Akademia Prawa Pracy 2023 - edycja 3

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w unikalnym cyklu szkoleń, które odbędą się w ramach 3 edycji Akademii Prawa Pracy. W trakcie 5 spotkań omówione zostaną wyłącznie praktyczne zastosowania przepisów prawa pracy w poszczególnych zagadnieniach. To spotkanie przeprowadzone będzie w formule interaktywnej. Każdy z tematów poparty będzie konkretnymi rozwiązaniami, poradami, wskazówkami. Akademia Prawa Pracy to w całości praktyczne wskazówki do zastosowania w Twojej organizacji, a zarazem kompleksowa wiedza z zakresu prawa pracy!

Bloki tematyczne Akademii Prawa Pracy:

 • Nowelizacja kodeksu pracy
 • Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne
 • Urlopy wypoczynkowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Czas pracy

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy prawa pracy w praktyce
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo dostęp do zapisu wideo ze szkolenia
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

PROGRAM

Nowelizacja kodeksu pracy – aktualne i planowane zmiany - wideoszkolenie

10:00 - 13:00

Nowelizacja kodeksu pracy – aktualne i planowane zmiany

Podczas szkolenia omówimy rewolucyjne zmiany w prawie pracy, którym pracodawcy będą musieli stawić czoło w 2023 roku. Nowe regulacje wprowadzają szereg nowych obowiązków oraz uprawnień dla pracodawców i wymagać będą od nich podjęcia zarówno aktywnych działań, jak i zastanowienia się nad rewizją dotychczasowych rozwiązań. Podpowiemy co należy zrobić, aby przygotować się na nadchodzące zmiany, by z powodzeniem wprowadzić je w organizacji.

 

Program

 1. Dyrektywa work-life balance i przejrzyste oraz przewidywalne warunki zatrudnienia
 • Zmiany w umowach na okres próbny i na czas określony
 • Rozszerzone informacje o warunkach zatrudnienia – koniec z jednym wzorem dla wszystkich
 • Prawo do dodatkowego zatrudnienia i bardziej przewidywalnych oraz bezpiecznych warunków pracy
 • Nowe uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze – urlopy, zwolnienia od pracy i jej elastyczna organizacja
 1. 4-dniowy tydzień pracy
 • Główne założenia projektu
 • Nowe obowiązki pracodawcy
 • Skutki skrócenia czasu pracy w kontekście benefitu dla pracownika
 1. Przyszłość pracy zdalnej i pracy hybrydowej
 • Praca zdalna, praca hybrydowa, okazjonalna praca zdalna – wypracowanie i wdrożenie docelowego modelu
 • BHP na odległość – co się zmienia?
 • Koszty pracy zdalnej – modele rozliczeń
 1. Działalność konkurencyjna wobec pracodawcy
 • Jak zarządzać dodatkową aktywnością zawodową pracowników?
 1. Kontrola trzeźwości i środków odurzających; aspekty prawno-pracownicze
 • Kogo, na co i kiedy można kontrolować?
 • Skuteczne wdrożenie zmian – polityki, procedury, inne obowiązki
 • Odpowiedzialność za naruszenia
 1. Ustawa o sygnalistach
 • Cel ustawy – główne założenia projektu
 • Nowe obowiązki pracodawców
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
 • Kiedy ustawa wejdzie w życie?
 1. Ustawa o związkach zawodowych
 • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego pracodawców

Magdalena Zgłobica Magdalena Zgłobica Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Barbara Klimczyk Barbara Klimczyk Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Umowy o pracę – umowy na okres próbny, umowy na czas określony i nieokreślony, nowa informacja o warunkach zatrudnienia - wideoszkolenie

10:00 - 13:00

Umowy o pracę – umowy na okres próbny, umowy na czas określony i nieokreślony, nowa informacja o warunkach zatrudnienia

Umowa o pracę jest jednym z podstawowych sposobów nawiązania stosunku pracy. Jednak jak się okazuje, często już ten bazowy etap sprawia pracodawcom wiele trudności. Podczas szkolenia omówimy podstawowe zagadnienia związane z umową o pracę, w tym – opowiemy o jej charakterystycznych, jak i koniecznych elementach. Wskażemy także na dobre praktyki w formułowaniu umów o pracę, tak by w szerokim zakresie zabezpieczały interesy pracodawcy. Nawiążemy również do częstych pułapek, jakie mogą mieć miejsce przy zawieraniu umów o pracę oraz zwrócimy uwagę na to, jak sobie z nimi radzić. Ponadto dokonamy analizy czekających nas w 2023 r. zmian w zakresie umów o pracę, zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, która ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania.

