Podatek VAT: zagadnienia praktyczne, najnowsze interpretacje i orzecznictwo oraz jakie zmiany zostaną wprowadzone w KSeF ?

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szkolenie jest realizowane w formie praktycznych warsztatów, podczas których w sposób przekrojowy omówione zostanie zastosowanie przepisów ustawy o VAT w praktyce przedsiębiorców.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w oparciu o najnowszy stan prawny, jak również interpretacje i orzecznictwo. 

 Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • imienny certyfikat
  • materiały przygotowane przez Eksperta

Odbierz prezent!

Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej.

Zapraszamy do udziału!

POBIERZ PROGRAM
(kliknij w ikonę poniżej)

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(kliknij w ikonę poniżej)

PROGRAM

Podatek VAT: zagadnienia praktyczne, najnowsze interpretacje i orzecznictwo oraz jakie zmiany zostaną wprowadzone w KSeF ?

10:00 - 16:00

Szczegółowy program:

 

1.  Obowiązek podatkowy:

-    zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego - kiedy znajdą zastosowanie i na czym polegają ?

-    dla jakich transakcji zastosowanie znajdą szczególne zasady dotyczące obowiązku podatkowego ? Czym się charakteryzują?

-    co w sytuacji kiedy za wcześnie lub za późno wykażę obowiązek podatkowy?

-    kiedy zaliczka generuje obowiązek podatkowy ?

-    wystawienie faktury w KSeF a obowiązek podatkowy;

 

2.  Refaktura:

-    obowiązek podatkowy;

-    stawka podatku VAT;

-    jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej ?

 

3.  Transakcje kompleksowe (na przykładzie m.in. umów najmu, dostaw oraz transportu towarów, usług organizacji eventów).

-    co to są transakcje kompleksowe;

-    podstawa opodatkowania w transakcjach kompleksowych;

-    jak powinna wyglądać faktura dokumentująca takie transakcje;

-    według jakiej stawki je opodatkować;

-    co z obowiązkiem podatkowym przy transakcjach kompleksowych;

-    odliczenie podatku od transakcji kompleksowych;

 

4.  Podstawa opodatkowania i jej korekta

-    jak prawidłowo ją określić, jakie elementy wchodzą do podstawy opodatkowania i co należy tu uwzględnić;

-    aport a podstawa opodatkowania – najnowsze orzeczenie TSUE        ;

-    kiedy ująć korekty na minus oraz na plus ?

-    kursy + nowość – kursy w fakturach korygujących;

-    korekta VAT zawyżonego na paragonie;

-    korekty po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF

 

5.  Stawki podatku VAT:

-    co w sytuacji kiedy błędnie zastosuję stawkę podatku VAT? Konsekwencje błędnego opodatkowania transakcji;

-    jakie skutki wywołuje opodatkowanie transakcji neutralnej podatkowo (która nie podlega opodatkowaniu);

-    stawki VAT – zmiany w 2024 r. oraz planowane zmiany;

-    jak stosować przepisy przejściowe ?

 

6.  Podatek naliczony:

-    błędna stawka VAT a prawo do odliczenia; czy powstaje zaległość w podatku?

-    mój kontrahent wystawił fakturę po czym okazało się, że nie był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT - co zrobić w takiej sytuacji ?

-    z jakich faktur BEZWZGLĘDNIE NIE MOGĘ odliczyć podatku;

-    wigilie firmowe, wyjazdy integracyjne, prezenty dla kontrahentów, a prawo do odliczenia podatku;

-    brak faktury a prawo do odliczenia podatku;

-    otrzymanie faktury w KSeF, a prawo do odliczenia podatku;

-    kontrahent wystawił fakturę poza KSeF (mimo takiego obowiązku) – czy mogę odliczyć podatek ?

 

7.  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

-    jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby bezpiecznie zastosować stawkę 0%?

-    zarzut braku dochowania należytej staranności – najnowsze orzecznictwo;

-    przemieszczenie towarów w ramach tego samego przedsiębiorstwa faktura, czy dokument wewnętrzny ?

 

8.  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

-    czy dostawca musi być podatkiem VAT UE ?

-    obowiązek podatkowy w transakcji WNT;

-    NOWE REGUŁY odliczania podatku VAT od transakcji WNT - na czym polega zmiana wprowadzona przez SLIM VAT III;

-    sankcyjne WNT – ryzyko wystąpienia;

 

9.  Eksport towarów:

-    stawka 0% VAT w eksporcie towarów – najnowsze orzecznictwo;

 

10. Import i eksport usług:

-    miejsce świadczeniajak je określić ?

-    obowiązek podatkowy – kiedy powstaje ?

-    plik JPK_VAT i informacja podsumowująca;

 

11. Zagadnienia praktyczne związane z fakturowaniem:

-    faktura pro-forma – czy zastępuje "normalną fakturę" ?

-    faktura zaliczkowa i rozliczeniowa;

-    zbiorcza faktura korygująca – warunki zastosowania;

-    faktura korygująca „do zera” – kiedy może być wystawiona ?

-    anulowanie faktury;

-    art. 108 – kto zapłaci za puste faktury ?

 

12. Zmiany w KSeF:

-    terminy wejścia w życie (nowość: podatnicy wykluczeni cyfrowo oraz dostawcy: mediów, usług telekomunikacyjnych i paliw);

-    jakie transakcje dokumentować w KSeF ?

-    jak fakturować w KSeF WDT, eksport towarów oraz eksport usług ?

-    kod QR – kiedy i po co ma być umieszczony na fakturze ?

-    sprzedaż dla osób fizycznych w KSeF, czy poza KSeF ?

-    nowość – SAMOIDENTYFIKACJA nabywcy;

-    wystawienie i otrzymanie faktury w KSeF;

-    numer KSeF faktury – kiedy muszę go powołać ?

-    płatność za faktury wystawione w KSeF;

-    schema FA2 – na co zwrócić uwagę ?

-    faktura ustrukturyzowana i jej wizualizacja – czy mogą się różnić ?

-    jak zmienią się przepisy o kursach ?

-    co za załącznikami do faktur w KSeF ?

-    zmiany w pliku JPK_VAT spowodowane KSeF

PRELEGENCI

Ewa Sokołowska

Doradca podatkowy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Podatek VAT: zagadnienia praktyczne, najnowsze interpretacje i orzecznictwo oraz jakie zmiany zostaną wprowadzone w KSeF ?

545 /uczestnik
cena katalogowa 545 zł netto
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY