Prawo Pracy 2022

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Przed nami wiele zmian w kodeksie pracy i przepisach prawa pracy, rok 2022 rozpoczniemy z kolejnymi planowanymi zmianami w przepisach. Na obecną sytuacje i wprowadzone zmiany ma praca zdalna. Mamy jednak świadomość, ze wiele zmian pozostanie wprowadzonych w organizacjach na stałe, nawet po okresie pandemii.

Kluczowe dla wszystkich Państwa jest więc zapoznanie się nie tylko z nowymi regulacjami, ale również umiejętne ich stosowanie w organizacji. Poza wiedzą teoretyczną, bardzo przydatne są praktyczne przykłady i rozwiązania. Wiedza ta jest konieczna nie tylko dla właściwego prowadzenia dokumentacji kadrowej, ale również dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość.

Zapraszam Państwa do udziału w warsztatach „Prawo Pracy 2022”, podczas których szczegółowo omówimy wszystkie te zmiany. Zdobędą Państwo nie tylko najbardziej aktualną wiedzę, ale również praktyczne rozwiązania, które będą mogli Państwo wykorzystać w swojej organizacji.

Do zobaczenia podczas warsztatów!

Rafał Szary
Menedżer Projektów

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami związanymi z prawem pracy w roku 2022, przedstawienie praktycznych informacji na temat zastosowania wprowadzonych zmian w praktyce, usystematyzowanie wiedzy związanej z obecnymi regulacjami, które mogą mieć wpływ na zarządzanie i prowadzenie firmy.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach: pracownicy działów HR, kadr, płac, pracownicy działów księgowości, pracodawcy, osoby reprezentujące pracodawcę, jednostki prywatne jak i publiczne.

PROGRAM

09:30 - 14:30

Prawo Pracy 2022

 1. Zmiany w zakresie wynagrodzeń w 2022 roku
 • Zmiana stawki godzinowej obowiązującej w 2022 roku
 • Raportowanie stawki godzinowej z umowy zlecenie
 • Zmiana w zakresie minimalnego wynagrodzenie za pracę w 2022 r. i jego wpływ na rozliczenia z zakresu płac
 • Lista płac w 2022 roku- jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców
 • Najważniejsze zmiany z zakresu Polskiego Ładu mające wpływ na wynagrodzenia w 2022 roku
 • Dodatki za pracę w nocy w 2022 roku
 • Obliczenie dodatku za pracę w nocy

 

 1. Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2022 roku
 • Obliczenie współczynnika w roku 2022 dla zatrudnionych pracowników
 • Dni wolne od pracy
 • Wyliczenie urlopu

 

 1. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS w 2022 r.

 

 1. Jak w 2022 r. obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
 • Kiedy można zlecić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych
 • Podstawa do wyliczenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Przykłady

 

 1. Kwoty wolne od potrąceń w 2022 r.
 • Zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzenia pracownika
 • Kwoty wolne od potrąceń w 2022 roku
 • Jak obliczać i stosować w praktyce kwoty wolne od potrąceń

 

 1. Potrącenia z umowy zlecenia w 2022 r. – zasady jak ich dokonywać?

 

 1. Obowiązek raportowania do ZUS umów o dzieło
 • Umowa o dzieło – pułapki w stosowaniu
 • Podstawy prawne zastosowania umów o dzieło w praktyce
 • Kiedy istnieje obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS

 

 1. Zmiana warunków zatrudnienia- aktualne problemy oraz sposoby ich rozwiązania, propozycja optymalnych rozwiązań dla pracodawców
 • Porozumienie zmieniające warunki i pracy
 • Wypowiedzenie zmieniające
 • Powierzenie pracownikowi innej pracy

 

 1. Zmiany dotyczące wykonywania pracy zdalnej oraz obowiązki pracodawcy
 • Przesłanki dot. Wykonywania pracy zdalnej
 • Polecenie wykonywania pracy zdalnej
 • Oświadczenie pracownika o odpowiednich warunkach do pracy
 • Regulamin pracy zdalnej
 • Wypadek przy pracy zdalnej
 • Kontrola wykonywania pracy zdalnej
 • BHP, ocena ryzyka zawodowego, a praca zdalna

 

 1. Dłuższy wymiar urlopu rodzicielskiego dla ojców w 2022 r. w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE

 

 1. Obowiązki pracodawcy od grudnia 2021 roku związane z ochroną sygnalistów na podstawie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów

 

 1. Sesja pytań i odpowiedzi

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

495 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY