Czas pracy kierowców

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Czas pracy kierowców”, które odbędzie się 23 maja 2024 r. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady rozliczania czasu pracy kierowców, czynności wliczane do czasu pracy, dzienny, dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy i jego rozliczanie, kwestie związane z tachografami i innymi urządzeniami oraz limity czasu pracy kierowców i kary za ich przekroczenie. Omówimy również szczegółowo kwestie związane z pakietem mobilności.

Wszystkie aspekty omawiane podczas szkolenia poparte będą konkretnymi przykładami i praktycznymi rozwiązaniami.

Szkolenie prowadzone będzie w interaktywnej formule pozwalającej na zadawanie pytań. Na zakończenie przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi, aby każdy z Państwa mógł uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania!

Do zobaczenia podczas szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Czas pracy kierowców
 • Jakie czynności należy wliczać do czasu pracy kierowców
 • Dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy kierowców
 • Dzienny i tygodniowy odpoczynek oraz przerwy w czasie pracy kierowców
 • Bazy eksploatacyjne transportu drogowego
 • Terminy wymiany tachografów na urządzenia drugiej generacji
 • Jakie kary grożą za przekroczenie czasu pracy kierowców

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące czasu pracy kierowców i pakietu mobilności
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

PROGRAM

10:00 - 14:00

Czas pracy kierowców

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 • Czas pracy kierowców
  • Przedstawienie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców
  • Omówienie kwestii związanych z „Pakietem mobilności” (delegowanie kierowców, system IMI)
 • Jakie czynności należy wliczać do czasu pracy kierowców
  • Omówienie czynności związanych z wykonywaniem przewozu drogowego, które powinno się zaliczyć do czasu pracy
  • Jak należy rozliczyć nadzór załadunkiem i rozładunkiem towaru
  • Zdefiniowanie dyżuru i okresu pozostawania w dyspozycji
 • Dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy kierowców
  • Jak długo kierowca może prowadzić pojazd, omówienie praktycznych przykładów
  • Przedłużenia czasu jazdy, wskazanie przypadków, kiedy będzie to możliwe
 • Dzienny i tygodniowy odpoczynek oraz przerwy w czasie pracy kierowców
  • Przedłużenie czasu jazdy, kiedy może nastąpić
  • Odpoczynek regularny, przedstawienie warunków jakie należy spełnić
  • Przedstawienie ograniczeń czasu pracy w nocy
  • Omówienie praktycznych przykładów ustalania odpoczynku oraz przerw
 • Bazy eksploatacyjne transportu drogowego
  • Omówienie wymagań dotyczących bazy eksploatacyjnej
  • Czas dostosowania się do wymogów dotyczących baz eksploatacyjnych
  • Rozważenie sankcji za niedostosowania się do wymogów
 • Terminy wymiany tachografów na urządzenia drugiej generacji
  • Wskazanie rodzajów urządzeń oraz w terminów związanych z „Pakietem Mobilności”
 • Jakie kary grożą za przekroczenie czasu pracy kierowców
  • Omówienie zasad przeprowadzania kontroli przedsiębiorców
  • Odpowiedzialność kierowcy oraz podmiotu zarządzającego transportem

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziane są 2 przerwy 15-minutowe.

Ewa Tonderys-Jedoń Ewa Tonderys-Jedoń Radca prawny w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

PRELEGENCI

Ewa Tonderys-Jedoń

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Udział online

495 /uczestnik

Cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Prezentacja w wersji elektronicznej
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY