Certyfikowany Manager Miar i Analiz w HR - edycja 5

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Dzisiejsi liderzy i menedżerowie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej działają w dynamicznym, niepewnym i zmiennym, ale bardzo bogatym w dane środowisku. Efektywne połączenie biznesu i nauki stało się zatem niezbędne do osiągania lepszych wyników, zarówno dla firm, jak i dla ich pracowników. Jednocześnie wielu specjalistów ds. kapitału ludzkiego nie ma wystarczającej wiedzy i doświadczenia w wykorzystaniu danych. To się musi zmienić.

Przed nami wyzwania związane z ludźmi: od rekrutacji przez zatrzymanie, wzrost potencjału i zaangażowania aż po budowanie efektywnej funkcji HR skupionej na wspieraniu efektywności biznesowej przy zadbaniu o pracowników.

Według raportów Human Capital Trends (Bershin by Deloitte) analityka w HR niemal z roku na rok zyskuje na znaczeniu i odpowiednie wykorzystanie tego trendu jest jednym z największych wyzwań dla menedżerów i specjalistów HR. Według Badań Analityki HR w Polce (HRrebels) popularność korzystania z danych w HR rośnie, ale poziom zaawansowania działów HR często nie spełnia jeszcze oczekiwań stawianych przed firmami przez zarządy i właścicieli.

Kurs „Certyfikowany Manager Miar i Analiz w HR” to intensywne doświadczenie edukacyjne dla kadry kierowniczej i specjalistów HR, którzy chcą poznać i w pełni wykorzystać możliwości analizy danych i pracy ze wskaźnikami dotyczącymi pracowników oraz pokazać finansowe korzyści z mocnej i efektywnej funkcji HR w organizacji. Wykorzystanie rzetelnej wiedzy oraz praktycznych doświadczeń trenerki, zapewnia uczestnikom rozwój umiejętności analitycznych potrzebnych do sprostania wymaganiom stawianym przed HR.

PARTNER CERTYFIKUJĄCY

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czym jest kurs certyfikowany i czym różni się od standardowego szkolenia?

Kurs certyfikowany, w przeciwieństwie do standardowego szkolenia, obejmuje cały zakres tematyczny z obszary zarządzania kadrami. Standaryzuje wiedzę i pozwala na jej uzupełnienie w każdym z tematów dotyczących omawianego obszaru. Kurs trwa 3 dni szkoleniowe. Jego zwieńczeniem jest test wiedzy i uzyskanie oficjalnego certyfikatu sygnowanego przez INFOR PL oraz HRrebels, który potwierdza posiadaną wiedzę.

Jak wygląda test wiedzy i czy jest obowiązkowy?

Test wiedzy na zakończenie kursu będzie złożony z 12 pytań wielokrotnego wyboru. Aby uzyskać certyfikat należy odpowiedzieć poprawnie na 70% pytań. Sam test nie jest obowiązkowy, ale stanowi warunek uzyskania certyfikatu. Osoby, które nie wypełnią testu w ciągu 21 dni od zakończenia kursu otrzymać mogą jedynie zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Czy otrzymam materiały szkoleniowe?

Każdy z uczestników otrzyma podręcznik w wersji elektronicznej. Podręcznik zawiera wszystkie materiały, jakie będą omawiane podczas 3 modułów kursu.

Jaki jest poziom zaawansowania kursu?

Kurs przeznaczony jest dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych – mających już doświadczenie w pracy w dziale HR.

Czy w trakcie kursu będzie możliwość interakcji z prowadzącymi?

Oczywiście, w trakcie trwania każdego z modułów mogą Państwo zadawać pytania prowadzącym, dopytywać o szczegóły tak, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Prowadzący będą odpowiadać na pytania związane wyłącznie z tematem szkolenia.

Czy można wziąć udział w wybranych modułach?

Rekomendujemy udział w całym wydarzeniu, czyli 3 modułach. Jest to kurs komplementarny i wyłącznie udział we wszystkich modułach uprawnia Państwa do otrzymania certyfikatu.

DLACZEGO WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

 • Zdobędą i usystematyzują Państwo kompleksową wiedzę w zakresie miar i analityki w HR
 • Uzyskają Państwo certyfikat Managera ds. Miar i Analiz w HR potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności
 • Budują Państwo swoją markę eksperta

PROGRAM

Moduł 1 - Kontroling Personalny: 9 stycznia 2024

09:30 - 15:30

Moduł 1: Kontroling Personalny

Organizacja kontrolingu personalnego w firmie

 • Czym jest kontroling personalny i jakie są jego cele
 • Miejsce i rola kontrolingu w strukturach firmy
 • Jak ma się kontroling do raportowania, analityki HR i People Analytics

