Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska

Profesor nauk ekonomicznych, Prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie - organizatorka i kierownik Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości.  Członkini Rady  do spraw  Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP.  Ponadto członkini  Prezydium Komitetu Prognoz  i Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk  oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalistka z obszaru  ekonomii, w tym systemów społeczno-gospodarczych, analizy ekonomicznej, finansów, wyceny nieruchomości i  przedsiębiorstw. Kreatorka  ekonometrycznych modeli predykcji bankructwa.

All Sessions by Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska