Lista płac 2022 – podatki, potrącenia i ulgi

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Lista płac 2022 – podatki, potrącenia i ulgi”, które odbędzie się 24 lutego 2022 r. W trakcie szkolenia skupimy się na wszystkich kwestiach związanych przede wszystkim z opodatkowaniem wynagrodzeń, świadczeń pozapłacowych – pieniężnych i niepieniężnych czy przedstawieniu nowej skali podatkowej.

Integralną częścią szkolenia będą wszystkie aspekty związane z innymi potrąceniami i ulgami, w tym m.in.: odliczenie składki zdrowotnej, ulgi wprowadzone przez Polski Ład, koszty uzyskania przychodu, podatek ryczałtowy. Przedstawimy Państwu najważniejsze zmiany w zakresie deklaracji podatkowych PIT-4R  i 8AR oraz PIT-11.

Szkolenie będzie prowadzone w sposób bardzo praktyczny. Przedstawimy Państwu konkretne rozwiązania i przykłady tak, aby każdy z Państwa mógł zastosować je we własnej organizacji. Szkolenie zakończy się sesją pytań i odpowiedzi, aby każdy z Państwa mógł uzyskać informacje kluczowe z własnego punktu widzenia.

Do zobaczenia podczas szkolenia!

Rafał Szary
Menedżer Projektów

PROGRAM

09:00 - 15:00

Lista płac 2022 – podatki, potrącenia i ulgi

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Przychody ze stosunku pracy podlegających opodatkowaniu w świetle ustawy pdof.
 2. Opodatkowanie świadczeń pieniężnych
 3. Opodatkowanie świadczeń niepieniężnych
 4. Zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ustawy pdof
 5. wskaźniki obowiązujące w 2022r.
 6. nowa skala podatkowa od 2022 r.
 7. koszty uzyskania przychodów
  1. obniżenie kosztów uzyskania przychodu
  2. rezygnacja ze stosowania KUP
 8. nowa kwota wolna od podatku
 9. warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek – oświadczenie PIT-2
 10. brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej: 7,75%
 11. rozliczanie zaliczek na podatek po przekroczeniu I progu podatkowego
 12. ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych
 13. ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 14. hipotetyczny podatek dla osób do 26 roku życia
 15. wpływ „nowych ulg” na wynagrodzenie „netto” pracownika
 16. nowa ulga dla klasy średniej
  1. roczne przychody a prawo do ulgi, jak stosować ulgę w rozliczeniu rocznym
  2. miesięczne przychody a prawo do ulgi, jak stosować ulgę przez pracodawców
  3. wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy a prawo do dodatkowej ulgi
  4. świadczenie pozapłacowe a prawo do ulgi
  5. kilka wypłat w jednym miesiącu a prawo do ulgi
  6. zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi 
 17. Opodatkowanie przychodów podatkiem zryczałtowanym
 18. Deklaracje podatkowe PIT-4R  i 8AR oraz informacje podatkowe PIT-11.
 19. Sesja pytań i odpowiedzi

 

15.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy 15 minutowe oraz jedną przerwę 30 minutową. Godziny przerw zostaną ustalone z ekspertem podczas szkolenia.

Danuta Kosikowska Danuta Kosikowska Ekspert ds. kadr i płac

PRELEGENCI

Danuta Kosikowska

Ekspert ds. kadr i płac

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY