Pracownicze Plany Kapitałowe w Jednostce Sektora Finansów Publicznych

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Od 2021 roku wszystkie jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Bez względu na to, jak dużą liczbę osób zatrudniają. Utworzenie PPK może być największym wyzwaniem pierwszego kwartału tego roku, gdyż obowiązujące przepisy są dosyć rygorystyczne, procedura tworzenia PPK jest skomplikowana, a kary za brak przestrzegania zasad wynikających z ustawy o PPK wymierne. 

Na szkoleniu dowiesz się między innymi:

 • w jaki sposób udokumentować wybór instytucji finansowej? 
 • jak przygotować procesy kadrowo-płacone na obsługę PPK?
 • w jaki sposób poinformować pracowników o możliwościach oszczędzania jakie daje PPK?
 • jak księgować w PPK?
 • jak prowadzić dokumentację związaną z PPK?
 • w jaki sposób przygotować do się kontroli inspekcji pracy i PFR? 

PROGRAM

09:30 - 14:30

Pracownicze Plany Kapitałowe w Jednostce Sektora Finansów Publicznych​

 • Procesy kadrowe w PPK
  • Obowiązki pracodawców
  • Zapisywanie nowych pracowników do PPK
  • Ponowny automatyczny zapis do PPK
  • Dyspozycje uczestników PPK
  • Przechowywanie dokumentacji
  • Współpraca z instytucją finansową
 • Księgowanie wpłat do PPK
  • Jak poprawnie księgować PPK?
  • Pobrania i potrącenia z wynagrodzenia uczestników PPK
  • Tworzenie list płac
  • Korekty w PPK
  • Uwzględnienie PPK w rozliczeniach rocznych
  • Sankcje karne i odpowiedzialność pracodawcy
 • Rynek PPK i przyszłość systemu w Polsce
  • Instytucje finansowe zarządzające PPK
  • Zmiana instytucji finansowej PPK
  • Zmiany wynikające z pandemii Covid-19
 • Pytania i odpowiedzi

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • przerwę kawową w godz. 10.30-10.45
 • przerwę obiadową w godz. 12.00-12.30

 

dr Antoni Kolek dr Antoni Kolek Of counsel w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp.k. Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego
dr Marcin Wojewódka dr Marcin Wojewódka Radca Prawny

PRELEGENCI

Pracownicze Plany Kapitałowe w Jednostce Sektora Finansów Publicznych

dr Marcin Wojewódka

Radca Prawny

Pracownicze Plany Kapitałowe w Jednostce Sektora Finansów Publicznych

dr Antoni Kolek

Of counsel w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp.k. Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego

ZAREJESTRUJ SIĘ

1 uczestnik

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Aneta Olczak

Aneta Olczak

Kierownik projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

PATRON MEDIALNY