SZKOLENIA ZAMKNIĘTE Inwestycja, która się zwróci

Organizujemy szkolenia zamknięte w formie online i stacjonarnej, które dostarczają naszym uczestnikom specjalistyczną wiedzę. Obszary tematyczne organizowanych przez nas wydarzeń dotyczą głównie: kadr i płac, zmian w regulacjach prawnych (prawo pracy, podatki, zamówienia publiczne), sprzedaży i obsługi klienta, kompetencji menedżerskich oraz zarządzania projektami.

Naszym celem jest organizowanie merytorycznych wydarzeń, bezpośrednio związanych z bieżącymi zmianami oraz wskazywanie praktycznych rozwiązań, a także omawianie trendów rynkowych.

Dostarczamy wiedzę na najwyższym poziomie dzięki współpracy z prelegentami, którzy są ekspertami i najlepszymi praktykami na rynku.

OBSZARY I ZAGADNIENIA

KADRY I PŁACE


HR


PODATKI


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OBSŁUGA KLIENTA
I SPRZEDAŻ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

CYBER BEZPIECZEŃSTWO

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE


PROCES PRZYGOTOWANIA SZKOLEŃ

Diagnoza i analiza

Analizujemy potrzeby Klienta i poznajemy optymalny zakres tematyczny szkolenia zamkniętego dostosowanego do specyfiki działalności Klienta oraz wielkości i różnorodności uczestników szkolenia. Ustalamy preferencje Klienta, co do wyboru miejsca, długości, formy szkolenia oraz proponowanych ekspertów.

1

Plan szkolenia

Po diagnozie potrzeb i preferencji Klienta proponujemy zakres tematyczny szkolenia w postaci agendy z opisem proponowanych zagadnień wraz z zakresem czasowym poświęconym danemu zagadnieniu. Proponujemy także ekspertów, najlepszych w danej dziedzinie, do przeprowadzenia wybranego przez Klienta szkolenia.

2

Organizacja

Jesteśmy elastyczni - organizujemy szkolenia w siedzibie i poza siedzibą Klienta, zawsze proponując obsługę na najwyższym poziomie.

3

Materiały

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje komplet materiałów przygotowanych przez ekspertów prowadzących dane szkolenie, tak by móc potem wrócić do wiedzy prezentowanej na szkoleniu.

4

Realizacja

W ramach uzgodnionych z Klientem obowiązków zajmujemy się obsługą szkolenia w dniu w którym się odbywa. Niezależnie od zakresu ustaleń zawsze jesteśmy obecni podczas szkolenia, by móc wesprzeć Klienta w bieżących działaniach i czuwać nad komfortem uczestników.

5

Certyfikaty

Każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

6

Ocena

Po zakończonym szkoleniu uczestnikom zostają wręczone ankiety oceniające każdy aspekt szkolenia.

7

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

Marta Czechowska
Menedżer ds. kluczowych klientów
tel. kom. 512 787 024
e-mail: marta.czechowska@infor.pl

Joanna Kwiatkowska
Menedżer ds. kluczowych klientów
tel. kom. 512 786 934
e-mail: joanna.kwiatkowska@infor.pl