Klasyfikacja budżetowa –
sprawdź czy robisz to dobrze?

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szkolenie organizowane w ramach Akademii Budżetowej

W związku z licznymi zmianami w prawie jakie zostały wprowadzone w tym roku i są planowane na kolejne miesiące, przygotowaliśmy dla Państwa cykl szkoleń i warsztatów. Zachęcamy do zapoznania się z programami szkoleń. 

 • Klasyfikacja budżetowa – sprawdź czy robisz to dobrze?
 • Inwentaryzacja w jednostce budżetowej
 • Wynagrodzenia 2022 – minimalne i jego pochodne, stawka godzinowa, nowe zasady prowadzenia kas zapomogowo-pożyczkowych
 • Zapytaj o rabat przy zakupie 2 lub 3 szkoleń !

  Rabat obowiązuje wyłącznie przy dokonaniu zgłoszenia w październiku 2021!

  Aby skorzystać z rabatu napisz na adres mailowy: szkolenia@infor.pl
  lub zadzwoń 22 212 13 14

______________________________________________________________________

Rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej to jeden z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych, którym w codziennej pracy posługują się księgowe jednostek sektora finansów publicznych.

Kolejna nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw dnia 29 lipca 2021 r. Ustawodawca wprowadził m.in. zmiany w rozdziale 2 rozporządzenia wprowadzając do klasyfikacji  nowe rozdziały a także podział na rozdziały usługowe oraz podmiotowe. Oznacza to, że trzeba będzie precyzyjnie ustalać dochody i wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych z zastosowaniem tzw. metody SMUP.

Nowe podziałki klasyfikacji budżetowej (paragrafy dochodów i wydatków) – zgodnie z wolą ustawodawcy „wchodzą w życie” w trzech etapach:

 1. od 1 stycznia 2021 r. (jednostki mają czas na dostosowanie swoich uchwał budżetowych do nowych zapisów do końca października 2021 r.)
 2. od 1 lipca 2021 r. (zmiany w zakresie rozdziałów dotyczących wpłat z podatku od towarów i usług w przypadku procedury szczególnej)
 3. od 1 stycznia 2022 r. (jednostki mają obowiązek uwzględnić te zmiany w uchwałach budżetowych tworzonych na 2022 rok)

Zmiany w załączniku nr 3 oraz załączniku nr 4 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej w szczególności dotyczą dodania nowych paragrafów w zakresie środków otrzymanych na zwalczanie COVID-19 – są to paragrafy 218, 609 i 610.

Ponadto wprowadzono dwa nowe paragrafy wydatkowe dla oświaty, a konkretnie dotyczące wynagrodzeń nauczycieli:

 • 479 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”
 • 480 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli”.

Paragrafy te zostały wyodrębnione z paragrafów 401 i 404. Zmiany te dotyczą wynagrodzeń wszystkich nauczycieli. Nie ma tu znaczenia status organu prowadzącego. Oznacza to, że wynagrodzenia i trzynastkę nauczycieli oraz pracowników obsługi trzeba będzie, począwszy od 2022 r., zaplanować i ujmować oddzielnie.

 

PROGRAM

09:00 - 15:00

Klasyfikacja budżetowa – sprawdź czy robisz to dobrze?

 1. Nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej z 26 lipca 2021 r.
  • harmonogram wejścia w życie zmian
  • obowiązki jednostek w zakresie uchwał budżetowych na 2021 r. w świetle wprowadzonych zmian
  • nowe podziałki klasyfikacji budżetowej a uchwały budżetowe na 2022 r.
 2. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów:
 • 069 „Wpływy z różnych opłat”,
 • 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
 • 083 „Wpływy z usług”,
 • 097 „Wpływy z rożnych dochodów”.
 1. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków:
 • klasyfikacja wydatki wynikających ze stosunku pracy (wydatki na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)
 • nagrody konkursowe (właściwa klasyfikacja wydatków na nagrody pieniężne oraz rzeczowe),
 • materiały i wyposażenie (środki trwałe – wydatki majątkowe, zakup artykułów spożywczych jako środki żywności, zakup usług oraz materiałów, materiały dydaktyczne i ksiązki),
 • remont a podwyższenie wartości środka trwałego,
 • usługi pozostałe – co ujmować w § 430,
 • rozliczenia między JST (§ 433):
 • opłaty za pobyt w DPS,
 • zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy,
 • usługi świadczone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne – usługi tłumaczenia (§ 438), ekspertyzy, analizy opinie (§ 439),
 • podróże krajowe i zagraniczne (§ 441, § 442),
 • różne opłaty i składki,
 • jak odróżnić koszty delegacji od kosztów szkolenia,
 • kary, odszkodowania i grzywny (§ 460),
 • koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego (§461),
 • PPK (§ 471),
 • wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 605, § 606).
 1. Najczęściej występujące błędy w świetle kontroli RIO.

Magdalena Grotkiewicz Magdalena Grotkiewicz Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

PRELEGENCI

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY