Czas pracy z uwzględnieniem pracy zdalnej

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które w całości oparte jest o przykłady, ćwiczenia i praktyczne rozwiązania. Jego podstawowym celem jest zapoznanie Państwa z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy. Szkolenie prowadzone jest w chronologicznym porządku czynności związanych z zarządzaniem czasem pracy. Uczestnicy wspólnie z wykładowcą będą w pierwszej części poznawać zasady planowania czasu pracy (harmonogramy, grafiki, zapisy regulaminowe), a następnie w drugiej – dokonane zostaną rozliczenia przepracowanego czasu pracy na podstawie prawidłowo sporządzonej ewidencji czasu pracy.

W czasie szkolenia omówione również zostaną metody kontrolowania czasu pracy przez inspektorów pracy w celu zapoznania Państwa z możliwościami ustalania przez inspektora nieprawidłowości w zakresie gospodarowania czasem pracy.

W czasie szkolenia, praktycznej analizie poddane zostaną liczne przykłady omawiane wspólnie z Państwem, Ekspert natomiast udzieli odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania w oparciu o specyfikę uwarunkowań Państwa organizacji.

W czasie szkolenia zostaną również omówione zasady zarządzania czasem pracy w formule zdalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Czas pracy z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji kodeksu pracy 2023
 • Planowanie czasu pracy z uwzględnieniem pracy zdalnej
 • Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy
 • Otrzymają Państwo konkretne rozwiązania dotyczące rozliczania podroży służbowych po zmianach
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do platformy Inforakademia

PROGRAM

09:00 - 15:00

Czas pracy z uwzględnieniem pracy zdalnej

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Planowanie czasu pracy z uwzględnieniem pracy zdalnej
 • Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy
 • Praca zdalna – zasady planowania i nadzoru nad czasem pracy. Rekomendowane systemy czasu pracy przy pracy zdalnej
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie
 • Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji
 • Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika
 • Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy
 • Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy
 • Planowanie odpoczynku
 • Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy
 • Definicja dnia wolnego od pracy
 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy:
  • nowe zasady oznaczania dniówek roboczych
  • oznaczanie dni wolnych od pracy, zwolnienia od pracy, z oznaczeniem wymiaru i podstawy prawnej ich udzielenia
  • oznaczanie innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, ze wskazaniem wymiaru i tytułu ich udzielenia, nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy
 1. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia
 • Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia
 • Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy
 • Czas przejazdów a czas pracy
 • Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia
 • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej
 • Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności
 1. Zarządzanie pracą nadliczbową
 • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy
 • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy
 • Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS i praktyczne ich konsekwencje
 • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 1. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej
 • Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?
 • Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
 • Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy
 • Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota)
 • Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy
 • Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto
 • Rekompensowanie pracy w porze nocnej
 • Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej
 • Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa
 • Prawidłowe ustalanie pory nocnej
 1. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych.
 • Kim są pracownicy zarządzający?
 • Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN
 • Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?
 1. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć ?
 • Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie
 • Osoby ponoszące odpowiedzialność
 • Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna

15.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziane są dwie 15-minutowe przerwy kawowe i jedna 30-minutowa przerwa obiadowa.

Piotr Wojciechowski Piotr Wojciechowski Adwokat, Ekspert prawa pracy

PRELEGENCI

Piotr Wojciechowski

Adwokat, Ekspert prawa pracy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 /uczestnik
cena katalogowa 595 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY