Dokumentacja pracownicza po zmianach kodeksu pracy 2023

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szanowni Państwo,

Od początku roku pojawiły się dwie nowelizacje kodeksu pracy. Przed nami zapowiadane kolejne zmiany. Nowelizacja kodeksu pracy wpłynęła w dużej mierze również na dokumentację pracowniczą.

Każdy z Państwa, kto zajmuje się na co dzień gromadzeniem , aktualizowaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem czy archiwizowaniem dokumentów pracowniczych zapewne wie, jak wiele zmian go czeka. Poza zmianami w zapisach dokumentów wiele z nich znajdzie się w innej części akt osobowych. Wiele zmian wymagać będą dokumenty związane ze stosunkiem pracy, urlopami, pracą zdalną.

Jak poradzić sobie w gąszczu przepisów i właściwie przygotować dokumentację pracowniczą? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas szkolenia, do udziału w którym gorąco zapraszamy.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Ogólne zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w związku ze zmianami kodeksu pracy
 • Praca zdalna – rodzaje, zasady udzielania, wnioski, archiwizacja dokumentacji pracowniczej
 • Uprawnienia rodzicielskie – zmiany w udzielaniu urlopów rodzicielskich
 • Dokumentacja pracownicza związana z wprowadzeniem przejrzystych warunków zatrudnienia
 • Badanie trzeźwości przez pracodawcę – cel, grupa osób, zasady przeprowadzania, przechowywanie dokumentacji pokontrolnej

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej i jej prowadzenia po zmianach Kodeksu pracy
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

PROGRAM

10:00 - 14:00

Dokumentacja pracownicza po zmianach kodeksu pracy 2023

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 1. Ogólne zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w związku ze zmianami kodeksu pracy
  • Wnioski papierowe lub elektroniczne a Akta osobowe prowadzone wyłącznie w postaci papierowej
  • Zasady dołączania dokumentacji wytworzonej papierowo do postaci elektronicznej oraz zasady dołączania dokumentacji elektronicznej do postaci papierowej stanowisko resortu pracy
  • Miejsce przechowywania dokumentacji związanej z pracą zdalną
  • Archiwizacja protokołów z kontroli trzeźwości – Część C,D czy E Akt osobowych
  • Dokumentacja związana z bardziej przejrzystymi warunkami zatrudnienia – propozycja praktycznych rozwiązań w archiwizacji dokumentów
  • Uprawnienia rodzicielskie/ dni wolne na siłę wyższą/urlop opiekuńczy – miejsce archiwizacji dokumentacji – Akta osobowe czy dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 2. Praca zdalna – rodzaje, zasady udzielania, wnioski, archiwizacja dokumentacji pracowniczej
  • Regulamin pracy zdalnej
  • Ocena ryzyka zawodowego/ Zasady BHP w pracy zdalnej
  • Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej / oświadczenia pracownika
  • Polecenie pracy zdalnej przez pracodawcę/ oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych/cofnięcie pracy zdalnej
  • Porozumienie o pracy zdalnej stałej – oświadczenia pracownika
  • Wniosek o pracę zdalną hybrydową – oświadczenia pracownika/wniosek o zaprzestaniu pracy zdalnej
  • Praca zdalna okazjonalna – oświadczenia (ochrona danych osobowych/ocena ryzyka/instrukcja bhp/stanowisko pracy)
 3. Badanie trzeźwości przez pracodawcę – cel, grupa osób, zasady przeprowadzania, przechowywanie dokumentacji pokontrolnej
  • Regulamin pracy – zapisy dotyczące monitoringu trzeźwości pracowników
  • Informacja o wprowadzeniu badania trzeźwości/oświadczenie pracownika
  • Informacja o niedopuszczeniu pracownika do pracy
  • Oświadczenie pracownika o odmowie poddania się badaniu trzeźwości
  • Oświadczenie osoby przeprowadzającej badania i świadka o podjęciu próby przeprowadzenia badania
  • Protokół z badania trzeźwości na zawartość alkoholu wraz z pouczeniem że badania nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od zakończenia spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych/ protokół na obecność środków działających podobnie do alkoholu
 4. Dokumentacja pracownicza związana z wprowadzeniem przejrzystych warunków zatrudnienia
  • Nowe elementy umów o pracę - omówienie konkretnych zmian w zapisach w umowie o pracę
  • Umowa na okres próbny – przygotowanie dokumentu krok po kroku
  • Informacja o warunkach zatrudnienia – przykładowe zapisy w dokumencie w szczególności związane z wymiarem czasu pracy, systemu czasu pracy, orzeczeniem o niepełnosprawności, stanem ciąży itp.
  • Informacja o zmianie adresu – przykładowy dokument
  • Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia - dane
  • Wzór wniosku pracownika wychowującego dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy – podstawowe elementy dokumentu
  • Wniosek pracownika o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, możliwości awansu, wolnych stanowiskach pracy
  • Wniosek o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej (wraz z deklaracją o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy)
  • Wzór wniosku pracownika o urlop opiekuńczy (w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych)
 5. Uprawnienia rodzicielskie – zmiany w udzielaniu urlopów rodzicielskich
  • Wniosek dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do tych wniosków

   

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Iwona Wołkiewicz Iwona Wołkiewicz Ekspert Prawa Pracy

PRELEGENCI

Iwona Wołkiewicz

Ekspert Prawa Pracy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

495 cena katalogowa 495 zl netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY