Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

W ramach Akademii Podatków przybliżone zostaną zmiany w podatkach obowiązujące od 2021 r., wprowadzone w trakcie tego roku, a także skonkretyzowane modyfikacje przepisów na 2022 r. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi regulacjami z uwzględnieniem praktyki ich stosowania (oczywiście w odniesieniu do tych przepisów, które już obowiązują).

Podobnie jak w poprzednich latach Akademia Podatków adresowana jest do osób, które zajmują się rozliczeniami podatkowymi, tak w ramach biur rachunkowych, jak i księgowości wewnętrznej podatnika.

W programie Akademii min.:

 • Tax Free od 2022 r.
 • SLIM VAT 1 i 2
 • Rozszerzenie grupy podmiotów opodatkowanych CIT
 • Polski Ład w VAT
 • Korekty VAT na plus
 • Pomysły na ulgi w ramach Polskiego Ładu
 • Zmiany w JPK_V7 od 2021 r. i 2022 r.
 • Estoński CIT
 • E-commerce – zmiany nie tylko dla sprzedających towary w sieci

Zapraszamy do udziału!

 

 

PROGRAM

Akademia podatków - 5 października 2021

10:00 - 16:00

SLIM VAT 1 i 2

 1. SLIM VAT – czy na pewno taki slim? – dwa oblicza SLIM
 2. Prezenty małej wartości po zmianie
 3. Hit nowelizacji: korekty VAT in minus
 • u świadczącego SLIM VAT może oznaczać poprawę, ale trzeba efektywnie wdrożyć zmiany    –   czy na pewno to zostało skutecznie zrobione?
 • ogromne ryzyko nabywcy i konieczność wdrożenia dużych zmian   dla uniknięcia licznych             korekt – czy na pewno to zostało skutecznie zrobione?
 • co daje czasowe zawieszenie nowych regulacji dotyczących korekt – czy warto było korzystać?  
 1. Korekty VAT na plus
 2. Korekty SLIM VAT 2, czyli zmiany dotyczące importu usług i WNT
 3. Odliczenie VAT – dłuższy termin odliczenia, ale nie dla wszystkich
 4. Odliczanie VAT przy WNT, imporcie usług i dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca po wyroku TSUE
 5. SLIM VAT 2 – cel wprowadzenia nowelizacji
 6. Czemu służy zmiana dotycząca definicji terytorium UE?
 7. Dostawy łańcuchowe wg SLIM VAT 2.
 8. Zmiany dotyczące korekt – cd.
 9. Import uproszczony w VAT
 10. Łatwiejsza rezygnacja ze zwolnienia przy dostawie nieruchomości zabudowanych
 11. Formalny koniec zasady różnych terminów opodatkowania i odliczania VAT przy transakcjach opodatkowanych przez nabywcę
 12. Ułatwienia dla korzystających z samochodów osobowych
 13. Wymuszona zmiana dotycząca ulgi na złe długi – czy na pewno po modyfikacji przepisy będą zgodne z Dyrektywą?
 14. Ułatwienia przy MPP
 15. Harmonogram wprowadzania przepisów