Współpraca HR z finansami

 • HR to koszt czy inwestycja
 • Czy controlling finansowy jest starszym bratem kontrolingu personalnego
 • Znaczenie dla HR i wykorzystanie podstawowych wskaźników finansowych
 • Profil kontrolera personalnego
 • Budowanie zespołu analityków HR

Poziomy zaawansowania w korzystaniu z liczb w HR

 • Jak działa HR bez korzystania z danych
 • Historie sukcesu HR-owego firm pisane liczbami
 • Idea czterech rewolucji funkcji HR
 • Raportowanie vs. analizy
 • Benchmarki
 • Trendy i prognozy
 • Analityka predykcyjna
 • Poziom zaawansowania polskich firm (w oparciu o wyniki Badania Analityki HR)

Od strategii organizacji do KPI w HR (Ballanced Scorecard w HR)

 • Co ma strategia organizacji do data-based HR
 • Czy da się zmierzyć postępy strategii

Moduł 2 - Miary w HR: 30 stycznia 2024

09:30 - 15:30

Moduł 2: Miary w HR

Rodzaje wskaźników

 • Trzy podziały wskaźników
 • Znaczenie wskaźnikow wg ich rodzajów
 • Z ilu wskaźników powinna korzystać firma
 • Jak dobrać wskaźniki i ich liczbę do odbiorców

Co warto mierzyć i dlaczego

 • Czym jest efektywność i dlaczego jest podstawą działania biznesu
 • Cele HR-u w nowej rzeczywistości
 • Procesy HR-owe i dane jakie możemy w nich zbierać
 • Co mierzą polskie firmy (w oparciu o wyniki Badania Analityki HR)
 • Pułapki najpopularniejszych wskaźników
 • Czy jest coś, czego lepiej nie mierzyć?

Tworzenie dopasowanych miar – dwie metody pracy

 • Praca z procesami HR-owymi
 • Praca ze wskaźnikami

Ustalanie poziomu docelowego miar (cele, benchmarki)

 • Jak korzystać z benchmarków i nie dać się złapać w ich pułapki
 • Znaczenie benchmarków na przykładzie rotacji i wynagrodzenia
 • Benchmarki nierynkowe – jaki punkt odniesienia interesuje HR-owców

Praca ze wskaźnikami i interpretacja wyników

 • Tajemnica sukcesu pracy z miarami – podręcznik wskaźników
 • Odpowiedzialność za efekty (wyniki wskaźników) – w biznesie czy HR-ze?

Jak pracować z miarami HR – ćwiczenia/ zadanie domowe

 • Wnioskowanie z podstawowych KPI w HR
 • Nadawanie perspektywy wskaźnikom
 • Dobór wskaźników do potrzeb organizacji
 • Definiowanie benchmarku i poziomu docelowego

Moduł 3 - Analiza HR: 13 lutego 2024

09:30 - 15:30

Moduł 3: Analiza HR

Analityka HR w praktyce – od czego zacząć

 • Pierwsze kroki w analizie danych
 • Jakich danych potrzebuję na start
 • Jak przekonać zarząd i biznes do zainwestowania (czasu i pieniędzy) w analitykę HR
 • Przeciwskazania i wyzwania na drodze do analityki w HR

Przykłady wykorzystania analiz HR w procesach ZKL

 • Czego możemy dowiedzieć się o organizacji patrząc na dane o jej pracownikach
 • Czy matryca płacowa to najlepsze rozwiązanie
 • Jak sprawdzić czy wynagrodzenie zmienne motywuje
 • Jak dobrać ofertę benefitową do potrzeb zamiast oczekiwań pracowników
 • Praca z budżetem – trzy możliwości planowania i kontrolowania budżetu płac

Optymalizacja procesów HR i mierzenie niemierzalnego

 • Analiza procesu i jego efektywności na przykładzie rekrutacji
 • Pomiar, analiza i zmiana kultury organizacyjnej
 • Mierzenie kompetencji
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy strategii i wymaganych kompetencji w perspektywie średnio i długookresowej (strategiczne planowanie zasobów)

Wizualizacja i dashboardy

 • Znaczenie wizualizacji i prezentacji danych
 • Złe praktyki w wizualizacji danych
 • Jak prezentować dane, żeby osiągać zamierzone rezultaty
 • Dostosowanie wizualizacji i dobór danych HR-owych do odbiorcy
 • Jak zbudować dobry dashboard HR – design thinking jako odpowiedź na wyzwania raportowania HR

PRELEGENCI

Anna Morawiec-Bartosik

Analityczka HR, ekspertka Comp&Ben, założycielka HRrebels

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

1650 /os do 24.11.2023 r.
cena regularna 1950 zł od 25.11.2023 r.
cena katalogowa 1950 zł netto
 • Udział w 3 modułach kursu
 • Podręcznik w wersji elektronicznej
 • Udział w teście wiedzy
 • Certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu Certyfikowany Manager Miar i Analiz w HR

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PARTNER CERTYFIKUJĄCY

PATRON MEDIALNY