Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności i świadczeń emerytalno-rentowych

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziały w szkoleniu online dotyczącym egzekucji z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności i świadczeń emerytalno-rentowych. Nasze spotkanie poświęcone będzie praktycznemu omówieniu kluczowych zagadnień związanych z egzekucją w świetle obowiązujących przepisów.

Podczas szkolenia dokładnie przeanalizujemy przepisy regulujące egzekucję z wynagrodzenia za pracę, zwracając szczególną uwagę na obowiązki pracodawcy oraz najnowsze zmiany prawne. Rozpatrzymy również różne aspekty egzekucji z wierzytelności, uwzględniając różnorodność umów cywilnoprawnych oraz aktualne zmiany legislacyjne. Nie zapomnimy także o egzekucji ze świadczeń emerytalno-rentowych, omawiając rodzaje świadczeń, obowiązki trzeciodłużnika oraz najnowsze przepisy dotyczące tej dziedziny.

W ramach naszego spotkania przyjrzymy się praktycznym aspektom stosowania przepisów oraz podkreślimy istotne kwestie problematyczne. Spotkanie to będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i nabycia praktycznych umiejętności w zakresie egzekucji z różnych źródeł.

Do zobaczenia podczas szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • Egzekucja z wierzytelności ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów umów cywilnoprawnych
 • Zajęcie wierzytelności, dokonywanie potrąceń, ograniczenia egzekucji z wierzytelności
 • Egzekucja ze świadczeń emerytalno-rentowych
 • Aktualne zmiany w przepisach dotyczących egzekucji z wierzytelności
 • Problematyka stosowania przepisów regulujących egzekucję z wierzytelności w praktyce

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące egzekucji z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności i świadczeń emerytalno-rentowych
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

PROGRAM

10:00 - 14:00

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności i świadczeń emerytalno-rentowych

10:00 Rozpoczęcie szkolenia

 

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

 1. Szczegółowe omówienie przepisów regulujących egzekucję z wynagrodzenia za pracę
 2. Obowiązki pracodawcy
 3. Omówienie najnowszych zmian w przepisach regulujących egzekucję z wynagrodzenia za pracę
 4. Części składowe wynagrodzenia za pracę oraz dokonywanie potrąceń z wierzytelności pobocznych związanych z wynagrodzeniem za pracę
 5. Grzywna – jako narzędzie przymusu
 6. Problematyka stosowania przepisów regulujących egzekucję z wynagrodzenia za pracę w praktyce

Egzekucja z wierzytelności

 1. Rodzaje wierzytelności ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów umów cywilnoprawnych
 2. Szczegółowe omówienie przepisów regulujących egzekucję z wierzytelności z uwzględnieniem umów cywilnoprawnych
 3. Obowiązki trzeciodłużnika zajętej wierzytelności
 4. Zajęcie wierzytelności, dokonywanie potrąceń, ograniczenia egzekucji z wierzytelności
 5. Aktualne zmiany w przepisach dotyczących egzekucji z wierzytelności,
 6. Problematyka stosowania przepisów regulujących egzekucję z wierzytelności w praktyce

Egzekucja ze świadczeń emerytalno-rentowych

 1. Rodzaje świadczeń emerytalno- rentowych
 2. Szczegółowe omówienie przepisów regulujących egzekucję ze świadczeń emerytalno- rentowych
 3. Obowiązki trzeciodłużnika zajętego świadczenia emerytalno- rentowego
 4. Zajęcie świadczeń emerytalno- rentowych, ograniczenia wyłączenia spod egzekucji
 5. Aktualne zmiany w przepisach dotyczących egzekucji ze świadczeń emerytalnorentowych;
 6. Problematyka stosowania przepisów regulujących egzekucję ze świadczeń emerytalno- rentowych w praktyce

Postulaty działań ustawodawczych

 1. Omówienie kwestii problematycznych i rozbieżności w stosowaniu przepisów regulujących egzekucję z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności oraz świadczeń emerytalno-rentowych
 2. Postulaty de lege ferenda w zakresie przepisów regulujących egzekucję z wynagrodzenia za pracę
 3. Postulaty de lege ferenda w zakresie przepisów regulujących egzekucję z umów cywilnoprawnych
 4. Postulaty de lege ferenda w zakresie przepisów regulujących egzekucję ze świadczeń emerytalno-rentowych

 

14:00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Kamil Paweł Szmidt Kamil Paweł Szmidt Adwokat w RESIST Rezanko Sitek

PRELEGENCI

Kamil Paweł Szmidt

Adwokat w RESIST Rezanko Sitek

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

495 cena katalogowa 495 zl netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Materiały w wersji elektronicznej
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PARTNER

PATRON MEDIALNY