Potrącenia z wynagrodzeń z uwzględnieniem aktualnych zmian

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Wyliczanie wynagrodzeń to temat bardzo szeroki i wymagający kompleksowej wiedzy. Jednym z jej elementów jest znajomość przepisów dotyczących wszelkiego rodzaju potrąceń i zajęć wynagrodzeń. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że każdy rodzaj potrącenia czy zajęcia obwarowany jest innymi przepisami, innymi kwotami możliwymi do potrącenia, innymi limitami.

Dlatego tak ważne jest, aby umiejętnie poruszać się w gąszczu przepisów dotyczących zajęć i potrąceń z wynagrodzeń. Z myślą o tym wyzwaniu przygotowaliśmy niezwykle praktyczne szkolenie dotyczące wspomnianych zagadnień. Zapoznamy Państwa z aktualnymi przepisami, ale również pokażemy na przykładach, jak w sposób praktyczny wykorzystywać je.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Wyliczanie wynagrodzeń zgodnie z aktualnymi przepisami
 • Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzeń
 • Kwoty wolne od różnego rodzaju potrąceń i zajęć
 • Zajęcia i potrącenia komornicze
 • Zasady ustalania kwot do potrącenia
 • Rozstrzygnięcie zbiegów tytułów do egzekucji należności z wynagrodzenia

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące zajęć i potrąceń z wynagrodzeń
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

PROGRAM

09:30 - 15:00

Potrącenia z wynagrodzeń z uwzględnieniem aktualnych zmian

9.30 Rozpoczęcie szkolenia

   

Wynagrodzenia za pracę

 • Definicja wynagrodzenia za pracę
 • Charakter i funkcja wynagrodzenia
 • Systemy wynagrodzeń
 • Zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia pracownika
 • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych
 • Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia

Zajęcia i potrącenia z wynagrodzenia

 • Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia
 • Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
 • Kwota wolna od potrąceń po zmianach
 • Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego w 2023 roku
 • Kwota wolna od potrąceń w 2023 roku
 • Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku (netto)
 • Kwoty wolne od potrąceń od 01.03.2023 roku
 • Zasady ustalania kwot do potrącenia
 • Rozstrzygnięcie zbiegów tytułów do egzekucji należności z wynagrodzenia
 • Odliczenie a potrącenie z wynagrodzenia
 • Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID – 19
 • Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w trakcie zmiany wymiaru czasu pracy
 • Potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego
 • Egzekucja świadczeń socjalnych wypłacanych pracownikowi
 • Potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia
 • Potrącenia wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Obliczanie wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy
 • Obowiązki pracodawcy

Sesja pytań i odpowiedzi

   

15.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Kalina Kaczmarek Kalina Kaczmarek Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

PRELEGENCI

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 cena katalogowa 595 zl netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY