Akcja Bilans 2024

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Podczas dwóch szkoleń w kompleksowy sposób omówimy zagadnienia związane z podatkowym i rachunkowym zamknięciem roku. Eksperci w sposób praktyczny wskażą prawidłowe rozwiązania bieżących problemów występujących w praktyce, przedstawione będą przykłady z zakresu prawa bilansowego i podatkowego, jak również wskazane zostaną przez wykładowców właściwe interpretacje przepisów.

Podatkowe zamknięcie roku to analiza wszystkich zmian i przepisów istotnych z punktu widzenia zamykania roku zarówno dla podatników PIT jak i CIT. Podczas szkolenia omówimy elementy istotne dla zamknięcia roku i wejścia w nowy. Obowiązku dokumentacyjne, możliwości stosowanie odliczeń czy ulg, o tym wszystkim w sposób praktyczny podczas szkolenia.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasza Ekspertka rozwieje Twoje wątpliwości.

Adresaci szkolenia:

 • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Ekspertkę

Odbierz prezent!

Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej.

Zapraszamy do udziału!

POBIERZ PROGRAM
(kliknij w ikonę poniżej)

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(kliknij w ikonę poniżej)

Rachunkowe zamknięcie roku - 27.11.2024 r.

Podatkowe zamknięcie roku - 10.12.2024 r.

10:00 - 16:00

Szczegółowy program:

 

1.  Rozliczenie przychodów podatkowych z podziałem na źródła przychodów wykazywane w zeznaniu rocznym:

a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej i kasowej– problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,

b) przychody uwzględniane z zyskach kapitałowych oraz przychody z innych źródeł – problemy z walutami wirtualnymi

c)   zaliczki, przedpłaty, kwoty otrzymane z góry a przychód,

d) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych na przełomie lat podatkowych,

e) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),

f)   rozliczenie faktur korygujących, w tym bonusów i rabatów oraz innych zdarzeń na przełomie lat podatkowych,

g) ujęcie refaktur na przełomie lat podatkowych

h) podatkowe różnice kursowe.

 

2. Koszty uzyskania przychodów i ich wykazywanie w zeznaniu rocznym:

a)  rozpoznanie i dokumentowanie poniesionych wydatków,

b) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych – poziomy istotności

c) wskazanie na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie,

d) wynagrodzenia etat i cywilnoprawne oraz składki ZUS w kosztach podatkowych

e) ograniczenia w kwalifikacji przy finansowaniu dłużnym i rajach podatkowych

 

3. Wybrane obowiązki dokumentacyjne związane z zamknięciem roku:

a) obowiązki dokumentacyjne dotyczące cen transakcyjnych

b) podatek od nieruchomości komercyjnych,

c)   ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym

d) deklaracja roczna w CIT estońskim,

e) oświadczenia spółek nieruchomościowych

f)   zgłaszanie schematów podatkowych w podatku CIT

g) oświadczenia przy stosowaniu zwolnień w podatku u źródła

h) weryfikacja rozliczeń podatku minimalnego

 

4. Rozliczenie ulg podatkowych – najnowsze interpretacje

a) ulga na innowacyjnych pracowników,

b) ulga na prototyp

c)   ulga na ekspansję,

d) ulga sponsoringowa- dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,

e) ulga na robotyzację.

 

5. Weryfikacja przychodów z deklaracji CIT a JPK VAT, na co patrzą urzędy skarbowe?

dr Małgorzata Rzeszutek dr Małgorzata Rzeszutek Doradca podatkowy

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Akcja Bilans 2024 - rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku

899 /uczestnik
cena katalogowa 899 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Akcja Bilans 2024 - rachunkowe zamknięcie roku

545 /uczestnik
cena katalogowa 545 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Akcja Bilans 2024 - podatkowe zamknięcie roku

545 /uczestnik
cena katalogowa 545 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY