Podatki w działach kadr

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Podatki w działach kadr”, które odbędzie się 11 października 2023 r. W trakcie spotkania omówione zostaną wszystkie kluczowe aspekty opodatkowania wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych oraz przepisy podatkowe w działach kadr. Omówione zostaną również kwestie związane z kontraktami menedżerskimi czy odpowiedzialnością pracodawcy z tytułu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy wskutek błędu pracownika.

Wszystkie aspekty omawiane podczas szkolenia poparte będą konkretnymi przykładami i praktycznymi rozwiązaniami.

Szkolenie prowadzone będzie w interaktywnej formule pozwalającej na zadawanie pytań. Na zakończenie przewidujemy sesję pytań i odpowiedzi, aby każdy z Państwa mógł uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania!

Do zobaczenia podczas szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Przychody ze stosunku pracy
 • Oświadczenie PIT-2 a jego wpływ na opodatkowanie wynagrodzeń
 • Świadczenia pozapłacowe
 • Przychody wyłączone ze składek ZUS
 • Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń pozapłacowych
 • Należności członków zarządów
 • Kontrakt menedżerski
 • Wypłata świadczeń po ustaniu zatrudnienia a ważność oświadczeń podatnika
 • Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w nieprawidłowej wysokości wskutek błędu (fałszywego oświadczenia) pracownika

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, świadczeń pozapłacowych i inne przepisy podatkowe w działach kadr
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

PROGRAM

10:00 - 14:00

Podatki w działach kadr

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 1. Przychody ze stosunku pracy
 • Pojęcie przychodu
 • Moment osiągnięcia przychodu
 • Zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ustawy pdof
 1. Oświadczenie PIT-2 a jego wpływ na opodatkowanie wynagrodzeń
 • Zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek (2023r.)
 • Możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika
 • Skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT rozszerzenie katalogu podatników mogących złożyć oświadczenie
 • Termin i forma złożenia wniosków i oświadczeń wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 1. Świadczenia pozapłacowe
 • Pojęcie świadczeń
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego a przychód
 • Wycena świadczeń pozapłacowych
 1. Przychody wyłączone ze składek ZUS
 2. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń pozapłacowych
 • Nagroda jubileuszowa
 • Odprawy pieniężne w związku z przejściem na rentę lub emeryturę
 • Odprawy, rekompensaty, odszkodowania związane z rozwiązaniem stosunku pracy
 • Odszkodowania przyznane na podstawie umów o zakazie konkurencji
 • Odprawa pośmiertna
 • Sfinansowanie bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środami lokomocji
 • Ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika
 • Posiłki i napoje
 • Korzyści materialne wynikające z przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług
 • Dofinansowanie dokształcania
 • Diety i inne należności za czas podróży służbowej
 • Zwrot kosztów używania prywatnego pojazdu w jazdach lokalnych na potrzeby pracodawcy
 • Samochód służbowy
 1. Należności członków zarządów
 2. Kontrakt menedżerski
 3. Wypłata świadczeń po ustaniu zatrudnienia a ważność oświadczeń podatnika
 4. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w nieprawidłowej wysokości wskutek błędu (fałszywego oświadczenia) pracownika
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Danuta Kosikowska Danuta Kosikowska Ekspert ds. kadr i płac

PRELEGENCI

Danuta Kosikowska

Ekspert ds. kadr i płac

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Udział online

645 /uczestnik

Cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Prezentacja w wersji elektronicznej
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY