Dokumentacja pracownicza 2024

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu poświęconym aktualnym zagadnieniom z zakresu dokumentacji pracowniczej, które odbędzie się dnia 21 maja 2024 roku. Szkolenie będzie miało szczególne znaczenie w kontekście regulacji dotyczących dokumentacji pracowniczej w kontekście zmian w prawie pracy.

W ramach szkolenia omówione zostaną następujące tematy:

 • zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej, uwzględniając zmiany w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej,
 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty zawarcia stosunku pracy,
 • kontynuacja dokumentacji pracowniczej oraz obowiązek założenia nowej dokumentacji w różnych sytuacjach zatrudnienia,
 • zmiana postaci dokumentacji pracowniczej oraz podwójny obowiązek informacyjny dla pracowników,
 • trudne przypadki w prowadzeniu akt osobowych, w tym kwestie dotyczące kopii dokumentów oraz przechowywania dokumentów elektronicznych.

Ponadto, omówione zostaną zagadnienia związane z dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz dokumenty, które nie wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej. Poruszone zostaną również tematy związane z wprowadzeniem pracy zdalnej, badaniem trzeźwości, przejrzystymi warunkami zatrudnienia oraz work life balansem, a także ich wpływ na dokumentację pracowniczą.

Zachęcamy do udziału w tym szkoleniu, które zapewni kompleksowe omówienie nowych przepisów i pomoże w ich praktycznym zastosowaniu.

Do zobaczenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Ogólne zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w związku ze zmianami kodeksu pracy
 • Praca zdalna – rodzaje, zasady udzielania, wnioski, archiwizacja dokumentacji pracowniczej
 • Uprawnienia rodzicielskie – zmiany w udzielaniu urlopów rodzicielskich
 • Dokumentacja pracownicza związana z wprowadzeniem przejrzystych warunków zatrudnienia
 • Badanie trzeźwości przez pracodawcę – cel, grupa osób, zasady przeprowadzania, przechowywanie dokumentacji pokontrolnej

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej i jej prowadzenia po zmianach Kodeksu pracy
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

PROGRAM

10:00 - 14:00

Dokumentacja pracownicza 2024

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

Ogólne zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej

 1. Dokumentacja pracownicza – jej skład i zasady archiwizacji dokumentacji – zmiany w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej
 2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a data zawarcia stosunku pracy
 3. Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej w sytuacji kontynuacji zatrudnienia
 4. Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej w sytuacji ponownego zatrudnienia pracownika – stanowiska resortu pracy i PIP
 5. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej – podwójny obowiązek informacyjny dla pracowników – stanowisko MRPiT

 

Trudne przypadki w prowadzeniu Akt osobowych

 1. Dwie teczki Akt Osobowych a zbiorcze świadectwo pracy – stanowisko MRPiPS
 2. Kopiowanie i przechowywanie dokumentów w dokumentacji pracowniczej – jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu - stanowiska UODO, PIP, Ministerstwa Pracy
 3. Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych – stanowisko MRPiT
 4. Duplikat czy kopia – na wniosek pracownika lub byłego pracownika - stanowisko

 

Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

 1. Ogólny podział dokumentacji w sprawach stosunku pracy oraz przechowywanie dokumentacji w sposób przyjęty u pracodawcy
 2. Dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy a dokumentacja związana z urlopami wypoczynkowymi – najczęstsze błędy w archiwizacji

 

Dokumenty, które nie wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej

 1. Przykłady dokumentów, które nie powinny być archiwizowane w dokumentacji pracowniczej – stanowiska UODO,PIP, Ministerstwa pracy
 2. Konsekwencje dla pracodawcy za niewłaściwe przechowywanie dokumentacji pracowniczej – parametry temperatury i wilgotności – stanowisko MRPiPS i PIP
 3. Postępowanie przy usuwaniu danych nadmiarowych – stanowiska UODO

 

Dokumentacja pracownicza a zmiany w kodeksie pracy w związku z badaniem trzeźwości, pracą zdalną, przejrzystymi warunkami zatrudnienia oraz work-life balance

 1. Dokumentacja związana z wprowadzeniem pracy zdalnej – wniosku, oświadczenia, zgody – miejsce przechowywania
 2. Dokumentacja związana z wprowadzeniem badania trzeźwości – miejsce archiwizacji protokołu z badania czy zawsze Część E akt osobowych?
 3. Archiwizacja dokumentacji związanej z work-life balance i przejrzystymi warunkami zatrudnienia – w części B Akt osobowych czy w Dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy
 4. Zmiany w prawie pracy a dokumenty: Umowa o pracę, Informacja o warunkach zatrudnienia, Świadectwo pracy – stanowiska resortu pracy i PIP

   

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Iwona Wołkiewicz Iwona Wołkiewicz Ekspert Prawa Pracy

PRELEGENCI

Iwona Wołkiewicz

Ekspert Prawa Pracy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

495 cena katalogowa 495 zl netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Materiały w wersji elektronicznej
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY