Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy w praktyce

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy w praktyce”, które odbędzie się 23 sierpnia 2023 r. W trakcie spotkania omówione zostaną wszystkie kluczowe zmiany w przepisach dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Co ważne, przedstawimy Państwu praktyczne wskazówki i rozwiązania oraz wzory dokumentów, które będą mogli Państwo wykorzystać w swojej codziennej pracy.

Szczegółowo omówimy również aspekty związane z umowami, świadectwami pracy, zmianami w umowach o pracę, wskażemy praktyczne przykłady, zapisy i rozwiązania.

Szkolenie prowadzone będzie w interaktywnej formule pozwalającej na zadawanie pytań. Na zakończenie przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi, aby każdy z Państwa mógł uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania!

Do zobaczenia podczas szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Treść i forma umowy o pracę
 • Zasady zmiany warunków umowy o pracę – pracy i płacy
 • Zasady sporządzania informacji o warunkach zatrudnienia
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 • Zasady sporządzania i wydawania świadectw pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie Pracy

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

PROGRAM

10:00 - 14:00

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy w praktyce

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Nawiązywanie stosunku pracy

  1. Dane i informacje od pracownika niezbędne do nawiązania stosunku pracy - jakich informacji może domagać się pracodawca od pracownika?
  2. Treść i forma umowy o pracę – treść i rodzaje oraz prawidłowe sporządzanie w świetle aktualnie obowiązujących przepisów (zasady formułowania poszczególnych elementów umowy o pracę - miejsce pracy, rodzaj stanowiska, dodatkowe obowiązkowe postanowienia dla pracowników niepełno etatowych, itp.),
  3. Rodzaje umów o pracę
   • Umowa o pracę na okres próbny – zasady nawiązywania, okres zawarcia umowy na okres próbny, nowe elementy umów o pracę na okres próbny, przykładowe postanowienia, wzory.
   • Przykładowe postanowienia umów na okres próbny
   • Przypadki zastosowania umowy na okres próbny
   • Umowa o pracę na czas określony –zasady nawiązywania, limity w umowach terminowych, zasady określania zastępstwa w umowach na zastępstwo
   • Umowa o pracę nas czas nieokreślony
  4. Zasady zmiany warunków umowy o pracę - pracy i płacy
  5. Zasady sporządzania informacji o warunkach zatrudnienia
   • Informacja o warunkach zatrudnienia- konieczne elementy, zasady sporządzania oraz przykładowy wzór

Rozwiązywanie umowy o pracę

  1. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
   • Jak sporządzić porozumienie, co powinno się w nim znaleźć
   • Klauzule i postanowienia z uwzględnieniem zabezpieczenia interesów pracodawcy
  2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   • Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracy według orzecznictwa Sądu Najwyższego – praktyczne przykłady. Przyczyna wypowiedzenia umowy o prace na czas określony- zmiany
   • Okresy wypowiedzenia poszczególnych umów o pracę
   • Rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika
   • Uprawnienia pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia
    1. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy- zasady stosowania oraz wynagrodzenie za okres zwolnienia- praktyczne wyjaśnienia
    2. Zobowiązanie pracowników do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
    3. Skrócenie okresu wypowiedzenia
   • Konsultacja wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową- warunki jakie musi spełnić pracodawca, terminy
  3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 KP) – zwolnienie dyscyplinarne, procedura, wyroki SN
  4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (art. 53 KP) – wyroki SN
  5. Wygaśnięcie stosunku pracy
  6. Wypowiedzenie oraz porozumienie zmieniające
  7. Szczególne zasady dokonywania zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników
   • Procedura zwolnień grupowych i indywidualnych
   • Zasady wypłacania odprawy pieniężnej
  8. Zasady sporządzania i wydawania świadectw pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie Pracy
   • Wzór świadectwa pracy - kluczowe zmiany
   • Zasady sporządzania i wypełniania świadectw pracy – omówienie na przykładach
  9. Sesja pytań i odpowiedzi

   

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Udział online

645 /uczestnik

Cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Prezentacja w wersji elektronicznej
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY