Prawo Pracy 2021

Najnowsze zmiany w przepisach i praktyczne rozwiązania

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Rok 2021 przynosi wiele zmian w kodeksie pracy i przepisach prawa pracy. Na obecną sytuacje i wprowadzone zmiany ma praca zdalna, poniekąd wymuszona przez koronawirusa. Mamy jednak świadomość, ze wiele zmian pozostanie wprowadzonych w organizacjach na stałe, nawet po okresie pandemii.
Kluczowe dla wszystkich Państwa jest więc zapoznanie się nie tylko z nowymi regulacjami, ale również umiejętne ich stosowanie w organizacji. Poza wiedzą teoretyczną, bardzo przydatne są praktyczne przykłady i rozwiązania. Wiedza ta jest konieczna nie tylko dla właściwego prowadzenia dokumentacji kadrowej, ale również dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość.
Zapraszam Państwa do udziału w warsztatach „Prawo Pracy 2021”, podczas których szczegółowo omówimy wszystkie te zmiany. Zdobędą Państwo nie tylko najbardziej aktualną wiedzę, ale również praktyczne rozwiązania, które będą mogli Państwo wykorzystać w swojej organizacji.Do zobaczenia podczas warsztatów!

Rafał Szary
Menedżer Projektów

Cel warsztatów
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami związanymi z prawem pracy w roku 2021, przedstawienie praktycznych informacji na temat zastosowania wprowadzonych zmian w praktyce, usystematyzowanie wiedzy związanej z obecnymi regulacjami, które mogą mieć wpływ na zarządzanie i prowadzenie firmy w 2021 roku.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach: pracownicy działów HR, kadr, płac, pracownicy działów księgowości, pracodawcy, osoby reprezentujące pracodawcę, jednostki prywatne jak i publiczne.Mene

PROGRAM

09:00 - 15:30

Prawo pracy 2021

 • Zmiany w zakresie wynagrodzeń w 2021 roku
  • zmiana stawki godzinowej
  • minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i jego wpływ na rozliczenia z zakresu płac
  • lista płac w 2021 roku- jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców
  • dodatki za pracę w nocy w 2021 roku
 • Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2021 roku
  • obliczenie współczynnika w roku 2021 dla zatrudnionych pracowników
  • dni wolne od pracy
  • wyliczenie urlopu
 • Nowy katalog kar i wykroczeń w Kodeksie Pracy, czyli kary za zatrudnienie „na czarno”
  • zmiana w zakresie art. 281 oraz 282 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 917, z późn. zm.)
 • Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS w 2021 r.
 • Jak w 2021 r. obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
 • Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.
 • Potrącenia z umowy zlecenia w 2021 r. – jak ich dokonywać?
 • Wprowadzenie obowiązku raportowania do ZUS umów o dzieło
 • Zmiana warunków zatrudnienia- aktualne problemy oraz sposoby ich rozwiązania, propozycja optymalnych rozwiązań dla pracodawców
 • Koronawirus (COVID-19), a obowiązki pracodawcy
  • stosowanie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy przez pracodawców, czyli jak wykonać nałożone przez ustawodawcę nakazy i zakazy
  • przekazywanie informacji o kwarantannie
  • test na COVID-19 finansowany przez pracodawcę, a PIT?
 • Ułatwienia w zakresie wydawania zaświadczeń A1
 • Problemy pracy zdalnej i jak sobie z nimi radzić
  • telepraca
  • praca zdalna inna niż telepraca
  • praca zdalna na podstawie przepisów ustawy COVID-19
  • proponowane/planowane zmiany w zakresie regulacji pracy zdalnej
 • Restrukturyzacja w firmie, likwidacja stanowisk, zmniejszenie stanu zatrudnienia- jak tego dokonać zgodnie z prawem i jak przedstawić pracownikom
 • Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku macierzyńskiego

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY