Praktyczne ujęcie zmian w Kodeksie pracy wynikające z wdrożenia dyrektyw unijnych - nowe wyzwania i obowiązki dla pracodawcy

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szanowni Państwo,

Ostatni czas przyniósł dwie duże nowelizacje kodeksu pracy, które zmieniły wiele przepisów. Przed nami planowane kolejne zmiany i rozporządzenia. Większość z nich wymaga na nas dokonania rewizji i wprowadzenia nowych zapisów w regulaminach, umowach, systemach kadrowych, jednak nie wszystkie są oczywiste.

Biorąc pod uwagę mnogość zmian przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, w ramach którego omówimy pierwsze wdrożenia, najczęściej występujące błędy, pierwsze orzecznictwo i aktualne rozporządzenia zmieniające obydwie nowelizacje kodeksu pracy. Szkolenie oparte będzie o przykłady dokumentacji, właściwie zaimplementowanych rozwiązań i praktyczne wskazówki ułatwiające wdrożenie wszystkich zmian.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia i dołączenia do nas podczas szkolenia. Będzie ono znakomitą okazją do przyjrzenia się nowelizacjom pod kątem pierwszych wdrożeń w praktycznym ujęciu.

Do zobaczenia podczas szkolenia!

Kluczowe zagadnienia:

 • Co zmienia się w procedurze zawierania i rozwiązywania umów o pracę w 2023 roku na podstawie Dyrektywy 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy
 • Zwolnienie z pracy z powodu wystąpienia sytuacji spowodowanych siłą wyższą
 • Urlop rodzicielski i ojcowski na podstawie nowych przepisów
 • Urlop opiekuńczy, elastyczna organizacja czasu pracy- nowe uprawnienia dla pracowników, a obowiązki pracodawcy
 • Nowe zasady pracy zdalnej w pigułce i najważniejsze obowiązki pracodawcy- konieczne dokumenty, wdrożenie oraz zasady udzielania
 • Kontrola trzeźwości pracowników z uwzględnieniem zmian w 2023 roku

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak w praktyce zastosować zmiany wprowadzone przez nowelizacje kodeksu pracy
 • Zapoznają się Państwo z pierwszymi wdrożeniami i pierwszym orzecznictwem w zakresie no
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

PROGRAM

10:00 - 14:00

Praktyczne ujęcie zmian w Kodeksie pracy wynikające z wdrożenia dyrektyw unijnych - nowe wyzwania i obowiązki dla pracodawcy

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 • Co zmienia się w procedurze zawierania i rozwiązywania umów o pracę w 2023 roku na podstawie Dyrektywy 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
  • Zmiany w zawieraniu umów na okres próbny
  • Nowe warunki, jakie będzie musiał spełnić pracodawca, by prawidło zawrzeć umowę na okres próbny
  • Pozostawanie pracownika w kilku stosunkach pracy - czy pracodawca może ograniczyć pracownika w tym zakresie?
  • Zmiany w elementach umowy o pracę: miejsce wykonywania pracy, dzień rozpoczęcia pracy, postanowienie o przedłużeniu umowy na okres próbny
  • Nowe zasady, jakie będzie musiał spełniać pracodawca aby prawidłowo rozwiązać umowę na czas określony? Określenie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
  • Przykładowe wzory prawidłowych wypowiedzeń umowy o pracę oraz określanie przyczyny wypowiedzenia umowy
  • Zmiany w pisemnych warunkach zatrudnienia i możliwość przekazania ich w formie elektronicznej
  • Zmiany w warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych
  • Jakie postanowienia w umowach o pracę i regulaminach powinny zostać usunięte bądź zmodyfikowane?
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy
  • Rozszerzenie zakresu informowania pracowników przez pracodawcę o warunkach pracy i płacy, o stanowiskach i procedurach awansu, szkoleniach
  • Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów?
  • Wzór informacji – omówienie
  • Przerwy wliczane do czasu pracy- przypadki i zasady udzielania
  • Nowe dokumenty i procedury w dziale HR- jak wdrożyć zmiany, wzory dokumentów
 • Zwolnienie z pracy z powodu wystąpienia sytuacji spowodowanych siłą wyższą
  • Podstawa do udzielenia dni wolnych na sytuacje nadzwyczajne
  • Dokumentowanie zwolnienia
  • Wysokość wynagrodzenia za czas zwolnienia
 • Urlop rodzicielski i ojcowski na podstawie nowych przepisów
  • Nowe zasady udzielania i wykorzystywania urlopu rodzicielskiego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu pracy w 2023 roku
  • Zmiany w zakresie wniosków oraz dokumentacji związanej z udzieleniem urlopu rodzicielskiego
  • Wnioski dotyczące uprawnień rodzicielskich
  • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego dla pracowników-ojców
  • Jak wnioskować o urlop rodzicielski?
  • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy
  • Urlop ojcowski na nowych zasadach – wymiar, termin na wykorzystanie urlopu - jakie są nowe zasady?
  • Urlop wychowawczy z uwzględnieniem zmian
  • Ochrona stosunku pracy
  • Elektroniczne wnioski
  • Wysokość i zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego po zmianach
 • Urlop opiekuńczy, elastyczna organizacja czasu pracy- nowe uprawnienia dla pracowników, a obowiązki pracodawcy
  • Katalog pracowników uprawnionych do urlopu opiekuńczego
  • Wymiar urlopu opiekuńczego
  • Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14: zasady udzielania oraz dokumentowania
  • Dodatkowe dni wolne od pracy dla pracownika
  • Elastyczna organizacja czasu pracy dla pracownika
  • Wymiar zwolnienia, przesłanki
  • Kiedy pracodawca jest zobowiązany do uwzględniania wniosku pracownika
  • Elastyczna organizacja pracy, a ochrona przed zwolnieniem pracownika
  • Nowe uprawnienia pracowników związane z ochroną trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich
  • Ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas próbny, określony i umowy na zastępstwo
  • W jakich sytuacjach ochrona przed zwolnieniem nie obowiązuje i jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie?
 • Nowe zasady pracy zdalnej w pigułce i najważniejsze obowiązki pracodawcy- konieczne dokumenty, wdrożenie oraz zasady udzielania
 • Kontrola trzeźwości pracowników z uwzględnieniem zmian w 2023 roku
 • Sesja pytań i odpowiedzi  

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

495 cena katalogowa 495 zl netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY