Akademia Prawa Pracy - edycja 4

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w unikalnym cyklu szkoleń, które odbędą się w ramach 4 edycji Akademii Prawa Pracy. W trakcie 5 spotkań omówione zostaną wyłącznie praktyczne zastosowania przepisów prawa pracy w poszczególnych zagadnieniach. To spotkanie przeprowadzone będzie w formule interaktywnej – podzielone będzie na część merytoryczną, ćwiczenia oraz sesję pytań i odpowiedzi. Każdy z tematów poparty będzie konkretnymi rozwiązaniami, poradami, wskazówkami. Akademia Prawa Pracy to w całości praktyczne wskazówki do zastosowania w Państwa organizacji, a zarazem kompleksowa wiedza z zakresu prawa pracy!

Bloki tematyczne Akademii Prawa Pracy:

 • Dokumentacja pracownicza w praktyce
 • Kontrole ZUS i PIP
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – praktyczne aspekty
 • Zasiłki i ubezpieczenia społeczne w praktyce
 • Prawo pracy 2024 – aktualne przepisy i przegląd zmian

Nowa formuła Akademii Prawa Pracy!

 • Każde ze szkoleń zbudowane jest z trzech części:
  • Część merytoryczna (ok 3 godziny)
  • Zadania dla uczestników, rozwiązywane z prowadzącymi (ok 20 minut)
  • Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi (ok 40 minut)
 • Nad programem Akademii czuwa powołana Rada programowa złożona z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy prawa pracy w praktyce
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo dostęp do zapisu wideo ze szkolenia
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Bonus – bezpłatne wideoszkolenie „Ochrona sygnalistów”!

Bezpłatne wideoszkolenie „Ochrona sygnalistów – praktyczne rozwiązania” dla uczestników biorących udział we wszystkich 5 szkoleniach Akademii Prawa Pracy. Wideoszkolenie bonusowe, z aktualnym stanem prawnym, zostanie udostępnione wraz z ostatnim szkoleniem Akademii Prawa Pracy!

PROGRAM

Dokumentacja pracownicza w praktyce - wideoszkolenie

10:00 - 14:00

Dokumentacja pracownicza w praktyce

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Dokumentacja pracownicza w praktyce

 • Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podział dokumentacji pracowniczej
 • Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a data zawarcia stosunku pracy
 • Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej – szczególne przypadki
 • Stanowiska UODO a przechowywanie kopii dokumentów w aktach osobowych - jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu
 • Dokumenty, które nie powinny być archiwizowane w Dokumentacji pracowniczej - co zrobić z dokumentacją nadmiarową
 • Dokumentacja związana z pracą zdalną, badaniem trzeźwości, nowymi uprawnieniami rodzicielskimi – miejsce archiwizacji w związku ze zmianami w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej
 • Nowe dokumenty przechowywane w dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy
 • Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych
 • Najczęstsze błędy w prowadzeniu oraz przechowywaniu dokumentacji pracowniczej
 • Sankcje prawne za nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej lub prowadzenie w niewłaściwy sposób – kontrola UODO lub PIP
 • Dokumentacja pracownicza - studium przypadku

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu dokumentacji pracowniczej

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Iwona Wołkiewicz Iwona Wołkiewicz Ekspert Prawa Pracy

Kontrole ZUS i PIP - wideoszkolenie

10:00 - 14:00

Kontrole ZUS i PIP

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Kontrole ZUS i PIP

 • Tytuły do ubezpieczeń
 • Warunki pracy i płacy – podstawowe obowiązki pracodawcy
 • Kontrola ZUS i PIP – aspekty formalne
 • Wydanie decyzji ZUS
 • Sankcje PIP nakładane na pracodawców
 • Najczęściej wydawane decyzje ZUS
 • Najczęściej kontrolowane warunki zatrudnienia przez PIP

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu Kontroli ZUS i PIP

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Martyna Barabas Martyna Barabas Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Barbara Klimczyk Barbara Klimczyk Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – praktyczne aspekty - wideoszkolenie

10:00 - 14:00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – praktyczne aspekty

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – praktyczne aspekty

 • Zasady tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Działalność socjalna - finansowanie ze środków ZFŚS
 • Dokonywanie odpisu na rzecz funduszu socjalnego
 • Rodzaje świadczeń socjalnych
 • Kryteria przyznawania świadczeń socjalnych
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
 • Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych
 • ZFŚS - Komisja Socjalna
 • Fundusz socjalny - konsekwencje nieprzestrzegania przepisów
 • Opodatkowanie i składki ZUS
 • RODO a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu ZFŚS

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Katarzyna Gospodarowicz Katarzyna Gospodarowicz Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Zasiłki i ubezpieczenia społeczne w praktyce - 12 grudnia 2023

10:00 - 14:00

Zasiłki i ubezpieczenia społeczne w praktyce

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Zasiłki i ubezpieczenia społeczne w praktyce

 • Zasiłek chorobowy. Zasady ustalania i wypłaty, okresy zasiłkowe oraz wysokość świadczeń- praktyczne omówienie
 • Zasiłek chorobowy za okres przebywania w szpitalu obowiązujący w 2023 roku
 • Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego. Okres przez który świadczenie przysługuje. Wysokość świadczenia
 • Ogólne prawo do zasiłku macierzyńskiego, wysokość zasiłku. Podstawy obliczania zasiłku niezbędne dokumenty konieczne do wypłaty zasiłku. Jak uzyskać zasiłek macierzyński przez okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego?
 • Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania
 • Wysokość zasiłku wyrównawczego oraz niezbędne zasady przyznawania
 • Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty oraz obowiązki pracodawcy w zakresie dostarczenia do ZUS niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu pracowników oraz zleceniobiorców
 • Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych
 • Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich- przykłady

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu zasiłków i ubezpieczeń społecznych

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

Prawo pracy 2024 – aktualne przepisy i przegląd zmian - 11 stycznia 2024

10:00 - 14:00

Prawo pracy 2024 – aktualne przepisy i przegląd zmian

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Prawo pracy 2024 – aktualne przepisy i przegląd zmian

 • Praca zdalna – wnioski po prawie roku od implementacji nowych przepisów w Kodeksie pracy
 • Workation – czy nadal tak popularne?
 • Układy zbiorowe pracy – planowane zmiany w przepisach
 • Dyrektywa o jawności wynagrodzeń – jak Pracodawcy mogą przygotować się na zmiany
 • Ustawa o sygnalistach
 • Zmiany w zakresie BHP
 • Płaca minimalna
 • Wzrost składek ZUS dla firm

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu aktualnych i planowanych zmian w prawie pracy

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Paulina Grotkowska Paulina Grotkowska Counsel w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Magdalena Profic Magdalena Profic Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

PRELEGENCI

Martyna Barabas

Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Katarzyna Gospodarowicz

Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Paulina Grotkowska

Counsel w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Barbara Klimczyk

Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Magdalena Profic

Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

Iwona Wołkiewicz

Ekspert Prawa Pracy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Akademia Prawa Pracy
Pakiet 5 szkoleń

2595 /uczestnik
cena katalogowa 2595 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
 • Bonus: Wideoszkolenie "Ochrona sygnalistów"Dokumentacja pracownicza w praktyce - wideoszkolenie

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatKontrole ZUS i PIP - wideoszkolenie

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatZFŚS – praktyczne aspekty - wideoszkolenie

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatZasiłki i ubezpieczenia społeczne - 12.12.2023 r.

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatPrawo pracy 2024
11.01.2024 r.

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY