Maraton podatkowy 2023 - edycja 5

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy Państwa do udziału w Maratonie podatkowym. To już 5 edycja tego wyjątkowego wydarzenia online przeznaczonego do osób, które zajmują się rozliczeniami podatkowymi, tak w ramach biur rachunkowych, jak i księgowości wewnętrznej podatnika.

Podczas Maratonu podatkowego przybliżone zostaną zmiany w podatkach obowiązujące oraz planowane do zmiany od 2024 r. Ekspertki krok po kroku wytłumaczą jak wdrożyć KSeF w firmie lub biurze. Szczegółowo omówią jak na gruncie PIT i CIT należy rozpoznawać reklamę i reprezentację oraz  jakie wydatki i kiedy mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu. W ramach szkolenia ze składki zdrowotnej omówione zostaną zagadnienia problematyczne związane z rozliczeniem roku 2022, i podsumowana zostanie praktyka techniczna ZUS w tym zakresie.

W ostatnim spotkaniu w cyklu poruszymy jak sporządzić zeznanie PIT-11 za rok 2023 oraz deklaracje PIT-2 (aktualizacja oświadczeń). Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi regulacjami z uwzględnieniem praktyki ich stosowania.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasze Ekspertki rozwieją Twoje wątpliwości.

Adresaci szkolenia:

 • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych
 • osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Ekspertki

Zapraszamy do udziału!

4

PROGRAM


Koszty w działalności gospodarczej. Reklama a sponsoring na gruncie podatków dochodowych - 29.09.2023 r.

09:30 - 13:30

Szkolenie skierowanie do działów księgowych, biur rachunkowych i przedsiębiorców. W prosty sposób ma wskazać, jak na gruncie PIT i CIT należy rozpoznawać reklamę i reprezentację. Podczas szkolenia omawiane będą konkretne przykłady. Dodatkowo szkolenie podsumowuje, jakie wydatki i kiedy mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu oraz jak je należy dokumentować. Szkolenie odpowie również na pytanie, kiedy organ może kwestionować koszty uzyskania przychodu.

 

Program szkolenia:

1.    Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie – różnice w rozliczeniach podatkowych).

2.    Księgowanie kosztów w pkpir a księgowanie w księgach rachunkowych – stanowisko Ministerstwa Finansów.

3.    Dokumentowanie kosztu uzyskania przychodu.

4.    Reklama i reprezentacja:

- różnice między reklamą a reprezentacją

- kolacje z kontrahentem

- prezenty

- przekazanie wejściówek

5.    Sponsoring.

6.    Obowiązek składania PIT-11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

7.    Przekazanie na rzecz pracowników, kontrahentów, podmiotów B2B.

8.    Sprzedaż za 1 gr.

9.    Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników i osób niebędących pracownikami.

10.Orzecznictwo i interpretacje podatkowe .

11.Szczególne przypadki wydatków zaliczanych do KUP

Monika M. Brzostowska Monika M. Brzostowska Doradca podatkowy


Wdrożenie KSeF w firmie lub biurze – krok po kroku - 30.10.2023 r.

09:30 - 13:30

Szkolenie skierowanie do działów księgowych, biur rachunkowych i przedsiębiorców. Podczas szkolenia zostanie omówione działanie systemu KSeF, ale także wiele praktycznych aspektów, które pojawią się w momencie wejście w system obligatoryjny. Szkolenie omawiać będzie aspekty zarówno od strony pracowników operacyjnych firm, działów księgowych czy biur rachunkowych.

 

Program szkolenia:

1.  Czym jest faktura ustrukturyzowana?

2.  Do czego służy i jaką rolę pełni Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

3.  Dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

4.  Nadawanie uprawnień w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

5.  Omówienie formularza ZAW-FA.

6.  Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania faktur ustrukturyzowanych.

7.  Podmioty zwolnione z podatku VAT, a Krajowy System e-Faktur (KSeF).

8.  Jak przygotować się do faktur ustrukturyzowanych?

9.  Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej.

10. Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

11. Kursy walut a przesłanie faktury później.

12. Przekazywanie faktur do biura rachunkowego w formie papierowej – plusy i minusy.

13. Obieg e-Faktur. Jak działa system?

14. Rozliczenia wydatków przez pracowników a KSeF, zaliczki, faktury gotówkowe.

15. Niedostępność, awaria systemu, niemożliwość wystawienia z przyczyn leżących po stronie   podatnika a data wystawienia faktury, odebrania faktury.

16. Kursy walut podczas wystawiania faktur lub w sytuacji awarii.

17. Przekazywanie informacji o wystawianych fakturach lub odbiór faktur.

18. Czy nadanie uprawnienia do odbioru faktur dla biura rachunkowego faktycznie jest takie bezpieczne i wygodne?

19. Możliwości wprowadzenia obiegu faktur z klientami, czyli co ciekawego jest dostępne?

20. Jakie procedury w związku z KSeF należy wprowadzić w biurze lub firmie? 

Patrycja Kubiesa Patrycja Kubiesa Doradca podatkowy


Składka zdrowotna w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej (i nie tylko) - 30.11.2023 r.

09:30 - 13:30

Podczas szkolenia zostaną omówione rozliczenia związane ze składką zdrowotną dla poszczególnych form działalności gospodarczej. Szkolenie omówi zagadnienia problematyczne związane z rozliczeniem roku 2022, i podsumuje praktykę techniczną ZUS w tym zakresie.

 

Program szkolenia:

 

Podatek liniowy i skala podatkowa.

1.  Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w roku 2023 r.

2.  Składka zdrowotna za styczeń 2023  i nowy rok składkowy.

3.  Remanent a składka zdrowotna.

4.  Sprzedaż środków trwałych w podstawie składki zdrowotnej.

5.  Odliczenia od dochodu lub zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym a podstawa wymiaru składki zdrowotnej.

6.  Różnice w podstawie składki zdrowotnej a podstawie opodatkowania.

7.  Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2023 r.

8.  Nadpłata, wniosek o zwrot składki.

9.  Odliczenie składek zdrowotnych.

10. Likwidacja działalności gospodarczej a odliczenie składek zdrowotnych.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

1.  Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w roku 2023 r.

2.  Różnice w podstawie składki zdrowotnej a oraz podstawie opodatkowania.

3.  Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2023 r.

4.  Nadpłata, wniosek o zwrot składki.

5.  Odliczenie składki zdrowotnej.

6.  Likwidacja działalności gospodarczej a odliczenie składek zdrowotnych.

 

Karta podatkowa.

1.  Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w roku 2023 r.

2.  Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2023 r.

3.  Nadpłata, wniosek o zwrot składki.

4.  Odliczenie składki zdrowotnej.

5.  Rozliczenie odliczonej składki zdrowotnej w PIT-16A.

 

Składka zdrowotna w innych przypadkach.

1.  Prokura, pełnomocnictwa.

2.  Zarząd, rada nadzorcza, wynagrodzenia dla wspólników (art. 176 KSH).

3.  Osoby współpracujące i możliwość odliczeń składek zdrowotnych u przedsiębiorców.

 

Praktyczna część składki zdrowotnej.

1.  Wypełnianie DRA.

2.  Obowiązki w zakresie korygowania DRA.

3.  Rozliczenie roczne w DRA.

4.  Porównanie danych z US przez ZUS.

Patrycja Kubiesa Patrycja Kubiesa Doradca podatkowy


Jak sporządzić zeznanie PIT-11 za rok 2023? Deklaracja PIT-2- aktualizacja oświadczeń -8.12.2023 r.

09:30 - 13:30

Szkolenie skierowane jest do wszystkich księgowych i biur rachunkowych, które staną przed wyzwaniem rozliczenia roku 2023. Podczas szkolenia omówione zostanie krok po kroku m.in. to, jak przygotować PIT-11, jak na zeznanie roczne wpłynie skala podatkowa obowiązująca w roku 2023 oraz, jak poradzić sobie w zeznaniu PIT-11 z dwukrotnie zmienianą wysokością minimalnego wynagrodzenia. Pokażemy w praktyce, jak w PIT-11 ująć nowe zwolnienia przysługujące podatnikom: na powrót, 4+ i dla seniorów, oraz jaki wpływ na PIT-11 ma złożone oświadczenie PIT-2?

 

Program szkolenia:

1.    Jak przygotować PIT-11 – wpływ stawki podatku, kwoty zmniejszającej podatek na dochód  wykazany w zeznaniu podatkowym

2.    Przychody zwolnione w zeznaniu rocznym. Zwolnienie na powrót, zwolnienie 4+ oraz dla seniora – jak wykazać w PIT-11, a jak w PIT rocznym?

3.    Kwota zmniejszająca podatek - omówienie krok po kroku Jak PIT-2 wpływa na rozliczenie zeznania PIT-11?

4.    Oświadczenia, które może złożyć pracownik

5.    Czym są nowe druki PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3?

6.    Jak prawidłowo – krok po kroku – poprawnie wypełnić druk PIT-2?

7.    Wspólne rozliczenie z małżonkiem a skala podatkowa. Kto zyska na wspólnym rozliczeniu? Czy mogę się rozliczyć z małżonkiem, gdy związek małżeński zawarto w trakcie roku?

8.    Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko a zeznanie PIT-11

9.    Co zrobić, gdy mamy pracownika obcokrajowca bez nadanego numeru PESEL?

10.Co zrobić, gdy podatnik prowadzi JDG i jednocześnie pracuje na etacie/zleceniu? Co z kwotą wolną od podatku?

11.Jak prawidłowo – krok po kroku – wypełnić poprawnie druk PIT-2?

 

Monika M. Brzostowska Monika M. Brzostowska Doradca podatkowy

PRELEGENCI

Monika M. Brzostowska

Doradca podatkowy

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Maraton podatkowy 2023 - edycja 5
Pakiet 4 szkoleń

1745 /uczestnik
cena katalogowa 1745 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatMaraton podatkowy 2023 - edycja 5
Pakiet 3 szkoleń

1310 /uczestnik
cena katalogowa 1310 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatKoszty w działalności gospodarczej. Reklama a sponsoring na gruncie podatków dochodowych

545 /uczestnik
cena katalogowa 545 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWdrożenie KSeF w firmie lub biurze – krok po kroku


545 /uczestnik
cena katalogowa 545 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatSkładka zdrowotna w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej (i nie tylko)

545 /uczestnik
cena katalogowa 545 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatJak sporządzić zeznanie PIT-11 za rok 2023? Deklaracja PIT-2- aktualizacja oświadczeń

545 /uczestnik
cena katalogowa 545 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Edyta Szewerniak-Milewska

Redaktor naczelny INFORAKADEMII

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY