Lider 4.0

Warsztaty premium dla świadomych liderów!

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

2021 będzie kolejnym rokiem, w którym przyjdzie liderom zdawać nieplanowany egzamin ze swojej wiedzy, umiejętności, postaw i doświadczenia. Jednym słowem, kompetencji. Warto zatem, będąc liderem strategicznych zespołów: HR, sprzedaży, finansów, IT czy marketingu, wziąć rozwój w swoje ręce i w systematyczny sposób rozwijać te kompetencje, które postawią lidera w gronie najbardziej skutecznie zarządzających ludźmi. Odpornych na realia covid, pracę zdalną i VUCA.

Rozwój jest twardą sztuką, wymagająca strategicznego myślenia o sobie dziś i za 3-5-10 lat, w różnych rolach i relacjach silnych zaufaniem. Bo to właśnie te relacje budują człowiekowi markę wartościowego lidera, reputację w firmie i na rynku pracy. W końcu biznes to ludzie, a ludzie to relacje – wynik roczny zależy od jakości tych relacji. Zapraszamy tylko tych liderów, którym rozwój własnego przywództwa leży na sercu i chcą się wymienić doświadczeniami z szefami różnych obszarów biznesowych.

Joanna Malinowska-Parzydło
Executive Partner, Younicorn

Rafał Szary
Menedżer Projektów, Infor PL

PROGRAM

14 kwietnia 2021

10:00 - 13:30

Moduł 1: Otoczenie biznesowe 4.0

Co każdy lider biznesu powinien wiedzieć o trendach i postawach menedżerskich wymaganych w czasach (post)pandemii

Rozwijane kompetencje:

 • Zarządzanie obawami
 • Komunikacja w czasach VUCA
 • Postawy menedżerskie odporne na VUCA
 • Wiedza dot. dzisiejszych kompetencji sukcesu
 • Wiedza nt kluczowych elementów strategii People&Culture
 • Dobre i złe praktyki zarządzania w zmianie i kryzysie

Narzędzia:

 • Mapa lęków, które wpływają na zarządy, pracowników i klientów
 • Model kompetencji lidera 4.0
 • Model zmiany Kubler-Ross

Joanna Malinowska-Parzydło Joanna Malinowska-Parzydło Executive Partner, Younicorn

28 kwietnia 2021

10:00 - 13:30

Moduł 2: Odporny lider 4.0

Lider odporny mentalnie i emocjonalnie

Rozwijane kompetencje:

 • Elementy składające się na odporność jako kompetencję
 • Zbudowanie planu rozwijania osobistej odporności
 • Umiejętność zarządzania nieodnawialnymi zasobami osobistymi: energia, stres, zdrowie i czas

Narzędzia:

 • Odporność psychiczna jako kompetencja, którą można rozwijać
 • Elementy osłabiające i budujące odporność
 • Test wypalenia zawodowego
 • Stamina Factor
 • Audyt emocji

Joanna Malinowska-Parzydło Joanna Malinowska-Parzydło Executive Partner, Younicorn

12 maja 2021

10:00 - 13:30

Moduł 3: Wpływ menedżerski 4.0

Lider budujący pożądane experience, reputację i markę silną zaufaniem

Rozwijane kompetencje:

 • Wiedza niezbędna każdemu liderowi zespołu z zakresu budowania pożądanego customer experience
 • Sztuka tworzenia powodu, czyli umiejętność budowania zaangażowania i motywacji wewnętrznej
 • Kluczowe elementy marki osobistej i kapitał reputacji

Narzędzia:         

 • Model emocji wg Plutchecka
 • Kanwa - one-pager strategia marki lidera silnej zaufaniem
 • Mapa mentalna talentów menedżerskich
 • Audyt oferowanego experience

Joanna Malinowska-Parzydło Joanna Malinowska-Parzydło Executive Partner, Younicorn

24 maja 2021

10:00 - 13:30

Moduł 4: Odporny zespół 4.0

Skuteczne motywowanie do pożądanych wyników, postaw i zachowań - bez budżetu

Rozwijane kompetencje:

 • Użyteczna definicja zespołu 4.0
 • Diagnoza - w co grają dziś Twoi ludzie w firmie
 • Dobre praktyki motywacji pozafinansowej
 • Skuteczne metody budowania osobistego autorytetu
 • Praktyka zarządzania kapitałem zaufania w zespole
 • Posługiwanie się metaforą - nowa kompetencja profesjonalnego lidera

 Narzędzia:        

 • Diagnoza zespołu
 • Mapa mentalna
 • Przegląd gier zespołowych z Jasnej i Ciemnej Strony zarządzania
 • Przegląd (bez)użytecznych metafor zespołowych

Joanna Malinowska-Parzydło Joanna Malinowska-Parzydło Executive Partner, Younicorn

PRELEGENCI

Joanna Malinowska-Parzydło

Joanna Malinowska-Parzydło

Executive Partner, Younicorn

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

2795 uczestnik
 • Udział w 4 modułach warsztatowych
 • Praktyczne narzędzia do każdego z modułów
 • Materiały szkoleniowe i certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Kierownik projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY