Katarzyna Gędek-Tyrcz

Katarzyna Gędek-Tyrcz

Adwokat w BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym gospodarczym (white collar crime). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w toku postępowań sądowych z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, cywilnego i gospodarczego. Brała udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego dotyczących nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Jej praktyka zawodowa koncentruje się na obszarze prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczego jak i procedury karnej. Jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych brała udział w szeregu postępowań prowadzonych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, powszechnymi jednostkami prokuratury wszystkich szczebli na terenie całego kraju.

All Sessions by Katarzyna Gędek-Tyrcz