Radosław Kowalski Radosław Kowalski Kancelaria Doradcy Podatkowego

Akademia podatków - 9 listopada 2021

10:00 - 16:00

E-commerce, kasy fiskalne, najważniejsze orzecznictwa TSUE I NSA

 1. E-commerce – zmiany nie tylko dla sprzedających towary w sieci
 2. Cel i istota zmian w e-commerce
 3. Nowe pojęcia i procedury właściwe dla e-commerce
 4. WSTO – definicja i metody opodatkowania
 5. SOTI – definicja i metody opodatkowania
 6. Procedura OSS zamiast MOSS
 7. Usługi dla konsumentów w obrocie międzynarodowym
 8. Fakturowanie świadczeń dla konsumentów w obrocie międzynarodowym
 9. Problemy na przełomie stanów prawnych
 10. Zmiany w JPK_V7 od 2021 r. i 2022 r. – zmiany obowiązują od lipca, ale nowa struktura od 2022 r.
 11. Zmiany dotyczące kas rejestrujących
 12. Tax Free od 2022 r.
 13. Faktury ustrukturyzowane:
 • istota i zakres zmian
 • zasady stosowania faktur ustrukturyzowanych
 • od kiedy i czy obowiązkowo trzeba je stosować?
 1. Polski Ład w VAT:
 • grupy podatkowe
 • zwrot podatku i nadwyżki VAT
 • proporcja
 • inne zmiany VAT
 1. Co będzie z MPP od marca 2022 r.? (w zw. z końcem obowiązywania Decyzji Wykonawczej Rady 2019/310)
 2. Najnowsze orzeczenia TSUE w sprawach polskich, niewprowadzone do przepisów
 3. Ciekawe wyroki NSA w sprawie VAT

Radosław Kowalski Radosław Kowalski Kancelaria Doradcy Podatkowego

Akademia podatków- 7 grudnia 2021

10:00 - 16:00

Podatki dochodowe CIT

 1. Rozszerzenie grupy podmiotów opodatkowanych CIT – najważniejsze zagadnienia
 2. Spółka komandytowa i jawna jako podatnik CIT
 3. Informacja o strategii podatkowej w zmianach Tarczy prawnej
 4. Estoński CIT – istota, zasady stosowania, korzyści – dla kogo; zmiany w ramach Polskiego Ładu
 5. Pomysły na ulgi w ramach Polskiego Ładu (program będzie modyfikowany wraz z postępem prac legislacyjnych):
 • zmiany w stosowaniu ulgi B+R i IP Box
 • ulga na prototyp
 • ulga na robotyzację
 • wsparcie innowacyjnych pracowników
 • ulga na IPO
 • ulga konsolidacyjna
 • ulga na venture capital
 • ulga na ekspansję
 1. Inne zmiany w ramach Polskiego Ładu
 • podatkowe grupy kapitałowe wg Polskiego Ładu
 • zmiany dotyczące zasad rozpoznawania przychodów i rozliczania KUP
 • modyfikacje dotyczące zasad sporządzania dokumentacji TP
 • zmiany dotyczące środków trwałych
 • opodatkowanie spółek holdingowych
 1. WHT od 2022 r.
 2. Inne zmiany w CIT od 2022 r.

Radosław Kowalski Radosław Kowalski Kancelaria Doradcy Podatkowego

Akademia podatków- 11 stycznia 2022

10:00 - 16:00

Podatki dochodowe PIT (program będzie modyfikowany wraz z postępem prac legislacyjnych)

 1. Kierunek zmian w ramach Polskiego Ładu i wpływ na opodatkowanie PIT – najważniejsze zagadnienia 
 2. Klin podatkowy
 3. Polski Ład a podatki osób niebędących przedsiębiorcami
 4. Pogorszenie sytuacji przedsiębiorców w ZUS i podatkach
 5. Samochód służbowy a PIT
 6. Ulgi w ramach Polskiego Ładu dla podatników PIT
 7. Inne zmiany w PIT
 8. Zryczałtowany podatek dochodowy – zmiany w ramach Polskiego Ładu
 9. Definicje
 10. Nowe stawki
 11. Opodatkowanie przychodów z najmu
 12. Inne zmiany w ryczałcie

Radosław Kowalski Radosław Kowalski Kancelaria Doradcy Podatkowego

PRELEGENCI

Akademia podatków 2021

Radosław Kowalski

Kancelaria Doradcy Podatkowego

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Akademia podatków 2021-pakiet

1999 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
POLECAMY


SLIM VAT 1 i 2

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

E-commerce, kasy fiskalne, najważniejsze orzecznictwa TSUE I NSA

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat


Podatki dochodowe PIT

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat


Podatki dochodowe CIT

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY