Praca zdalna według nowelizacji kodeksu pracy

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Nowe przepisy zmieniające kodeks pracy dotyczą m.in. pracy zdalnej. Zostały one przyjęte przez Sejm. Pracodawców czeka wiele zmian, nie tylko w zakresie zarządzania pracą zdalną, ale przede wszystkim w zakresie prowadzonej dokumentacji. Warto na te zmiany dobrze się przygotować, aby uniknąć nadużyć i naruszeń w tym zakresie.

Przewidziana w ustawie praca zdalna ma zastąpić funkcjonującą dotychczas telepracę, która będzie zlikwidowana. Zatem z Kodeksu pracy w dziale drugim zostanie wykreślony rozdział IIb, który regulował telepracę.

Na co szczególnie zwrócić uwagę, jakie dokumenty powinny być zmienione, czy powinny być zmienione regulaminy, jak wyliczyć prawidłowo koszty pracy zdalnej, które pokrywa pracodawca, jak można kontrolować pracownika na pracy zdalnej, jak ewidencjonować czas pracy zdalnej, czy należy zmienić informacje o warunkach zatrudnienia – to tylko część pytań, jakie w chwili obecnej zadają sobie pracodawcy. Na wszystkie te pytania odpowiemy podczas szkolenia „Praca zdalna według nowelizacji kodeksu pracy. Co jednak najistotniejsze, w trakcie szkolenia przedstawimy wzory dokumentów, które spełniają wymogi nowych przepisów, pokażemy, które zapisy powinny zniknąć z regulaminów i umów, a jakie powinny się w tych dokumentach znaleźć. Będzie to zatem szkolenie praktyczne, ukierunkowane na przygotowanie Państwa do zarządzania pracą zdalną!

Kluczowe zagadnienia:

 • W jaki sposób prawidłowo wdrożyć pracę zdalną w firmie na podstawie nowych przepisów
 • Polecenie pracodawcy oraz uzgodnienie pracy zdalnej
 • Jak wprowadzić pracę zdalną? Kiedy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie ze związkami zawodowymi?
 • Praca zdalna a informacja o warunkach zatrudnienia – nowa treść informacji dla pracownika
 • Materiały i narzędzia do wykonywania pracy zdalnej – jak uregulować i ustalić zasady dotyczące pokrywania kosztów pracy zdalnej?
 • Kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP przy pracy zdalnej
 • Okazjonalna praca zdalna – regulacja i zasady
 • Ewidencja czynności w pracy zdalnej- przykładowy dokument

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy dotyczące pracy zdalnej
 • Będą Państwo pracować na wzorach dokumentów uwzględniających zmiany w przepisach
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do platformy Inforakademia

PROGRAM

10:00 - 14:00

Praca zdalna według nowelizacji kodeksu pracy

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Praca zdalna - w jaki sposób prawidłowo wdrożyć pracę zdalną w firmie na podstawie nowych przepisów
  • Zagadnienia wstępne- omówienie regulacji, przepisów wprowadzających, dotychczasowa praktyka
  • Zawarcie umowy o pracę w zakresie wykonywania pracy zdalnej- Obowiązki pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną- jak sformułować umowę o pracę
 2. Polecenie pracodawcy oraz uzgodnienie pracy zdalnej - forma polecenia pracy zdalnej, wzór dokumentu
  • Elementy polecenia pracy zdalnej
  • Formy pracy zdalnej
  • Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej- elektronicznie czy papierowo? Wzór
 3. Uprawnienie pracodawcy do dokonania cofnięcia pracy zdalnej - w jakiej formie, podstawa, dokument
 4. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej - kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną?
  • Jacy pracownicy mogą składać wnioski o wykonywanie pracy zdalnej
  • Zaprzestanie pracy zdalnej na wniosek pracownika/pracodawcy - forma dokumentu, elementy
  • Odmowa wykonywania pracy zdalnej- forma, dokument - jak pracodawca może uzasadnić decyzję dot. odmowy wykonywania pracy zdalnej
 5. Jak wprowadzić pracę zdalną? Kiedy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie ze związkami zawodowymi?
  • Najważniejsze elementy i treść porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników
  • Tryb i forma porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej
  • Regulamin pracy zdalnej- jakie elementy powinien zawierać regulamin pracy zdalnej, tryb ogłoszenia w firmie regulaminu
 6. Praca zdalna a informacja o warunkach zatrudnienia - nowa treść informacji dla pracownika
 7. Materiały i narzędzia do wykonywania pracy zdalnej
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia sprzętu i urządzeń do wykonywania pracy zdalnej
  • Protokół przekazania narzędzi i materiałów do wykonywania pracy zdalnej
  • Pomoc techniczna i serwis
 8. Gdzie i jak uregulować i ustalić zasady dotyczące pokrywania kosztów pracy zdalnej?
  • Regulacja dotycząca pokrywania kosztów wykonywania pracy zdalnej
  • Zasady oraz zwrot kosztów związanych z pracą zdalną
 9. Procedura ochrony danych osobowych pracy zdalnej
  • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych osobowych
  • Przygotowanie odpowiednich procedur przez pracodawcę
 10. Kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę - informacja o zasadach przeprowadzania kontroli w związku z wykonywaniem pracy zdalnej - wzór dla pracodawcy
  • Sposób przeprowadzania kontroli pracy zdalnej - zasady dokonywania kontroli
  • Miejsce i czas przeprowadzanie kontroli
  • Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas wykonywania pracy zdalnej
 11. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP przy pracy zdalnej. Zasady kontroli bhp podczas wykonywania pracy zdalnej
  • Szkolenie wstępne przy pracy zdalnej
  • Rodzaje prac w jakich nie może być wykonywana pracy zdalna
  • Jak przygotować i dokonać informacji o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracodawcę. Ocena ryzyka zawodowego pracy zdalnej przez pracodawcę
  • Oświadczenie pracownika dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 12. Wypadek przy pracy zdalnej - ustalenie okoliczności, przygotowanie dokumentacji ze strony pracodawcy
 13. Okazjonalna praca zdalna - regulacja i zasady
 14. Ewidencja czynności w pracy zdalnej - przykładowy dokument

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

495 /uczestnik

Cena katalogowa: 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY