Audyt PPK w firmie

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Już wkrótce Pracownicze Plany Kapitałowe obowiązani będą prowadzić wszyscy zatrudniający. Obowiązki związane z wdrożeniem i prowadzeniem PPK spoczywają na podmiocie zatrudniającym i to właśnie zatrudniający powinni w szczególność zadbać o zgodność z przepisami w prowadzeniu PPK.

Aby zabezpieczyć sytuację podmiotu zatrudniającego oraz osób odpowiedzianych za wdrożenie i prowadzenie PPK warto uwzględnić w planie kontroli także audyt w obszarze PPK. Skala roszczeń osób zatrudnionych jak też dolegliwość kar nakładanych przez inspekcję pracy może być na tyle dotkliwa, że utrudni działalność podmiotu zatrudniające. Oznacza to, że w praktyce uruchomienie PPK w organizacji to rozpoczęcie nowego obszaru działalności dla kadr i płac, ale także dla działów audytu. 

Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia prowadzenia PPK i obsługi uczestników po wdrożeniu PPK. Wskazane zostaną przykładowe formy kontroli podejmowanej przez PIP.  Eksperci przedstawią, w jaki sposób podmiot zatrudniający może zabezpieczyć się wobec roszczeń pracowników wynikających z oszczędzania w PPK. Na szkoleniu eksperci przedstawią konsekwencje zmian w ustawie o PPK, które zawarte zostały w ustawie likwidującej OFE.

Zapraszam do udziału w warsztatach, które z pewnością przyniosą Państwu wiele korzyści!

Rafał Szary
Menedżer Projektu

PROGRAM

09:30 - 14:00

Audyt PPK w firmie

 • 9.30-10.30 – Audyt procesów kadrowych w PPK
  • Obowiązki pracodawców
  • Zapisywanie nowych pracowników do PPK
  • Dyspozycje uczestników PPK
  • Przechowywanie dokumentacji
 • 10.30-10.45 Przerwa
 • 10.45- 12.00 – Audyt naliczania wpłat do PPK
  • Pobrania i potrącenia z wynagrodzenia uczestników PPK
  • Tworzenie list płac
  • Korekty w PPK
  • Rozliczenie funduszu wynagrodzeń
  • Jak poprawnie księgować PPK?
  • Uwzględnienie PPK w rozliczeniach rocznych
  • Aktualne wyjaśnienia i interpretacje przepisów
 • 12.00-12.15 Przerwa
 • 12.15-13.30 - Rynek PPK i możliwość zmiany instytucji finansowej
  • Instytucje finansowe zarządzające PPK
  • Procedura zmiany instytucji finansowej PPK
  • Sankcje karne i odpowiedzialność pracodawcy
 • 13.30-14.00 – Pytania i odpowiedzi

Oskar Sobolewski Oskar Sobolewski Prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy
dr Antoni Kolek dr Antoni Kolek Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

PRELEGENCI

dr Antoni Kolek

Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Oskar Sobolewski

Prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

695 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY