DOFINANSOWANIE Zdobądź środki na rozwój

Skorzystaj z dofinansowania do organizowanych przez nas wydarzeń – zdobądź nawet 80% funduszy.

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte, odpowiadamy na potrzeby szkoleniowe przedsiębiorców. Dostarczamy naszym uczestnikom specjalistyczną wiedzę. Obszary tematyczne organizowanych przez nas wydarzeń dotyczą głównie: kadr i płac, zmian w regulacjach prawnych (prawo pracy, podatki, zamówienia publiczne), sprzedaży i obsługi klienta, kompetencji menedżerskich oraz zarządzania projektami.

Naszym celem jest organizowanie merytorycznych wydarzeń, bezpośrednio związanych z bieżącymi zmianami oraz wskazywanie praktycznych rozwiązań, a także omawianie trendów rynkowych.

DOFINANSOWANIE Baza usług rozwojowych

Kto może skorzystać?

Właściciele i pracownicy z:
• Mikro przedsiębiorstw
• Małych przedsiębiorstw
• Średnich przedsiębiorstw

Z jakiego obszaru Polski?

Z dofinansowania mogą korzystać przedsiębiorstwa z całego kraju (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego).

Jaka kwota dofinansowania?

Maksymalny limit dofinansowania: od 50% do 80%, w zależności od preferencji Operatora

Jak skorzystać?

Należy zgłosić się do Operatora w swoim regionie (lista Operatorów: Dofinansowanie - PARP - Centrum Rozwoju MŚP)

GDZIE SZUKAĆ SZKOLEŃ

Nasze szkolenia z możliwością dofinansowania znajdziesz na stronie:

LIMITY dofinansowań

  • 50% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
  • 70% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
  • 80% – poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

PREFERENCJE dofinansowań

  • Pracownicy powyżej 50 roku życia;
  • Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
  • Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami
  • Prowadzenie działalności w sektorze kluczowym dla regionu

DOFINANSOWANIE Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jakie szkolenie?

  • Dowolne szkolenie spośród oferty INFOR.PL
  • Dowolny temat
  • W dowolnym terminie

Jak skorzystać?

1 krok – Skontaktuj się z INFOR.PL i wypełnij nezbędne dokumenty.
2 krok – Złóż wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jaka kwota dofinansowania?


Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (w ciągu 30 dni od daty jego złożenia) uzyskujesz od 80% do 100% dofinansowania do szkolenia.

KONTAKT

FORMULARZ KONTAKTOWY

WSPARCIE INFOR

Magdalena Hała
tel. kom. 519 061 302
e-mail: dofinansowanie@infor.pl