Akcja Bilans 2023

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Podatkowe zamknięcie roku to analiza wszystkich zmian i przepisów istotnych z punktu widzenia zamykania roku zarówno dla podatników PIT jak i CIT. Podczas szkolenia omówimy elementy istotne dla zamknięcia roku i wejścia w nowy. Obowiązku dokumentacyjne, możliwości stosowanie odliczeń czy ulg, o tym wszystkim w sposób praktyczny podczas szkolenia.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasza Ekspertka rozwieje Twoje wątpliwości.

Adresaci szkolenia:

  • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • imienny certyfikat
  • materiały przygotowane przez Ekspertkę

Zapraszamy do udziału!

Podatkowe zamknięcie roku.

4.12.2023 r.

10:00 - 16:00

Podatkowe zamknięcie roku to analiza wszystkich zmian i przepisów istotnych z punktu widzenia zamykania roku zarówno dla podatników PIT jak i CIT. Podczas szkolenia omówimy elementy istotne dla zamknięcia roku i wejścia w nowy. Obowiązku dokumentacyjne, możliwości stosowanie odliczeń czy ulg, o tym wszystkim w sposób praktyczny podczas szkolenia.

Program:

 

I.     Część dotycząca rozliczenia podatku CIT

 

Rozliczenie roku dla podatników na estońskim CIT

 

1.    Rozliczenie roku dla podatników wchodzących w trakcie roku i od nowego roku

 

2.    Obowiązki związane z rozliczeniem roku dla wchodzących od 2024 w estoński CIT

 

3.    Rozliczenie roku na CIt-8E i zamknięcie ksiąg oraz sprawozdawczość

 

4.    Dywidendy i zaliczki w trakcie roku, wykazywanie w zeznaniach rocznych

 

5.    Inne obowiązki dokumentacyjne

 

Rozliczenie podatku CIT

 

1.  Koszty finansowania dłużnego, czyli kolejna po roku zmiana przepisów.

 

2.  Podatek od przerzuconych dochodów, czyli kiedy polski podatnik ściga za podatki zagranicznych kontrahentów

 

a)   Zakres podmiotów zainteresowanych podatkiem od przerzuconych dochodów

 

b)   Przesłanki nakładające obowiązek pobrania podatku

 

c)    Elementy usług, transakcji, które są brane pod uwagę w podatku

 

d)   Obowiązki formalne w zakresie podatku, czyli jakie dokumenty kompletować?

 

3.  Rozliczenie podatku u źródła i zmiany w WHT

 

4. Podsumowanie zmian w podatku CIT w roku 2023

 

5.    Zaliczki na podatek i zeznania roczne

 

a)   Rozliczenie zaliczek miesięczne, kwartalne, uproszczone

 

b)   Obowiązki płatnika CIT

 

c)    Zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych

 

d)   Dodatkowe obowiązki w zeznaniach podatkowych (darowizny, odliczenia)

 

6.    Rok podatkowy

 

a)   Wybór roku podatkowego

 

b)   Zmiana roku podatkowego

 

 

c)    Zawiadomienie o zmianie doku podatkowego

 

7.    Podatek od przychodów z budynków

 

a)   Zakres podmiotowy

 

b)   Podstawa opodatkowania

 

c)    Wysokość podatku do zapłaty

 

d)   Rozliczenie podatku, możliwości odliczeń

 

8. Hipotetyczne odsetki w kosztach uzyskania przychodu

 

a)   Przesłanki stosowania

 

b)   Sposób kalkulacji

 

II.   Rozliczenie PIT

 

1. Zmiany w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodu w zakresie składek finansowanych przez

pracodawcę

 

2. Możliwość niepobierania zaliczek przez płatników

 

3. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci za rok 2023.

 

4. Rozliczenie małżonków za rok 2023

 

5. Kwota zmniejszająca podatek, oświadczenie PIT-2

 

6. Rozliczenie ulgi dla seniorów, ulgi na powrót oraz ulgi dla rodzin 4+ w zeznaniu rocznym

 

7. Nabywanie praw w trakcie roku w zakresie ulgi dla seniorów oraz ulgi dla rodzin 4+

 

8. Rozliczenie ulgi na zabytki w praktycznych przykładach

 

9. Odliczenia składek zdrowotnych

 

III. Ulgi w podatku PIT i CIT

 

1. Ulga na złe długi w podatku CIT

 

a)  Warunki stosowania ulgi na złe długi

 

b)  Rozliczenie ze strony wierzyciela

 

c)  Rozliczenie ze strony dłużnika

 

d)  Korekta ulgi na złe długi, moment jej zastosowania, ujęcie roczne czy miesięczne

 

e)  Termin dokonania korekty

 

f)  Ulga na złe długi, a wierzytelności odpisane

 

2.  Ulga B+R

 

a)  Katalog podmiotów, które mogą skorzystać

 

b)  Przegląd kosztów kwalifikowanych

 

c)  Analiza możliwości odliczenia ulgi

 

d)  Rozliczenie roczne ulgi B+R

 

e)  Połączenie ulgi B+R ze zwrotem gotówkowym i ulgą na innowacyjnych pracowników

 

f)  Obowiązki ewidencyjne

 

3.  Ulga IP Box

 

a)  Zakres podmiotowy

 

b)  Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej

 

c)  Stawki podatku, rozliczenie roczne

 

d)  Proces decyzji w zakresie ulgi IP BOX

 

e)  Obowiązki ewidencyjne

 

4.  Ulga na prototyp

 

a)  Ogólna konstrukcja.

 

b)  Definicja kosztów produkcji próbnej.

 

c)  Definicja kosztów wprowadzenia na rynek produktu.

 

d)  Sposób rozliczania

 

5.  Ulga na robotyzację

 

a)  Ogólna konstrukcja.

 

b)  Definicja robotów przemysłowych, urządzeń przemysłowych

 

c)  Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi.

 

d)  Sposób rozliczania

 

6.  Ulga na zwiększenie przychodów

 

a)  Ogólna konstrukcja.

 

b)  Definicja zwiększenia i osiągnięcia przychodów

 

c)  Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi.

 

d)  Sposób rozliczania

 

7.  Ulga sponsoringowa

 

a)  Ogólna konstrukcja.

 

b)  Definicja zwiększenia i osiągnięcia przychodów

 

c)  Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi w zakresie sportu

 

d)  Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi w zakresie kultury

 

e)  Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi w zakresie szkolnictwa

 

f)  Sposób rozliczania

 

8.  Ulga konsolidacyjna

 

a) Ogólna konstrukcja.

 

b) Zakres przedmiotowy

 

c) Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi

 

9.  Ulga na IPO

 

a) Ogólna konstrukcja.

 

b) Zakres przedmiotowy

 

c) Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi.

Patrycja Kubiesa Patrycja Kubiesa Doradca podatkowy

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy

Podatkowe zamknięcie roku.545 /uczestnik
cena katalogowa 545 zł netto
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Edyta Szewerniak-Milewska

Redaktor naczelny INFORAKADEMII

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY