Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

 Pracownik pomocy społecznej posiada status pracownika samorządowego, a tematykę wynagrodzeń tej grupy zawodowej ujednolicono w ustawie o pracownikach samorządowych i rozporządzeniu płacowym. Wynagrodzenia składają się tu zatem z wielu składników oraz zależą od zajmowanego stanowiska, co system wynagradzania w tych jednostkach czyni skomplikowanym i niejednorodnym. Program praktycznych warsztatów obejmuje 13 rozbudowanych bloków tematycznych związanych z naliczaniem wynagrodzeń w jednostkach pomocy społecznej i prawem pracy, z uwzględnieniem najnowszych stanowisk resortowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i rozszerzą swoją wiedzę z zakresu zasad naliczania wynagrodzeń.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Zapraszamy do udziału!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat materiały przygotowane przez Eksperta.
 • 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej.
 • 14-dniowy dostęp do INFORLEXA – Kompleksowej bazy wiedzy.

Szkolenie dedykowane jest księgowym, referentom, inspektorom, kadrowym oraz wszystkim osobom zajmującym się ustalaniem warunków wynagrodzenia i rozliczaniem płac w jednostkach pomocy społecznej. Kompleksowo porusza tematykę od zasad ustalania składników w umowach o pracę po rozliczanie ich na liście płac.

PROGRAM

09:00 - 14:00

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej

Program:

 1. Rozliczanie wynagrodzeń w 2022 r. – skutki Polskiego Ładu
 • lista płac z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej
 • lista płac z odroczonym terminem płatności zaliczki
 • dwie listy płac w miesiącu
 • nowe ulgi dla pracowników (ulga dla seniora, powracającego z zagranicy i rodzin 4+)
 • omówienie zmian obowiązujących od 1 lipca 2022 r., w tym likwidacja ulg, zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku oraz obniżenie stawki procentowej podatku
 • omówienie zmian obowiązujących od 1 sierpnia 2022 r. w Kodeksie pracy z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania i wynagradzania pracowników pomocy społecznej

 1. Wynagrodzenie zasadnicze i zasady ustalania
 • rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
 • prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • uzupełnianie puli minimalnego wynagrodzenia innymi składnikami pensji
 • zapisy w umowie o pracę o przysługującym wynagrodzeniu

 1. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat
 • okresy uprawniające do nabycia dodatku
 • zasady uwzględniania i dokumentowania pracy na roli
 • dokumentowanie wyższego stażu w trakcie zatrudnienia a obowiązek wyrównania
 • wliczanie dodatku do pierwszej nabytej nagrody jubileuszowej
 • dodatek stażowy za czas absencji chorobowej i urlopów związanych z rodzicielstwem

 1. Wypłata nagród jubileuszowych
 • składniki wliczane do podstawy
 • termin wypłaty
 • uzyskanie prawa do wyższej nagrody po dostarczeniu dodatkowych dokumentów
 • rozliczenie składkowo-podatkowe nagrody

 1. Omówienie zasad wynagradzania niektórych pracowników pomocy społecznej
 • dodatek terenowy dla pracownika socjalnego
 • wynagradzanie pielęgniarek zatrudnianych w domach pomocy społecznej
 • wynagradzanie opiekunów pomocy społecznej

 1. Zasady przyznawania i ustalania wysokości dodatku funkcyjnego

 1. Wypłata dodatku specjalnego
 • dodatek w podstawie świadczeń chorobowych
 • dodatek w podstawie średniej urlopowej, nagrody jubileuszowej i trzynastki

 1. Premie i nagrody wypłacane w jednostkach pomocy społecznej
 • uwzględnianie premii i nagród w podstawie świadczeń chorobowych
 • premie i nagrody w podstawie średniej urlopowej, nagród jubileuszowych i trzynastki

 1. Odprawy emerytalno-rentowe
 • składniki wliczane do podstawy
 • termin wypłaty odprawy
 • rozliczenie składkowo-podatkowe

 1. Zasady naliczania trzynastki
 • ustalanie okresu uprawniającego
 • przypadki, kiedy prawo do trzynastki przysługuje bezwarunkowo
 • nabycie prawa do trzynastki, której podstawa wynosi 0 zł
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru trzynastki
 • dodatek stażowy w części przypadającej na okres absencji chorobowej
 • uzupełnienie trzynastki przed włączeniem jej do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku

 1. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, innych nieobecności niepłatnych, rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca

 1. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego, w tym średniej za urlop wypoczynkowy

 1. Potrącenia z wynagrodzeń
 • potrącenia dobrowolne, np. ZFM, PKZP czy składka związkowa
 • potrącenia alimentacyjne
 • potrącenia niealimentacyjne
 • zbieg egzekucji

 1. Zasady rozliczania pensji po przekroczeniu górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i progu podatkowego

Danuta Kosikowska Danuta Kosikowska Ekspert ds. kadr i płac

PRELEGENCI

Danuta Kosikowska

Ekspert ds. kadr i płac

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

1 uczestnik

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
POLECAMY

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY