Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Od 1 listopada obowiązuje nowe rozporządzenie płacowe dla pracowników samorządowych. Nowe rozporządzenie oprócz dostosowania maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnych poziomów dodatku funkcyjnego m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ustala także wyższe minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Podczas szkolenia zostaną podsumowane zmiany oraz wskażemy obowiązki związane z wdrożeniem nowego przepisu. Kompleksowo zostaną omówione wszystkie składniki pensji pracownika samorządowego wraz z zasadami prawidłowego sporządzania listy płac, wypłat zasiłków i rozliczania potrąceń.

UWAGA! Program szkolenia będzie na bieżąco aktualizowany o wszystkie wprowadzane zmiany!

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat materiały przygotowane przez Eksperta.
 • 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej.
 • 14-dniowy dostęp do INFORLEXA – Kompleksowej bazy wiedzy.

PROGRAM

09:00 - 14:00

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników samorządowych.

Program:

 1. Nowe rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych.
 • Uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzeń.
 • Zmiany w katalogu stanowisk i zaszeregowań.
 • Wpływ zmian na zapisy w regulaminach wynagradzania.
 1. Wynagrodzenie zasadnicze, a dodatek stażowy.
 • Prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Uzupełnianie puli minimalnego wynagrodzenia innymi składnikami pensji.
 • Zapisy w umowie o pracę o przysługującym wynagrodzeniu.
 1. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat.
 • Okresy uprawniające do nabycia dodatku.
 • Dokumentowanie wyższego stażu w trakcie zatrudnienia, a obowiązek wyrównania y wliczanie dodatku do pierwszej nabytej nagrody jubileuszowej.
 • Dodatek stażowy za czas absencji chorobowej i urlopów związanych z rodzicielstwem.
 1. Dodatek terenowy dla pracownika socjalnego – nowa wysokość oraz zasady naliczania.
 2. Zasady przyznawania i ustalania wysokości dodatku funkcyjnego.
 3. Wypłata dodatku specjalnego.
 • Dodatek w podstawie świadczeń chorobowych.
 • Dodatek w podstawie średniej urlopowej, nagrody jubileuszowej i trzynastki.
 1. Wypłata nagród jubileuszowych.
 • Składniki wliczane do podstawy.
 • Termin wypłaty.
 • Uzyskanie prawa do wyższej nagrody po dostarczeniu dodatkowych dokumentów y rozliczenie składkowo-podatkowe nagrody.
 1. Premie i nagrody wypłacane w jednostkach pomocy społecznej.
 • Uwzględnianie premii i nagród w podstawie świadczeń chorobowych.
 • Premie i nagrody w podstawie średniej urlopowej, nagród jubileuszowych i trzynastki.
 1. Odprawy emerytalno-rentowe.
 • Składniki wliczane do podstawy.
 • Termin wypłaty odprawy.
 • Rozliczenie składkowo-podatkowe
 1. Zasady naliczania trzynastki.
 • Ustalanie okresu uprawniającego.
 • Przypadki, kiedy prawo do trzynastki przysługuje bezwarunkowo.
 • Nabycie prawa do trzynastki, której podstawa wynosi 0 zł.
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru trzynastki.
 • Dodatek stażowy w części przypadającej na okres absencji chorobowej.
 • Uzupełnienie trzynastki przed włączeniem jej do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku.
 1. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, innych nieobecności niepłatnych, rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca.
 2. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego, w tym średniej za urlop wypoczynkowy.
 3. Potrącenia z wynagrodzeń.
 • Potrącenia dobrowolne, np. ZFM, PKPP czy składka związkowa.
 • Potrącenia alimentacyjne
 • Potrącenia niealimentacyjne
 • Zbieg egzekucji

Anna Kopyść Anna Kopyść redaktor merytoryczny, Rachunkowość Budżetowa

PRELEGENCI

Anna Kopyść

redaktor merytoryczny, Rachunkowość Budżetowa

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

1 uczestnik

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY