Certyfikowany Manager ds. Kadr - edycja 2

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w unikalnym kursie Certyfikowany Manager ds. Kadr. Podczas cyklu szkoleń zdobędą Państwo kompleksową wiedzę na temat wszystkich zagadnień, jakie z punktu widzenia eksperta działu kadr są niezbędne. Kurs ten jest programem rozwojowym skierowanym do osób, które chcą zdobyć wiedze z zakresu zawartego w kursie, ale również do wszystkich, którzy chcą swoją wiedzę i doświadczenie usystematyzować i uzyskać jej potwierdzenie.

Kurs jest programem certyfikowanym przez INFOR PL oraz Kancelarię Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy. Każdy, kto weźmie w nim udział i potwierdzi swoją wiedze przystępując do testu wiedzy otrzyma oryginalny, oficjalny certyfikat potwierdzający posiadaną wiedzę sygnowany przez INFOR PL oraz Kancelarię Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia.

Rafał Szary
Menedżer Projektów

 

PARTNER CERTYFIKUJĄCY

Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym jest kurs certyfikowany i czym różni się od standardowego szkolenia?

Kurs certyfikowany, w przeciwieństwie do standardowego szkolenia, obejmuje cały zakres tematyczny z obszary zarządzania kadrami. Standaryzuje wiedzę i pozwala na jej uzupełnienie w każdym z tematów dotyczących omawianego obszaru. Kurs trwa 4 dni szkoleniowe. Jego zwieńczeniem jest test wiedzy i uzyskanie oficjalnego certyfikatu sygnowanego przez INFOR PL oraz kancelarię Wojewódka i Wspólnicy, który potwierdza posiadaną wiedzę.

Jak wygląda test wiedzy i czy jest obowiązkowy?

Test wiedzy na zakończenie kursu będzie złożony z 16 pytań wielokrotnego wyboru. Aby uzyskać certyfikat należy odpowiedzieć poprawnie na 60% pytań. Sam test nie jest obowiązkowy, ale stanowi warunek uzyskania certyfikatu. Osoby, które nie wypełnią testu w ciągu 10 dni od zakończenia kursu otrzymać mogą jedynie zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Czy otrzymam materiały szkoleniowe?

Każdy z uczestników otrzyma podręcznik w wersji elektronicznej. Podręcznik zawiera wszystkie materiały, jakie będą omawiane podczas 4 modułów kursu.

Jaki jest poziom zaawansowania kursu?

Kurs przeznaczony jest dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych – mających już doświadczenie w pracy w dziale kadr.

Czy w trakcie kursu będzie możliwość interakcji z prowadzącymi?

Oczywiście, w trakcie trwania każdego z modułów mogą Państwo zadawać pytania prowadzącym, dopytywać o szczegóły tak, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Prowadzący będą odpowiadać na pytania związane wyłącznie z tematem szkolenia.

Czy można wziąć udział w wybranych modułach?

Rekomendujemy udział w całym wydarzeniu, czyli 4 modułach. Jest to kurs komplementarny i wyłącznie udział we wszystkich modułach uprawnia Państwa do otrzymania certyfikatu.

 

DLACZEGO WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

 • Zdobędą i usystematyzują Państwo kompleksową wiedzę w zakresie obowiązków kadrowych
 • Uzyskają Państwo certyfikat Managera ds. kadr potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności
 • Budują Państwo swoją markę eksperta

 

O PARTNERZE CERTYFIKUJĄCYM

Wojewódka i Wspólnicy to warszawska kancelaria prawa pracy, specjalizująca się w pomocy pracodawcom i usługodawcom w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy oraz świadczeń emerytalnych.

Radcy prawni Kancelarii świadczą pomoc prawną przede wszystkim na rzecz średnich i dużych pracodawców, w większości polskich spółek oraz zagranicznych korporacji obecnych w Polsce.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w następujących obszarach:

 • przygotowywania projektów i negocjowanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy pracy i wynagradzania, ZUZP, porozumienia z organizacjami związkowymi);
 • indywidualnych stosunków pracy (umowy o pracę, umowy szkoleniowe, zakaz konkurencji oraz kwestie związane z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników);
 • przeprowadzania zmian restrukturyzacyjnych (przejście zakładu pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy, zwolnienia grupowe);
 • wsparcia w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi, radą pracowników oraz innymi reprezentantami pracowników;
 • procesowego prawa pracy oraz reprezentowania pracodawcy przed sądami oraz innymi organami zewnętrznymi (Powiatowy Urząd Pracy w przypadku zwolnień grupowych, Państwowa Inspekcja Pracy w przypadku Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Komisja Nadzoru Finansowego w przypadku pracowniczego programu emerytalnego);
 • due dilligence w zakresie prawa pracy;
 • doradztwa w zakresie utworzenia i prowadzenia u pracodawcy programów dobrowolnych form oszczędzania na emeryturę, w tym w szczególności PPE i PPK.

Obecnie Kancelaria zatrudnia radców prawnych, a także aplikantów radcowskich i innych, merytorycznych oraz administracyjnych pracowników. Pracami Kancelarii zarządza dr Marcin Wojewódka, specjalista w zakresie systemu emerytalnego, zajmujący się w praktyce tą tematyką od 1998 roku. Dr Marcin Wojewódka w latach 2016-2017 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PROGRAM

Moduł 1: 11 maja 2022

09:00 - 15:00

Certyfikowany Manager ds. Kadr - Moduł 1

Zatrudnianie pracowników

 

 1. Rozmowa z kandydatem do pracy – czego pracodawcy nie wolno?
 2. Zawarcie umowy o pracę – kiedy umowa o pracę jest zawarta?
 3. Umowa o pracę, umowa przedwstępna czy list intencyjny – porównanie tych form i ich skutków prawnych,
 4. Umowa cywilnoprawna i umowa o pracę w orzecznictwie sądów – jak ograniczać ryzyko ustalenia stosunku pracy?
 5. Umowa o pracę i zmiana warunków zatrudnienia – dokumentacja.

 

ZUS i PIP

 

 1. Kontrola ZUS w czasie pandemii COVID-19 – na co zwrócić uwagę?
 2. Kontrola PIP w czasie pandemii COVID-19 – co jest ważne?
 3. Wszczęcie przez PIP postępowania sądowego przeciwko pracodawcy – czy i kiedy może mieć miejsce?
 4. Jak rozróżnić umowę o dzieło? – nowy obowiązek rejestracji umów o dzieło,
 5. Uprawnienia kontrolne PIP i ZUS – co nowego?

Alicja Pawelec Alicja Pawelec Radca prawny , Wspólnik, Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

Moduł 2: 25 maja 2022

09:00 - 15:00

Certyfikowany Manager ds. Kadr - Moduł 2

Umowy o pracę

 1. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 2. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
 3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  1. Rozwiązanie umowy z winy pracownika – zwolnienie dyscyplinarne
  2. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika
  3. Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy
 4. Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika
 5. Roszczenia zwalnianych pracowników
 6. Obowiązki pracodawcy i pracownika związane z rozwiązaniem stosunku pracy

Elżbieta Smirnow Elżbieta Smirnow Radca prawny , Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

Moduł 3: 1 czerwca 2022

09:00 - 15:00

Certyfikowany Manager ds. Kadr - Moduł 3

Czas pracy

 1. Czas pracy
  1. Zasady ogólne
  2. Rozkład czasu pracy
  3. Normy czasu pracy
  4. Systemy i rozkłady czasu pracy
 2. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy
  1. Inne okresy wliczane do czasu pracy
 3. Praca w godzinach nadliczbowych
 4. Rozliczanie czasu pracy
  1. Ogólne zasady rozliczania czasu pracy i termin wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny dobowe i tygodniowe
  2. Praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Urlopy wypoczynkowe

 1. Urlopy wypoczynkowe
  1. Nabycie prawa do urlopu
  2. Wpływ nieobecności w pracy na wymiar urlopu wypoczynkowego
  3. Planowanie urlopów
  4. Ekwiwalent pieniężny i wynagrodzenie urlopowe
 2. Urlopy bezpłatne
 3. Urlop a regulacje antycovidowe

Krzysztof Sosnowski Krzysztof Sosnowski Radca prawny , Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

Moduł 4: 13 czerwca 2022

09:00 - 15:00

Certyfikowany Manager ds. Kadr - Moduł 4

Dokumentacja pracownicza 

 1. Akta osobowe – podstawowe zasady prowadzenia
 2. Pozostała dokumentacja pracownicza (dokumentacja urlopów wypoczynkowych, ewidencja czasu pracy)
 3. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę
 4. Szczególne zasady dotyczące dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych
 5. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
 6. Ochrona danych osobowych w kontekście prowadzenia dokumentacji pracowniczej

RODO

 1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w prawie pracy
 2. Podstawy i zakres dopuszczalnego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawcę
 3. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych i uprawnienia pracownika jako osoby, której dane są zbierane
 4. Zasady postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 5. Kontrola i odpowiedzialność pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych

Dokumenty i regulacje wewnętrzne

 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy
 2. Układy zbiorowe
 3. Porozumienia zbiorowe
 4. Regulamin pracy
 5. Regulamin wynagradzania
 6. Statut
 7. Inne regulacje wewnętrze u pracodawcy

Piotr Kuźniak Piotr Kuźniak Radca prawny , Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

PRELEGENCI

Alicja Pawelec

Radca prawny , Wspólnik, Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

Elżbieta Smirnow

Radca prawny , Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

Krzysztof Sosnowski

Radca prawny , Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

Piotr Kuźniak

Radca prawny , Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

1590 uczestnik
 • Udział w 4 modułach kursu
 • Podręcznik w wersji elektronicznej
 • Udział w teście wiedzy
 • Certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu Certyfikowany Manager ds. Kadr

Premium

1890 uczestnik
 • Udział w 4 modułach kursu
 • Podręcznik w wersji elektronicznej
 • Udział w teście wiedzy
 • Certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu Certyfikowany Manager ds. Kadr
 • Prenumerata wydania cyfrowego Monitora Prawa Pracy i Ubezpieczeń - 12 miesięcy
Polecamy

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Kierownik projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PARTNER CERTYFIKUJĄCY

PATRON MEDIALNY