Jawność i równość wynagrodzeń

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu “Jawność i równość wynagrodzeń – obecne regulacje oraz nowe obowiązki pracodawców”, które odbędzie się 27 sierpnia 2024 r.

Szkolenie to będzie doskonałą okazją, aby zapoznać się z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi wynagrodzeń oraz nowymi obowiązkami, jakie nałożone są na pracodawców w związku z Dyrektywą 2023/970 o równości wynagrodzeń. Udział w naszym szkoleniu pozwoli Państwu zrozumieć istotę tych zmian i odpowiednio się do nich przygotować, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia nowych regulacji, omówimy kwestie jawności i transparentności wynagrodzeń oraz nowe obowiązki informacyjne pracodawców. To wyjątkowa okazja, aby zdobyć niezbędną wiedzę i narzędzia do skutecznego zarządzania polityką wynagrodzeń w zgodzie z nowymi przepisami.

Kluczowe zagadnienia, które omówimy podczas szkolenia:

 • Cel przyjęcia Dyrektywy 2023/970 z 10.05.2023 r. o równości wynagrodzeń
 • Omówienie najważniejszych regulacji oraz założeń Dyrektywy 2023/970
 • Przygotowanie pracodawców do wymagań wskazanych w Dyrektywie oraz nowych obowiązków
 • Jawność i transparentność wynagrodzeń – co oznacza w praktyce i jak zastosować regulacje u pracodawcy
 • Ochrona prywatności a jawność wynagrodzeń
 • Nowe obowiązki pracodawcy wynikające z Dyrektywy 2023/970
 • Rekomendowane działania przygotowawcze na etapie przed wdrożeniem Dyrektywy do polskiego porządku prawnego

Korzyści, jakie możesz uzyskać dzięki udziałowi w naszym szkoleniu, to:

 • zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu przepisów dotyczących jawności i równości wynagrodzeń,
 • możliwość wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży,
 • otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia, który będzie potwierdzeniem Twoich nowych umiejętności i kompetencji.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

POBIERZ PROGRAM
(kliknij w ikonę poniżej)

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(kliknij w ikonę poniżej)

PROGRAM

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Dyrektywa 2023/970 z 10.05.2023 r. o równości wynagrodzeń.

 1. Cel przyjęcia Dyrektywy 2023/970 z 10.05.2023 r. o równości wynagrodzeń
 2. Omówienie najważniejszych regulacji oraz założeń dyrektywy 2023/970 z 10.05.2023 r. o równości wynagrodzeń
 3. Jak pracodawcy powinni przygotować się do wymagań wskazanych w Dyrektywie oraz nowych obowiązków?
 4. Co wprowadza Dyrektywa w zakresie wynagrodzeń i jakie znaczenie regulacja będzie miała dla pracowników oraz pracodawców?
 5. Jawność i transparentność wynagrodzeń- co oznacza w praktyce i jak zastosować regulacje u Pracodawcy
 6. Ochrona prywatności a jawność wynagrodzeń – czy będzie można dowiedzieć się, ile zarabia inny pracownik?
 7. Nowe obowiązki pracodawcy:
 8. Obowiązek informacyjny i zmiany na etapie rekrutacji- wynagrodzenia w ogłoszeniu o pracę
 9. Obowiązek raportowania
 10. Wyrównanie różnicy wynagrodzeń
 11. Coroczne sprawozdania
 12. Odszkodowania dla poszkodowanych
 13. Mechanizmy egzekwowania przewidziane w dyrektywie
 14. Prawo do informacji o wynagrodzeniu współpracowników
 15. Rekomendowane działania przygotowawcze na etapie przed wdrożeniem dyrektywy do polskiego porządku prawnego
 16. Zwalczanie dyskryminacji płacowej – Prawa pracownika wobec równości i przejrzystości wynagrodzeń
 17. Czy pracodawca może zakazać ujawniania wysokości wynagrodzeń pracowników?

Wynagrodzenie na podstawie obowiązujących regulacji

 1. Czy wysokość wynagrodzenia jest jawna na podstawie obecnych regulacji?
 2. Wynagrodzenie jako dobro osobiste pracownika tak czy nie?
 3. Kiedy wysokość wynagrodzenia pracowników jest jawna? Stanowisko GIODO
 4. Jawność wynagrodzeń, a tajemnica przedsiębiorstwa
 5. Ustalenia wysokości wynagrodzenia pracowników
 6. Równe traktowanie w zakresie wynagrodzenia
 7. Dochodzenie roszczeń z tytułu równego traktowania w zakresie wynagrodzeń.
 8. Konsekwencje naruszenia poufności dla pracownika – przedstawienie możliwych skutków ujawnienia poufnych informacji

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy 15-minutowe.

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Pakiet standard

495 cena katalogowa 495 zl netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Materiały w wersji elektronicznej
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY