Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO”, które odbędzie się 22 marca 2022 r. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe aspekty gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w oparciu o aktualne przepisy. Przedstawimy również stanowiska kluczowych organów nadzorujących i kontrolujących dokumentację pracowniczą.

Wszystkie tematy przedstawione będą w oparciu o studia przypadków i poparte zostaną praktycznymi wskazówkami. Zachęcamy również do przygotowania pytań związanych z tematem szkolenia, które będzie można zadać Ekspertowi podczas szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika
 • Forma i warunki umowy o pracę
 • Świadectwo pracy – termin wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia
 • Dokumentacja dotycząca Ewidencji czasu pracy
 • Czas pracy i lista obecności podczas pracy zdalnej
 • Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych
 • Dokumenty, które nie powinny być archiwizowane w dokumentacji pracowniczej

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo dostęp do zapisu wideo ze szkolenia
 • Zdobędą Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex

PROGRAM

09:30 - 15:00

Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO

9.30 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – okres przechowywania dokumentacji, podział dokumentacji pracowniczej
 2. Skierowanie na badania – PESEL czy data urodzenia, archiwizacja skierowań i orzeczeń lekarskich
 3. Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika – dane obowiązkowe i dane tylko za zgodą kandydata/pracownika (telefon prywatny, e-mail, osoba do kontaktu w razie wypadku, książeczka wojskowa, dane rodziny)
 4. Dane osobowe a ZFŚS
 5. Kopiowanie i przechowywanie dokumentów w dokumentacji pracowniczej – jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu
 6. Forma i warunki umowy o pracę – problemy z określeniem miejsca świadczenia pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dane osoby zastępującej w umowie na zastępstwo, czym są przyczyny obiektywne zawarcia kolejnej umowy o pracę
 7. Wypowiedzenie zmieniające/porozumienie zmieniające – jakim dokumentem możemy zmienić rodzaj umowy o pracę
 8. Archiwizacja w aktach osobowych wypowiedzenia zmieniającego w przypadku niezłożenia i złożenia odmowy przyjęcia nowych warunków umowy o pracę
 9. Świadectwo pracy – termin wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia
 10. Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, archiwizacja świadectwa pracy – szczególne przypadki
 11. Czy obowiązkowo tworzymy część D, gdy nie udzieliliśmy kary porządkowej, zacieranie kary porządkowej
 12. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – główny podział
 13. Dokumentacja dotycząca ewidencji czasu pracy, czy można prowadzić ją w papierze i elektronicznie
 14. Jak prowadzić ewidencję czasu pracy dla pracowników pracujących zdalnie
 15. Urlopy wypoczynkowe a inne nieobecności w pracy – miejsce archiwizacji dokumentacji
 16. Karta wynagrodzeń – czy dokumentacja płacowa prowadzona i archiwizowana jest wyłącznie w postaci elektronicznej
 17. Ewidencja odzieży roboczej – przez kogo jest prowadzona i gdzie archiwizowana
 18. Sposoby potwierdzania obecności w pracy przez pracowników pracujących zdalnie
 19. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej – obowiązki informacyjne dla pracowników
 20. Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych
 21. Dokumenty, które nie powinny być archiwizowane w dokumentacji pracowniczej (PIT2, zwolnienia chorobowe, potrącenia komornicze itp.)
 22. Warunki przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

15.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy 15 minutowe oraz jedną przerwę 30 minutową. Godziny przerw zostaną ustalone z Ekspertem podczas szkolenia.

Iwona Wołkiewicz Iwona Wołkiewicz Ekspert Prawa Pracy

PRELEGENCI

Iwona Wołkiewicz

Ekspert Prawa Pracy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY