Nowelizacja kodeksu pracy z uwzględnieniem specyfiki firm produkcyjnych i transportowych

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

W ostatnich miesiącach kodeks pracy został zmieniony dwukrotnie. Obydwie nowelizacje przyniosły wiele zmian dotyczących m.in. kontroli trzeźwości, pracy zdalnej, urlopów, czy dokumentacji pracowniczej. Wprowadzona została również Dyrektywa work-life balance. Wszystkie te zmiany zobowiązują pracodawców do przygotowania nowych procedur, zmian w regulaminach, dostosowania czasu pracy, weryfikacji dokumentacji pracowniczej, nowego planowania urlopów.

Z uwagi na specyfikę branży produkcyjnej i transportowej nowelizacje te powodują, że pracodawcy zarówno z firm produkcyjnych jak i transportowych mają znacznie więcej zmian do wdrożenia. Co więcej, wszystkie te zmiany przekładają się bezpośrednio na całą Państwa działalność. Odpowiednie wdrożenie znowelizowanych przepisów pozwoli Państwu z pewnością właściwie planować pracę, uniknąć przestojów, kar a finalnie wpłyną na zyski całej organizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia, a w przypadku wątpliwości zachęcam do kontaktu z nami.

Do zobaczenia podczas szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Organizacja pracy zdalnej w firmie transportowej i produkcyjnej
 • Work-life balance i urlopy rodzicielskie
 • Rozszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia
 • Zmiany w umowach na czas określony
 • Dokumentacja pracownicza z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji KP
 • Kontrola trzeźwości

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy prawa pracy z uwzględnieniem specyfiki firm transportowych i produkcyjnych
 • Zapoznają się Państwo z konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi w innych organizacjach i dobrymi praktykami z zakresu pracy zdalnej, dokumentacji pracowniczej, urlopów, kontroli trzeźwości i innych zmian w prawie pracy
 • Wezmą Państwo udział w bardzo praktycznej części warsztatowej
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

PROGRAM

09:00 - 14:00

Nowelizacja kodeksu pracy z uwzględnieniem specyfiki firm produkcyjnych i transportowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 • Organizacja pracy zdalnej

Najważniejsze informacje dotyczące regulacji pracy zdalnej wprowadzonej nowelizacją Kodeksu pracy z dnia 1 grudnia 2022 r.  w tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, kwestie kontroli pracowników wykonujących pracę zdalną oraz wypłata ekwiwalentów pieniężnych za pracę zdalną. Całość wzbogacona o wykaz najczęściej zadawanych pytań oraz propozycje rozwiązania.

 • Work-life balance i urlopy

Omówienie zmian w Kodeksie pracy, które weszły w życie 26 kwietnia 2023 r., w tym zmiany długości urlopów rodzicielskich, kwestie związane z ochroną  stosunku pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich, zwolnieniem z pracy z powodów siły wyższej, urlopem opiekuńczym oraz formy wniosków związanych z rodzicielstwem.

 • Przejrzystość i przewidywalność

Ta część szkolenia obejmuje zmiany dotyczące umowy na okres próbny, kwestie związane z rozszerzeniem zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika, a także związane z zapewnieniem prawa pracownika do równoległego zatrudnienia oraz prawem do złożenia wniosku o bezpieczniejsze warunki pracy.

 • Przepisy przejściowe

W tej części szkolenia kompleksowo omówione zostaną przepisy przejściowe, w szczególności w zakresie wprowadzonej dyrektywy Work-life balance. Ta część szkolenia ma charakter warsztatowy, która opierać się będzie na wspólnym omawianiu stanów faktycznych i przedstawieniu możliwych rozwiązań.

 • Dokumentacja pracownicza

Omówienie wprowadzonej do akt osobowych części „E” oraz sposób prowadzenia akt, a także przedstawienie zmian dotyczących przechowywania dokumentów związanych z pracą zdalną w części „B”.

 • Badanie trzeźwości

Przedstawienie sposobu wdrożenia procedur związanych z kontrolą trzeźwości w zakładzie pracy,  form badania trzeźwości oraz omówienie problemów związanych m. in.  z niedopuszczeniem pracownika do pracy czy odmówieniem przez pracownika poddana się kontroli na obecność alkoholu lub innych środków odurzających.   

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Ewa Tonderys-Jedoń Ewa Tonderys-Jedoń Radca prawny w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm
Martyna Dziedzic Martyna Dziedzic Adwokat w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm
Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk Adwokat w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm
Katarzyna Gospodarowicz Katarzyna Gospodarowicz Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

PRELEGENCI

Katarzyna Gospodarowicz

Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Ewa Tonderys-Jedoń

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Martyna Dziedzic

Adwokat w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk

Adwokat w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 cena katalogowa 595 zl netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY