Ochrona sygnalistów - obowiązki kadrowe

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Do 17 grudnia 2021 r. do polskiego porządku prawnego powinna zostać implementowana Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Jej celem jest ustanowienie standardu ochrony prawnej dla osób, które przekazują informację o nieprawidłowościach zauważonych w firmie.

Przed każdym pracodawcą stoi zatem duże wyzwanie dotyczące zarówno ustalenia procedur zgłaszania nieprawidłowości, ale również formalnej i prawnej ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości. Wszystkie procedury muszą być w pełni zgodne zarówno z dyrektywą unijną, polskimi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony sygnalistów, jak również przepisami prawa pracy.

Zapraszamy do udziału w warsztatach, w trakcie których umówimy zasady, wymogi o obowiązki pracodawcy w opisanym wyżej zakresie. Całość poprowadzona będzie w oparciu i zrozumiałe interpretacje przepisów i jasne, praktyczne rozwiązania.

PROGRAM

09:00 - 15:00

Ochrona sygnalistów w obliczu nowej dyrektywy

 1. Wstęp – podstawowe informacji
 2. Regulacje prawne – dyrektywa unijna
 • Zakres obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów
 • Etapy i terminy wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku
 • Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe
 1. Podstawowe pojęcia
 • Definicja sygnalisty
 • Poufność a anonimowość sygnalisty
 • Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę o ochronie sygnalistów
 • System obsługi zgłoszeń sygnalistów oraz elementy takiego systemu
 1. Nowe obowiązki pracodawców – proces wdrożeniowy. Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji w związku z tymi obowiązkami.
 • Konieczność utworzenia wewnętrznego kanału zgłoszeń
 • Opracowanie procedur, przy wykorzystaniu których sygnaliści będą mieli możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń, w tym potwierdzanie zgłoszeń ustnych
 • Wyznaczenie osoby lub jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń i przeprowadzanie działań następczych
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń
 • Przestrzeganie terminów na podjęcie działań
 • Zapewnienie ochrony sygnalistom
 1. Ochrona sygnalisty
 • Środki ochrony sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych
 • Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą
 • Ochrona danych osobowych sygnalistów
 1. Kary i środki karne za:
 2. Utrudnianie dokonywania zgłoszeń
 3. Podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów
 4. Wszczynanie uciążliwych postępowań wobec sygnalistów
 5. Naruszenie obowiązku zachowania poufności tożsamości sygnalisty

Katarzyna Gospodarowicz Katarzyna Gospodarowicz Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

PRELEGENCI

Katarzyna Gospodarowicz

Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY