dr Michał Starczewski

dr Michał Starczewski

Radca prawny w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym w prawie autorskim oraz ochronie danych osobowych. Pomaga we wdrażaniu projektów IT i sporządzaniu umów. Reprezentuje klientów w sporach sądowych. Uczestniczy w przeprowadzaniu audytów prawnych i badań due diligence. Doświadczenie zawodowe zdobywał w obszarze kultury i nauki, uczestnicząc w realizacji projektów wspierających digitalizację i nowoczesną komunikację naukową, w tym europejskich projektów OpenAIRE+ i FOSTER. Był członkiem zespołu Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem publikacji naukowych, popularnonaukowych i eksperckich.

All Sessions by dr Michał Starczewski