 

Program

 • Stosunek pracy
 • Zasady prawa pracy
 • Elementy charakterystyczne umowy o pracę
 • Dodatkowe klauzule umów o pracę
 • Rodzaje umów
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
 • Zła kwalifikacja umowy i konsekwencje
 • Umowy o pracę 2023 – nowe obowiązki pracodawców
 • Wniosek o zmianę formy zatrudnienia
 • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – jak ją przygotować?
 • Klauzule ograniczające dodatkowe zatrudnienie w umowie o pracę

Magdalena Profic Magdalena Profic Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Barbara Klimczyk Barbara Klimczyk Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Urlopy wypoczynkowe i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy oraz zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych wynikające z Dyrektywy work-life balance - wideoszkolenie

10:00 - 13:00

Urlopy wypoczynkowe i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy oraz zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych wynikające z Dyrektywy work-life balance

Wydaje się, że temat urlopów wypoczynkowych, a także innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy jest prosty i oczywisty. Nic bardziej mylnego – jak się okazuje w praktyce zagadnienie to nastręcza pracodawcom wielu trudności i wątpliwości.

W trakcie szkolenia omówimy różne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych oraz powiemy, jak reagować, gdy mamy do czynienia z nieobecnością nieusprawiedliwioną. Omówimy również inną nieobecność pracownika w zakładzie pracy – podróż służbową. Ustalimy, kiedy wyjazd pracownika nie stanowi podróży służbowej, a także przyjrzymy się zagadnieniom dotyczącym czasu pracy w podróży służbowej oraz zasadom ich rozliczeń.

Ponadto podczas szkolenia omówimy zmiany w zakresie uprawnień opiekuńczych i rodzicielskich wynikające z implementacji unijnych regulacji – tzw. Dyrektywy work-life balance, w tym przede wszystkim nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego, nowy nieodpłatny urlop „opiekuńczy” oraz częściowo odpłatne zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

 

Program

 • Urlop wypoczynkowy – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy
 • Urlopy okolicznościowe
 • Urlop bezpłatny
 • Urlop na żądanie
 • Ekwiwalent za urlop – kiedy i komu się należy
 • Inne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona – kiedy można zwolnić pracownika
 • Podróże służbowe – zasady rozliczenia
 • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 • Nowy urlop „opiekuńczy” oraz zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Martyna Barabas Martyna Barabas Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Barbara Klimczyk Barbara Klimczyk Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

ZFŚS – aktualne przepisy, zmiany w zakresie odpisów - wideoszkolenie

10:00 - 13:00

ZFŚS – aktualne przepisy, zmiany w zakresie odpisów

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest z najpowszechniejszych instrumentów przyznania pracownikom benefitów. Popularność tego instrumentu wiąże się z brakiem oskładkowania świadczeń wypłacanych z funduszu na rzecz pracowników. Jednocześnie, ta okoliczność prowadzi do licznych kontroli ze strony ZUS co do prawidłowości wydatkowania środków Funduszu.

W czasie szkolenia przedstawimy najistotniejsze zasady funkcjonowania ZFŚS, w tym wymogi przyznawania świadczeń z zastosowaniem kryteriów socjalnych, a także wskażemy najczęstsze obszary kontroli ZUS w tym zakresie.

 

Program

 • Postanowienia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Kryterium socjalne
 • Pojęcie dochodu
 • Zmiana sytuacji życiowej lub materialnej pracownika w trakcie roku
 • Dokumenty potwierdzające sytuacje pracownika
 • Kontrole ZUS związane z ZFŚS

Martyna Barabas Martyna Barabas Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Paula Koczara Paula Koczara Radca prawny, Manager ds. zatrudnienia i prawa pracy w GK Agora

Czas pracy - 13 czerwca 2023 r.

10:00 - 13:00

Czas pracy

Czas pracy niezmiennie pozostaje centralnym zagadnieniem prawa pracy, wokół którego zawsze powstają liczne pytania i wątpliwości. Zmiana organizacji pracy spowodowana pandemią, zwłaszcza popularność pracy hybrydowej, stworzyła przestrzeń do weryfikacji istniejących systemów czasu pracy i większej elastyczności w podejściu do godzin pracy, przy czym obowiązki po stronie pracodawców pozostały jednak niezmienione.

Podczas szkolenia spróbujemy znaleźć równowagę pomiędzy obowiązkami, jakie ciążą na pracodawcy oraz narzędziami, jakie ma on do dyspozycji.

 

Program

 • Norma i wymiar czasu pracy, czyli co jest potrzebne, aby prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy
 • System systemowi nie równy, czyli podstawowy system czasu pracy a bardziej elastyczne formy czasu pracy
 • Praca zdalna – rozwiązanie idealne?
 • Nadgodziny
 • Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić ją właściwie?
 • Zadania praktyczne

Magdalena Profic Magdalena Profic Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Barbara Klimczyk Barbara Klimczyk Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

PRELEGENCI

Martyna Barabas

Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Barbara Klimczyk

Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Paula Koczara

Radca prawny, Manager ds. zatrudnienia i prawa pracy w GK Agora

Magdalena Profic

Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Magdalena Zgłobica

Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Akademia Prawa Pracy
Pakiet 5 szkoleń

1995 /uczestnik
cena katalogowa 1995 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

Nowelizacja kodeksu pracy – aktualne i planowane zmiany
wideoszkolenie

495 uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

Umowy o pracę

wideoszkolenie

495 uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

Urlopy wypoczynkowe
Dyrektywa work-life balance
wideoszkolenie

495 uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

ZFŚS – aktualne przepisy, zmiany w zakresie odpisów
wideoszkolenie

495 uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

Czas pracy

13 czerwca 2023 r.

495 uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY