Nawiązywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych i umów o pracę z uwzględnieniem pracy zdalnej i zmian od 2021

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szanowni Państwo,

jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest nawiązywanie i rozwiązywanie umów z pracownikami i podwykonawcami. Niedopełnienie formalności niesie za sobą daleko idące konsekwencje.

Jako eksperci, muszą Państwo wiedzieć, kiedy należy podpisać umowę o pracę, a kiedy umowę cywilnoprawną. Ważne jest również zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi każdego rodzaju umowy. Dużą uwagę należy również zwrócić na terminy i dodatkowe dokumenty, ale również obowiązki obu stron, wynikające z aktualnych przepisów.

Ostatni czas wprowadził również zmiany, które mają wpływ na umowy podpisywane przez pracodawcę i pracownika. Z jednej strony niezwykle istotne są kwestie, jakie mają zastosowanie w przypadku pracy zdalnej. Z drugiej zaś, wszystkie zmienione i planowane przepisy dotyczące umów o dzieło i umów zlecenia.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem warsztatów, w ramach których omówione zostaną w szczegółach przepisy dotyczące umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Omówimy również wprowadzone i planowane zmiany.

Do zobaczenia podczas warsztatów!

Rafał Szary

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Zdobędą Państwo kompleksową wiedzę dotycząca zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • Zapoznają się Państwo z wprowadzonymi ostatnio zmianami oraz tymi, które są planowane
 • Wezmą Państwo udział w pełnowartościowym szkoleniu bez wychodzenia z domu – dla Państwa wygody i bezpieczeństwa szkolenie odbywać się będzie online, jednak gwarantujemy możliwość interakcji z prelegentem

PROGRAM

09:00 - 15:30

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych

 • Umowy cywilnoprawne - umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski - różnice
 • Jak prawidłowo zawrzeć umowę cywilnoprawną
 • Jakich zapisów nie stosować w umowach cywilnoprawnych
 • Konsekwencje zawarcia umowy cywilnoprawnej a nie umowy o pracę
 • Znaczące różnice w umowach zlecenia i umowach o pracę
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego
 • Zapisy w umowie cywilnoprawnej dotyczące sposobu rozwiązania umowy

Nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę

 • Wybór właściwej umowy o pracę przy nawiązaniu stosunku pracy
 • Data zawarcia, termin rozpoczęcia pracy oraz pierwszy dzień świadczenia pracy – jak należy właściwie wpisywać do umowy o pracę
 • Jak określić miejsce pracy w umowie o pracę
 • Trudności w określeniu w umowie limitu godzin ponad wymiar, po których pracownik otrzymuje dodatek jak za nadgodziny
 • Umowa na zastępstwo – czy należy wpisywać imię i nazwisko osoby zastępowanej
 • Rozwiązywanie umowy o pracę – wybór najkorzystniejszego sposobu ze względu na interes pracodawcy
 • Jak przeprowadzić proces rozwiązywania stosunku pracy bezpośrednio a jak przy pracy zdalnej
 • Ustanie stosunku pracy a podanie podstawy prawnej w świadectwie pracy

Zmiany w przepisach dotyczących umów cywilnoprawnych

 • Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło
 • Planowane zmiany dotyczące oskładkowania wszystkich umów zlecenia
 • Konsekwencje dla pracodawców w związku ze zmianami dotyczącymi umów cywilnoprawnych

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • dwie 15-minutowe przerwy kawowe
 • 30 minutową przerwę obiadową 

 

Iwona Wołkiewicz Iwona Wołkiewicz Ekspert Prawa Pracy

PRELEGENCI

Iwona Wołkiewicz

Ekspert Prawa Pracy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

1 uczestnik

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
POLECAMY

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Kierownik projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY