Druga nowelizacja kodeksu pracy 2023

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szanowni Państwo,

Przed nami kolejne zmiany w prawie pracy. W marcu 2023 została uchwalona druga nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadza szereg zmian w zakresie m.in. urlopów rodzicielskich, czasu pracy czy umów o pracę. Zmienia się również zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika.

W połączeniu ze zmianami, które zostały wprowadzone poprzednią nowelizacją z początku tego roku, przed Państwem wiele wyzwań. Konieczne jest zatem zdobycie wiedzy w tym zakresie oraz jej praktycznego wykorzystania.

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez nas szkoleniu, podczas którego w szczegółach omówimy wszystkie przepisy zmienione nowelizacjami, ale również podpowiemy, jak wykorzystać je w praktyce!

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Zmiany w prawie pracy w zakresie zawierania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Zmiany w zakresie umów na czas określony oraz nowe zasady wypowiadania tych umów
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy
 • Urlopy związane z rodzicielstwem
 • Elastyczna organizacja pracy dla pracownika
 • Zmiany w zasiłku macierzyńskim po zmianach
 • Nowe regulacje dot. zakazu dyskryminacji
 • Nowe zasady pracy zdalnej w pigułce
 • Kontrola trzeźwości pracowników z uwzględnieniem zmian w 2023 roku

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy wynikające z drugiej nowelizacji prawa pracy
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

PROGRAM

10:00 - 14:00

Druga nowelizacja kodeksu pracy 2023

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 1. Zmiany w prawie pracy w zakresie zawierania i rozwiązywania stosunku pracy- wdrożenie Dyrektywy 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L. Nr 186, str. 105)
  • Zmiany w zawieraniu umowy na okres próbny
  • Pozostawanie pracownika w kilku stosunkach pracy
  • Zmiany w elementach umowy o pracę: miejsce wykonywania pracy, dzień rozpoczęcia pracy, postanowienie o przedłużeniu umowy na okres próbny
  • Zmiany w pisemnych warunkach zatrudnienia i możliwość przekazania ich w formie elektronicznej
  • Zmiany w warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych
  • Zmiany w zakresie umów na czas określony oraz nowe zasady wypowiadania tych umów
 2. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy- rozszerzenie zakresu informowania pracowników przez pracodawcę o warunkach pracy i płacy, o stanowiskach i procedurach awansu, szkoleniach
 3. Przerwy wliczane do czasu pracy- przypadki i zasady udzielania
 4. Zwolnienie z pracy z powodu wystąpienia sytuacji spowodowanych siłą wyższą
  • Podstawa do udzielenia dni wolnych na sytuacje nadzwyczajne
  • Dokumentowanie zwolnienia
  • Wysokość wynagrodzenia
 5. Urlopy związane z rodzicielstwem- nowe zasady udzielania, zmiany w zakresie wniosków, koniecznych dokumentów. Omówienie dyrektywy 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79) w kontekście urlopów i innych uprawnień związanych z rodzicielstwem
  • Urlop opiekuńczy: wymiar, przesłanki, dokumentowanie
  • Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14: zasady udzielania, dokumentowania
  • Wnioski dotyczące uprawnień rodzicielskich
  • Zmiany w zasadach udzielania i wykorzystywania urlopu rodzicielskiego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu pracy w 2023 roku
  • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego dla pracowników-ojców
  • Urlop wychowawczy z uwzględnieniem zmian
  • Ochrona stosunku pracy
  • Elektroniczne wnioski
 6. Elastyczna organizacja pracy dla pracownika
  • Co to jest elastyczna organizacja czasu pracy?
  • Warunki skorzystania oraz osoby, które mogą złożyć wniosek
 7. Wysokość i zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego po zmianach
 8. Przesłanki zakazu dyskryminacji- nowe regulacje
 9. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
 10. Nowe zasady pracy zdalnej w pigułce i najważniejsze obowiązki pracodawcy- konieczne dokumenty, wdrożenie oraz zasady udzielania
  • Nowe regulacje- ujęcie praktyczne
 11. Kontrola trzeźwości pracowników z uwzględnieniem zmian w 2023 roku
 12. Sesja pytań i odpowiedzi

   

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

495 cena katalogowa 495 zl netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY