Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej 2023

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Celem szkolenia jest analiza zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej wraz z informacją o metodach, dzięki którym nowe przepisy będą stosowane w OPS i DPS. Wprowadzona nowelizacja przepisów zostanie omówiona w oparciu o dotychczasową praktykę oraz linię orzeczniczą sądów administracyjnych.

Każdy z uczestników zostanie zapoznany z formalnymi aspektami funkcjonowania wprowadzonych zmian i będzie potrafił bez problemu zastosować znowelizowane przepisy prawne w codziennej praktyce. Niebywałą korzyścią uczestnictwa w szkolenia będzie możliwość analizy przypadków, jakie mogą się pojawić na gruncie nowego stanu prawnego wraz z propozycją ich rozwiązania. Nadto omówiona zostanie obowiązkowa dokumentacja, jaka musi być wdrożona w zakresie planowanych zmian.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Eksperta.

 

PROGRAM

09:00 - 13:00

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej 2023

Program:

 1. Idea zmian w ustawie o pomocy społecznej – zagrożenia i szanse dla OPS
 2. Zmiany w zakresie pracy socjalnej
 3. Zakres orzekania i wysokość zasiłku stałego
 4. Świadczenie usług sąsiedzkich (wymogi prawne, organizacja usług, przyznanie świadczenia, umowy z usługodawcami)
 5. Usługi sąsiedzkie a usługi opiekuńcze
 6. Udzielanie pomocy w ramach mieszkań treningowych i wspomaganych: prowadzenie mieszkań, przyznanie wsparcia, rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia mieszkań.
 7. Zasady nawiązywania kontraktów mieszkaniowych
 8. Rejestr mieszkań treningowych i wspomaganych – zakres przekazywanych danych, zasady dostępu do rejestru
 9. Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego – zasady wsparcia, adresaci usług, czas trwania, przyznanie prawa, ponoszenie odpłatności
 10. Rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych w DPS (zakres przekazywanych danych, przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń, przekazywanie danych do podmiotów uprawnionych)
 11. Zmiany w zakresie tworzenia DPS (procedura tworzenia, przekształcenie, ponowne wystąpienie z wnioskiem
 12. Ochrona prawna pracownika socjalnego – rejestrowanie zaistniałych incydentów, zasady zapewnienia ochrony, zwrot kosztów ochrony
 13. Założenia Strategii rozwoju usług społecznych a dalsze zmiany w prawie

Kamil Miśtal Kamil Miśtal Wykładowca akademicki

PRELEGENCI

Kamil Miśtal

Wykładowca akademicki

ZAREJESTRUJ SIĘ

standard

445 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY