Przegląd najważniejszych zmian w podatku VAT i ich wpływ na organizację pracy w księgowości

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu, podczas którego dokonamy przeglądu wszystkich istotnych zmian w zakresie VAT-u które już miały albo będą miały miejsce w najbliższej przyszłości. Szkolenie ma charakter praktyczny. Będzie opierało się nie tylko na analizie przepisów, ale przede wszystkim na praktyce i omawianiu studium przypadków. Podzielimy z Państwem własnymi doświadczeniami jak organizować pracę działu księgowego czy biura rachunkowego z pozostałymi działami lub klientem by wprowadzone zmiany były jak najmniej uciążliwe. Podczas szkolenia nie zabraknie również wskazówek dotyczących korygowania podatku VAT, bo przecież „ten tylko nie myli się, kto nic nie robi”.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Zapraszam do udziału!

Magdalena Marczak-Makowska, Kierownik Projektu 

 

Adresaci szkolenia:

 • dyrektorzy finansowi, główni księgowi
 • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych

PROGRAM

10:00 - 16:00

Przegląd najważniejszych zmian w podatku VAT i ich wpływ na organizację pracy w księgowości

 • SLIM VAT zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. – prawdziwe uproszczenie, czy powstanie nowych problemów? 
  • Faktury korygujące „in minus” i „in plus” po nowelizacji jak sobie zorganizować pracę, żeby nie zwariować
  • Co to jest „dokumentacja uzgodniona z nabywcą określająca warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej” i kiedy jest ona naprawdę niezbędna
  • Kiedy księgowanie faktur korygujących będzie się odbywało pod datą wystawienia faktury korygującej, a kiedy nie – analiza przypadków
  • Co oznaczają wprowadzone zamiany dla nabywców otrzymujących faktury korygujące „in minus”, kiedy wymagają one korekty poprzednich okresów rozliczeniowych i jak tej korekcie zapobiegać
  • Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów.
  • Wspólne kursy wymiany walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Czy to uproszczenie?
  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego
  • Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w ściśle określonych sytuacjach
  • Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości

 

 • Ewidencjonowanie i raportowanie podatku VAT w formie JPK_V7:
  • Kluczowe aspekty raportowania sprzedaży (chronologia wpisów, prezentacja NIP nabywcy)
  • Raportowanie typów dokumentów RO-WEW-FP
  • Raportowanie kodów GTU
  • Raportowanie kodów procedur
  • Raportowania zakupów

 • Zmiany w raportowaniu JPK_V7 oraz problematyka po nowelizacji JPK_V7
  • Doprecyzowanie w oznaczaniu kodów GTU (01 - alkohol, 02, 03 - oleje opałowe, 07- części samochodowe, 09 - wyroby medyczne, 10 – nieruchomości, 12- usługi niematerialne),
  • Zmiany w zakresie raportowania faktur uproszczonych (FP)
  • Zmiany polegające na możliwości zbiorczego raportowania niektórych dokumentów
  • Korekty podatku naliczonego (WEW)
  • Zmiany w raportowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (TP)
  • Zmiany w raportowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

 

 • Mechanizm podzielonej płatności w 2021r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
  • Obowiązkowy a dobrowolny MPP – warunki i obowiązek stosowania
  • Wartość faktury czy wartość transakcji dla obowiązkowego MPP?
  • Faktury zaliczkowe i faktury korygujące – jak rozliczać i jak oznaczać na potrzeby MPP?
  • Potrącenia i kompensaty a MPP
  • Kiedy oznaczać transakcje kodem MPP w JPK_V7

 

 • E-faktura i Krajowy System elektronicznego Fakturowania (KSeF) – od 1.10.2021:
  • Co to jest ustrukturyzowana faktura i czym się różni od faktury elektronicznej
  • Jak będziemy wystawiać e-faktury? 
  • Jak będziemy wysyłać e-faktury?
  • Etapy wdrażania e-faktur i warunki ich stosowania
  • Korzyści ze stosowania e-faktur.

 

 • SLIM VAT II – od 1.10.2021 r.
  • Rezygnacja z konieczności rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług w tzw. szyku rozwartym (po terminie 3 miesięcy),
  • Dostosowanie przepisów ustawy o VAT do orzeczenia TSUE w sprawie ulgi na złe długi,
  • Łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami,
  • Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26)
  • Dalsze zmiany dotyczące fakturowania, w tym w zakresie faktur korygujących,
  • Likwidacja duplikatu faktury
  • Zmiany zakresie odliczenia VAT naliczonego,

 

 • Pytania i problemy uczestników szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidujemy 2 przerwy:

 • 15 minutową
 • 30 minutową

Aneta Lech Aneta Lech prawnik, doradca podatkowy

PRELEGENCI

Przegląd najważniejszych zmian w podatku VAT i ich wpływ na organizację pracy w księgowości

Aneta Lech

prawnik, doradca podatkowy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

1 uczestnik

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
POLECAMY

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Magdalena Marczak

Kierownik projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY