Akademia Prawa Pracy - edycja 5

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w unikalnym cyklu szkoleń, które odbędą się w ramach 5 edycji Akademii Prawa Pracy. W trakcie 5 spotkań omówione zostaną wyłącznie praktyczne zastosowania przepisów prawa pracy w poszczególnych zagadnieniach. To spotkanie przeprowadzone będzie w formule interaktywnej – podzielone będzie na część merytoryczną, ćwiczenia oraz sesję pytań i odpowiedzi. Każdy z tematów poparty będzie konkretnymi rozwiązaniami, poradami, wskazówkami. Akademia Prawa Pracy to w całości praktyczne wskazówki do zastosowania w Państwa organizacji, a zarazem kompleksowa wiedza z zakresu prawa pracy!

Bloki tematyczne Akademii Prawa Pracy:

 • Czas pracy 2024 r. – prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników
 • Zasiłki i ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem zmian w 2024 r.
 • Kontrole PIP – z uwzględnieniem wzmocnionych uprawnień PIP
 • Urlopy wypoczynkowe z uwzględnieniem zmian planowanych w 2024 r.
 • Ochrona praw pracowników – zmiany mające na celu zapobieganie naruszania praw pracowniczych

Nowa formuła Akademii Prawa Pracy!

 • Każde ze szkoleń zbudowane jest z trzech części:
  • Część merytoryczna (ok 3 godziny)
  • Zadania dla uczestników, rozwiązywane z prowadzącymi (ok 20 minut)
  • Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi (ok 40 minut)
 • Nad programem Akademii czuwa powołana Rada programowa złożona z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy prawa pracy w praktyce
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo dostęp do zapisu wideo ze szkolenia
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Bonus – bezpłatne wideoszkolenie „Ochrona sygnalistów”!

Bezpłatne wideoszkolenie „Ochrona sygnalistów – praktyczne rozwiązania” dla uczestników biorących udział we wszystkich 5 szkoleniach Akademii Prawa Pracy. Wideoszkolenie bonusowe, z aktualnym stanem prawnym, zostanie udostępnione wraz z ostatnim szkoleniem Akademii Prawa Pracy!

PROGRAM

Czas pracy 2024 r. – prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników - wideoszkolenie

10:00 - 14:00

Czas pracy 2024 r. – prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Czas pracy 2024 r. – prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników

 • Kto odpowiada za prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników
 • Dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika w 2024 r. – kto za nią odpowiada ?
 • Komu PIP przypisze popełnienie wykroczenia za błędny grafik?
 • Prawidłowe stosowanie okresów rozliczeniowych daje dużo możliwości
 • Doba pracownicza – kiedy wolno legalnie naruszyć ?
 • Wyjścia prywatne pracowników – tu trzeba uważać!
 • Podróże służbowe – częste naruszenia czasu pracy
 • Zła regulacja czasu pracy w regulaminie pracy powodem najczęstszych wykroczeń
 • Zagadnienia szczegółowe

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu czasu pracy

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Aleksander Kuźniar Aleksander Kuźniar Prawnik, audytor, ekspert prawa pracy

Zasiłki i ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem zmian w 2024 r. - wideoszkolenie

10:00 - 14:00

Zasiłki i ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem zmian w 2024 r.

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Zasiłki i ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem zmian w 2024 r.

 • Urlop dla przedsiębiorcy – planowane zmiany
 • Zmiany w zakresie zasiłku pogrzebowego
 • Ryczałtowa składka zdrowotna
 • Zmiany w zakresie zasiłku chorobowego obciąża ZUS)
 • Zasiłek chorobowy. Zasady ustalania i wypłaty, okresy zasiłkowe oraz wysokość świadczeń- praktyczne omówienie
 • Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
 • Podstawy obliczania zasiłku macierzyńskiego - niezbędne dokumenty konieczne do wypłaty zasiłku.
 • Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania
 • Wysokość zasiłku wyrównawczego oraz niezbędne zasady przyznawania
 • Podstawa wymiaru świadczeń dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu pracowników oraz zleceniobiorców
 • Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych
 • Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich - przykłady

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu zasiłków i ubezpieczeń społecznych

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

Kontrole PIP - z uwzględnieniem wzmocnionych uprawnień PIP - wideoszkolenie

10:00 - 14:00

Kontrole PIP - z uwzględnieniem wzmocnionych uprawnień PIP

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Kontrole PIP - z uwzględnieniem wzmocnionych uprawnień PIP

 • Wzmocnione uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
 • Kluczowe plany PIP na 2024
 • Warunki pracy i płacy – podstawowe obowiązki pracodawcy
 • Kontrola PIP – aspekty formalne
 • Najczęściej kontrolowane warunki zatrudnienia przez PIP
 • Zakończenie czynności kontrolnych przez PIP – co dalej?
 • Sankcje PIP nakładane na pracodawców

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu kontroli PIP

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Magdalena Profic Magdalena Profic Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird
Barbara Klimczyk Barbara Klimczyk Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Urlopy wypoczynkowe z uwzględnieniem zmian planowanych w 2024 r. - wideoszkolenie

10:00 - 14:00

Urlopy wypoczynkowe z uwzględnieniem zmian planowanych w 2024 r.

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Urlopy wypoczynkowe z uwzględnieniem zmian planowanych w 2024 r.

 • Zmiany związane z urlopami pracowniczymi. 35 dni wolnego zgodnie z Kodeksem pracy?
 • Urlop wypoczynkowy
  • Urlop wypoczynkowy a staż pracy
  • Zmiana liczby dni uprawniających do urlopu w trakcie roku
  • Jak należy udzielać urlopu wypoczynkowego? Najważniejsze zasady do zapamiętania
  • Prawidłowe planowanie urlopów w miejscu pracy. Czy pracodawca może wydać jednostronną decyzję w sprawie wykorzystania urlopu przez pracownika?
  • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – kiedy przysługuje?
 • Urlop bezpłatny
  • Jakie są reguły dotyczące udzielania urlopu bezpłatnego? Czy wniosek o urlop bezpłatny wymaga uzasadnienia?
  • Czy pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego na wniosek pracownika?
  • Czy korzystanie z urlopu bezpłatnego wpływa na urlop wypoczynkowy?
 • Ochrona stosunku pracy pracowników powracających z urlopów

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu urlopów wypoczynkowych

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Katarzyna Gospodarowicz Katarzyna Gospodarowicz Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Ochrona praw pracowników - zmiany mające na celu zapobieganie naruszania praw pracowniczych - 12 czerwca 2024 r.

10:00 - 14:00

Ochrona praw pracowników - zmiany mające na celu zapobieganie naruszania praw pracowniczych

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Ochrona praw pracowników - zmiany mające na celu zapobieganie naruszania praw pracowniczych

 • Podstawowe zasady prawa pracy – Co oznaczają?
  • Poszanowanie dóbr osobistych pracownika
  • Zasada równego traktowania pracowników
  • Zakaz dyskryminacji
  • Zasada uprzywilejowania pracownika
 • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  • Czym jest równe traktowanie w zatrudnieniu? Czym ono się objawia?
  • Jakie zachowania powodują naruszenie równego traktowania w zatrudnieniu? Czy pewne działania, które prima facie stwarzają podstawy do nierównego traktowania, mogą być zgodne z prawem?
  • Prawo do jednakowego wynagrodzenia. Jednakowa praca a praca o jednakowej wartości - Czy są to tożsame pojęcia i jakie jest ich znaczenie?
  • Na czym polega ochrona pracownika związana z równym traktowaniem w zatrudnieniu
 • Specjalne ochrony uregulowane na gruncie Kodeksu pracy
  • Ochrona pracownika związana z rodzicielstwem
  • Ochrona przedemerytalna
  • Ochrona działaczy związków zawodowych
 • Ochrona związana z zasadami i przepisami BHP
  • Jak prawidłowo zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy? Czy istnieją okoliczności, które rozszerzają/zawężają katalog obowiązków pracodawcy w zakresie BHP?
  • Jak dbać o dobre samopoczucie pracowników w miejscu pracy? Czy jest to obowiązek pracodawcy?
 • Organy stojące na straży praw pracowników: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Społeczna inspekcja pracy, Sądy pracy
 • Pracownik w sądzie:
  • Sądy pracy – Praktyka wynikająca z działalności takich sądów
  • Uprzywilejowanie pracowników w zakresie kosztów sądowych

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu przeciwdziałania naruszania praw pracowniczych

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Katarzyna Gospodarowicz Katarzyna Gospodarowicz Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

PRELEGENCI

Katarzyna Gospodarowicz

Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Barbara Klimczyk

Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Aleksander Kuźniar

Prawnik, audytor, ekspert prawa pracy

Magdalena Profic

Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Akademia Prawa Pracy
Pakiet 5 szkoleń

1995 /uczestnik
cena katalogowa 1995 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
 • Bonus: Wideoszkolenie "Ochrona sygnalistów"Czas pracy 2024 -
wideoszkolenie

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatZasiłki i ubezpieczenia społeczne - wideoszkolenie

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatKontrole PIP
23.04.2024 r.

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatUrlopy wypoczynkowe
16.05.2024 r.

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatOchrona praw pracowników
12.06.2024 r.

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY