Maraton podatkowy 2024 - Edycja 7

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy Państwa do udziału w Maratonie podatkowym. To już 7 edycja tego wyjątkowego wydarzenia online przeznaczonego do osób, które zajmują się rozliczeniami podatkowymi, tak w ramach biur rachunkowych, jak i księgowości wewnętrznej podatnika.

Podczas tej edycji Maratonu podatkowego przedstawimy najważniejsze i kluczowe zmiany podatkowe w 2024 które mogą mieć wpływ na działalność Twojej firmy oraz planowane na 2025 r. Jakie wyzwania podatkowe czekają przedsiębiorców w 2024 roku? O jakich rozwiązaniach warto pomyśleć już teraz?

 • Wakacje składkowe – nowa ulga dla przedsiębiorców od 2024 r.
 • JPK CIT od 2025 r. Nie zwlekaj z przygotowaniami do nowych wymogów!
 • Globalny podatek minimalny 
 • Jak sporządzić zeznanie PIT-11 za rok 2024 ? Deklaracja PIT-2- aktualizacja oświadczeń.
 • Jakie zmiany czekają nas od 2025 roku

Podczas 4 szkoleń zaproszone Ekspertki w sposób praktyczny i wyczerpujący rozwieją Twoje wątpliwości na temat nadchodzących zmian. Zapisz się już dzisiaj !

UWAGA ! Programy szkoleń będą na bieżąco aktualizowane o wszystkie wprowadzane zmiany !

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Eksperta 

POBIERZ PROGRAM
(kliknij w ikonę poniżej)

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(kliknij w ikonę poniżej)

PROGRAM

Składka zdrowotna w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej (i nie tylko) - 26.09.2024 r.

09:30 - 13:30

Podczas szkolenia zostaną omówione rozliczenia związane ze składką zdrowotną dla poszczególnych form działalności gospodarczej. Szkolenie omówi zagadnienia problematyczne związane z rozliczeniem roku 2024, i podsumuje praktykę techniczną ZUS w tym zakresie.

 

Szczegółowy program:

 

1.    Wakacje z ZUS.

2.    Kto może skorzystać z wakacji z ZUS.

3.    Kiedy złożyć wniosek?

4.    Jakie warunki należy spełnić?

5.    Czy trzeba składać DRA?

6.    Czy wakacje z ZUS to przychód podatkowy?

7.    Przegląd interpretacji ZUS.

8.    Jednoosobowa spółka z o.o., czy na pewno?

9.    Jak zabezpieczyć spółkę z o.o. przed niechcianym ZUS?

10.Art.176ksh na gruncie podatkowym.

11.Powtarzające się świadczenia niepieniężne a składki ZUS.

 

 

Monika M. Brzostowska Monika M. Brzostowska Doradca podatkowy

JPK CIT i Podatek minimalny/globalny- 4.10.2024 r.

09:30 - 12:30

Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z podatkami dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Od 2025 roku planowane jest rozpoczęcie stosowania raportowania ksiąg rachunkowych. Szkolenie omówi terminy wejścia w życie tych obowiązków dla poszczególnych grup podatników wraz z zakresem danych podlegających raportowaniu. Druga część szkolenia zostanie poświęcona wdrożeniu przepisów dotyczących globalnego podatku minimalnego. Podczas szkolenia omówione zostaną podmioty jakie są zobowiązane do analizowania i płacenia tego podatku.

 

Szczegółowy program:

 

Część 1:

JPK CIT

1.    Wprowadzenie raportowania ksiąg rachunkowych

2.    Terminy wejścia w życie raportowania dla podatników CIT i PIT

3.    Analiza zakresu podmiotowego i terminów wejścia w życie raportowania

4.    Omówienie rozporządzenia w zakresie danych podlegających raportowaniu

5.    Omówienie grup znaczników do planów kont poszczególnych jednostek

6.    Omówienie raportowania elementów podatkowych i niepodatkowych według struktury logicznej

7.    Omówienie struktury logicznej JPK_KR_PD i JPK_ST

8.    Problemy praktyczne

Część 2:

Globalny podatek minimalny

1.    Omówienie generalnych wytycznych Filaru Drugiego. Inicjatywa dla wprowadzenia podatku minimalnego.

2.    Wyłączenia podmiotowe z obowiązku w zakresie podatku wyrównawczego

3.    Rodzaje podatków wyrównawczych i kategorie podatników podlegających

4.    Definicje na potrzeby podatku wyrównawczego m.in. jednostka składowa, grupa krajowa, grupa międzynarodowa, raportująca jednostka składowa, organizacja nienastawiona na zysk, jednostka rządowa, jednostka pośrednicząca, jednostka dominująca najwyższego szczebla, minimalna stawka podatkowa, podatek wyrównawczy, nisko opodatkowana jednostka składowa, jednostka dominująca niższego szczebla

5.    Opodatkowanie globalnym podatkiem wyrównawczym ( zasada włączenia dochodu do opodatkowania (IIR) oraz zasada niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR))

·     Zakres podmiotowy

·     Zasady ustalania wysokości globalnego podatku wyrównawczego

·     Ustalenie siedziby jednostek pośredniczących

·     Opodatkowanie podatkiem wyrównawczym jednostki dominującej najwyższego szczebla

·     Opodatkowanie podatkiem wyrównawczym jednostek dominujących niższego szczebla

·     Mechanizm potrącania w ramach zasady IIR

·     Wybór stosowania kwalifikowanego krajowego podatku wyrównawczego

·     Stosowanie zasady UTPR w całej grupie MNE

6.    Obliczanie kwalifikowanego dochodu lub straty:

·     zasady ogólne,

·     korekty służące określeniu kwalifikowanego dochodu lub straty,

·     wyłączenie dochodu z żeglugi międzynarodowej,

·     przydzielanie kwalifikowanego dochodu lub straty między centralę a stały zakład,

·     przydzielanie kwalifikowanego dochodu lub straty jednostki pośredniczącej.

7.    Obliczanie skorygowanych podatków kwalifikowanych

8.    Obliczanie efektywnej stawki podatkowej i podatku wyrównawczego:

·     Efektywna stawka podatkowa, jak ją ustalić?

·     Obliczenie podatku wyrównawczego

·     Mechanizmy safe harbour, jak ustalić?

·     Wyłączenie de minimis

·     Dodatkowy podatek wyrównawczy

9.    Obowiązki informacyjne

·     Raportowanie

·     Zeznania podatkowe

10.Termin zapłaty podatku

11.Sankcje za niestosowanie przepisów

Patrycja Kubiesa Patrycja Kubiesa Doradca podatkowy

Jak sporządzić zeznanie PIT-11 za rok 2024 ? Deklaracja PIT-2- aktualizacja oświadczeń. - 6.11.2024 r.

09:30 - 13:30

Szkolenie skierowane jest do wszystkich księgowych i biur rachunkowych, które staną przed wyzwaniem rozliczeniem roku 2024. Podczas szkolenia omówione zostanie krok po kroku, jak przygotować PIT-11, jak na zeznanie roczne wpłynie skala podatkowa obowiązująca w roku 2024. Jak poradzić sobie w zeznaniu PIT-11 z dwukrotnie zmienianą wysokością minimalnego wynagrodzenia. Pokażemy praktycznie jak w PIT-11 ująć zwolnienia przysługujące podatnikom- na powrót, 4+, dla seniorów. Jaki wpływ na PIT-11 ma złożone oświadczenie PIT-2?

 

Szczegółowy program:

 

1.    Jak przygotować PIT-11? Wpływ stawki podatku, kwoty zmniejszającej podatek w zeznaniu podatkowym.

2.    Przychody zwolnione w zeznaniu rocznym. Zwolnienie na powrót, zwolnienie 4+ oraz dla seniora, jak wykazać w PIT-11 a jak w PIT rocznym?

3.    Kwota zmniejszająca podatek-omówienie krok po kroku. Komu można złożyć oświadczenia? PIT-2 dla trzech płatników, czy to możliwe?

4.    Jak PIT-2 wpływa na rozliczenie zeznania PIT-11?

5.    Oświadczenia, które może złożyć pracownik.

6.    Czym są nowe druki PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3.

7.    Jak prawidłowo „krok po kroku” wypełnić poprawnie druk PIT-2.

8.    Wspólne rozliczenie z małżonkiem a skala podatkowa. Kto zyska na wspólnym rozliczeniu? Czy mogę się rozliczyć z małżonkiem, gdy związek małżeński zawarto w trakcie roku?

9.    Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko a zeznanie PIT-11.

10.Co zrobić, gdy mamy pracownika obcokrajowca bez nadanego numeru PESEL?

11.Co zrobić, gdy podatnik prowadzi JDG i jednocześnie pracuje na etacie/zleceniu. Co z kwotą wolną od podatku?

12.Jak prawidłowo „krok po kroku” wypełnić poprawnie druk PIT-2

 

Monika M. Brzostowska Monika M. Brzostowska Doradca podatkowy

Zmiany od 2025 roku- 11.12.2024 r.

09:30 - 13:30

Szkolenie będzie podsumowaniem zmian w zakresie podatków od 2025 roku.  Rok 2024 i 2025 to lata względnego spokoju dla podatników w zakresie zmian podatkowych.  Rok 2025 ma stać się rokiem wprowadzenia uporządkowanych zmian w zakresie podatków m.in. w zakresie podatku od nieruchomości. Program szkolenia zostanie zaktualizowany w oparciu o planowane zmiany w roku 2025.

 

Szczegółowy program:

 

Podatek od nieruchomości

1.    Definicja budowli w podatku od nieruchomości

2.    Podsumowanie obowiązków sprawozdawczych w zakresie podatku od nieruchomości

3.    Sposób kalkulacji podstawy opodatkowania i określenia definicji budowli od 2025 roku

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

1.    Kasowe ujęcie podatku dochodowego od osób fizycznych

2.    Określanie momentu powstania obowiązku podatkowego

3.    Kwota wolna od podatku w roku 2025

4.    Stawka zryczałtowanego podatku w przypadku najmu nieruchomości w roku 2025

Podatek od towarów i usług

1.    Zwolnienie podmiotowe w podatku VAT od 2025 roku, możliwości skorzystania

2.    Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem KSeF

Patrycja Kubiesa Patrycja Kubiesa Doradca podatkowy

PRELEGENCI

Monika M. Brzostowska

Doradca podatkowy

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Maraton podatkowy 2024 – Edycja 7

1745 /uczestnik
cena katalogowa 1745 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Składka zdrowotna w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej (i nie tylko)

545 /uczestnik
cena katalogowa 545 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

JPK_CIT i Globalny podatek minimalny - praktyczne aspekty wdrożenia

545 /uczestnik
cena katalogowa 545 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Jak sporządzić zeznanie PIT-11 za rok 2024 ? Deklaracja PIT-2- aktualizacja oświadczeń.

545 /uczestnik
cena katalogowa 545 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Zmiany od 2025 roku

545 /uczestnik
cena katalogowa 545 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY