Jak przygotować się na KSeF ? Wdrożenie KSeF w praktyce.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Faktura to podstawowy dokument w obrocie gospodarczym. Dlatego KSeF i faktura ustrukturyzowana to rewolucja. Podczas szkolenia skupimy się na zagadnieniach, które mają największe praktyczne znaczenie dla podatników. Szkolenie zawierać będzie praktyczne wskazówki, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF. Podczas szkolenia bazujemy na najnowszym stanie prawnym w tym aktualnym brzmieniu projektów rozporządzeń.

 Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenie podatku VAT, wystawianie faktur, przygotowanie JPK, ujmowanie korekt.

–    Specjaliści ds. fakturowania, księgowi,

–    Specjaliści z zakresu podatku VAT,

–    Samodzielni i główni księgowi,

–    Pracownicy biur rachunkowych,

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • imienny certyfikat
  • materiały przygotowane przez Eksperta

Odbierz prezent!

Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej.

PROGRAM

Jak przygotować się na KSeF ? Wdrożenie KSeF w praktyce.

10:00 - 16:00

Szczegółowy program:

1.  Obligatoryjny KSeF – kto jest objęty obowiązkiem fakturowania w KSeF:

 

-    obligatoryjny KSeF – dla wszystkich podatników w tym samym terminie (bez podziału na podatników VAT czynnych i zwolnionych);

-    podatnicy „wykluczeni cyfrowo” – rozwiązanie w okresie przejściowym;

-    sprzedaję osobie fizycznej, która prowadzi działalność (JDG) – fakturuję w KSeF, czy poza KSeF?

-    podmiot zwolniony z VAT nie podaje nr NIP – kto ponosi konsekwencje ?

-    czy podmioty zagraniczne muszą fakturować w KSeF sprzedaż na terytorium RP ?

-    jak zabezpieczyć się w przypadku transakcji, w której sprzedawca to podmiot zagraniczny wyłącznie zarejestrowany do VAT w Polsce ?

 

2.  KSeF  -  pełna ekspozycja prawna i biznesowa – jakie ma to znaczenie dla firm ?

     

3.  Jakie transakcje dokumentować w KSeF:

 

-    obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji transgranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?

-    nowy obowiązek oznaczenia faktury – kody QR – najnowsza wersja przepisów;

-    na co uważać przy udostępnianiu faktury kontrahentowi zagranicznemu ?

-    samofakturowanie przez zagranicznych kontrahentów - w KSeF, czy poza KSeF ?

 

4.  UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!

 

-    ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce ?

-    co je wyróżnia ?

-    praktyczne konsekwencje fakturowania w różnych trybach – podatek należny i naliczony.

 

5.  KSeF – uprawnienia:

 

-    rodzaje uprawnień,

-    sposoby nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,

-    aktualna wersja ZAW-FA;

-    jak udzielić uprawnień dla biura rachunkowego ?

-    uwierzytelnienie w systemie KSeF,

-    token – specjalny sposób logowania do KSeF.

 

6.  Faktura ustrukturyzowana – czyli jaka?

 

-    definicja faktury ustrukturyzowanej;

-    struktura FA(2);

-    jak skonstruowana jest faktura ustrukturyzowana ?

-    co ją wyróżnia w odniesieniu do faktury „tradycyjnej”;

-    pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;

-    wymóg minimalnego wystąpienia;

-    indywidualny numer faktury nadany w KSeF – w jakich sytuacjach podatnik musi się nim posługiwać ? Zidentyfikowanie wszystkich obszarów, w których trzeba podać nr KSeF faktury,

-    czy warto podawać szczegółowe informacje w fakturze ?

 

7.  NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!! :

 

-    moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią ?

-    uwaga na obowiązek podatkowy i dochowanie terminu wystawienia faktury !!!

-    kurs z jakiego dnia prawidłowo zastosować ?

-    sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać ?

-    wg jakiej daty wykazuję fakturę w JPK_VAT ?

-    jak będziemy liczyć terminy płatności ?

-    praktyczne wskazówki związane z początkowym etapem wdrożenia KSeF;

             

8.  NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :

 

-    kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin  na odliczenie podatku ?

-    skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?

-    wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF:

 

9.  Gdzie jeszcze (oprócz podatku VAT) nowe definicje (wystawienie/otrzymanie faktury) mogą mieć znaczenie ?
        

-    podatek dochodowy i pozostałe podatki;

-    terminy płatności;

-    czy modyfikować postanowienia umów/regulaminów/procedur ?

 

10. Faktury korygujące w KSeF:

 

-    KSeF = większa ilość korekt

-    anulowanie, czy faktura korygująca do zera ?

-    czy faktury korygujące zawsze muszą zawierać numer KSeF faktury pierwotnej?

-    uwaga na przepisy, które weszły w życie już od 1 września 2023 r. !!!

-    REWOLUCJA w korektach – wracają stare zasady ujmowania korekt !!!

             

    

11.  Faktury zaliczkowe w KSeF:

 

-    faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa;

-    zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych – data wejścia w życie 1 września 2023 r. – praktyczne znaczenie tej zmiany dla podatników;

-    różne kursy na tej samej fakturze;

-    jakie numery faktur powinna wskazywać faktura końcowa a jakie ostatnia faktura zaliczkowa ?

 

12. Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?

 

-    noty korygujące;

-    anulowanie faktury;

-    załączniki do faktur – jak dostarczać je do kontrahenta ? Nowa schema XML. dla załączników !!!

-    faktury pro-forma;

-    co z duplikatami ?

 

13. Zmiany w pliku JPK związane z KSeF – nowe oznaczenia faktur – najnowsze brzmienie rozporządzenia.

 

14.  AWARIA – czyli jak fakturować kiedy KSeF nie działa ?

 

-    cztery „odmiany awarii” i 4 sposoby fakturowania – jak je rozróżnić i jak prawidłowo fakturować ?

-    kod QR – specjalne oznaczenie faktury;

-    skąd mam wiedzieć, że faktura otrzymana poza KSeF, to faktura wystawiona w związku z awarią/niedostępnością KSeF ?

-    jak odliczać podatek z faktur wystawionych podczas awarii ?

-    faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?

-    na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?

-    awaria nie zwalnia z sankcji  - kiedy zapłacę karę ?

 

15. Pozostałe zmiany przepisów związane z KSeF:

 

-    KSeF a płatności -  indywidualny numer KSeF w tytule przelewu – jakich transakcji oraz jakich metod płatności dotyczy ?

-    identyfikator zbiorczy a częściowa płatność za faktury;

-    obowiązek podawania nr KSeF, a faktury pro-forma.

 

16.  Sankcje:

 

-    kiedy znajdą zastosowanie ?

-    od kiedy obowiązują ?

-    sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!

-    czy do KSeF stosuję sankcje z KKS ?

-    kontrahent wystawił na mnie fakturę poza KSeF – czy mogę z niej odliczyć podatek ? – najnowsze interpretacje Dyrektora KIS

 

17. Archiwizowanie faktur w KSeF:

 

-    kto i kiedy jest do tego zobowiązany

-    z czego zwolni nas KSeF ?

 

18. Od czego zacząć przygotowanie do KSeF – schemat działań.

 

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

·       15 minutową przerwę kawową

·       30 minutową przerwę lunchową

Ewa Sokołowska Ewa Sokołowska Doradca podatkowy

PRELEGENCI

Ewa Sokołowska

Doradca podatkowy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Jak przygotować się na KSeF ? Wdrożenie KSeF w praktyce.

545 /uczestnik
cena katalogowa 545 zł netto
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY