Prawo pracy 2023

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

W roku 2023 zaczną obowiązywać liczne zmiany w kodeksie pracy. Wynikają one zarówno z dyrektyw, do których wprowadzenia jesteśmy zobowiązani, jak również ze zmian, które pozostały z nami po pandemii.

Zmiany w prawie pracy były zapowiadane od długiego czasu, już po nowym roku zaczną obowiązywać, a co za tym idzie wymuszą na organizacjach zmianę regulaminów, niektórych umów, czy dokumentacji pracowniczej. Wśród zmian pojawiają się m.in. regulacje dotyczące pracy zdalnej, dyrektywa związana z work-life balance, zmiany w urlopach czy zasiłkach.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Prawo pracy 2023, w trakcie którego przedstawimy wszystkie zmiany, wskażemy rozwiązania, które pomogą właściwie wdrożyć je w organizacji oraz wskażemy, jakie mogą być najczęstsze błędy oraz jak ich unikać.

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia.

Kluczowe zagadnienia:

 • Zmiany w zakresie wynagrodzeń w 2023 roku
 • Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2023 roku
 • Kwoty wolne od potrąceń w 2023 roku
 • Zmiany dotyczące wykonywania pracy zdalnej oraz obowiązki pracodawcy w świetle nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy
 • Zmiany w prawie pracy w zakresie zawierania i rozwiązywania stosunku pracy
 • Omówienie dyrektywy 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
 • Przesłanki zakazu dyskryminacji – nowe regulacje

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo jak właściwie stosować aktualne przepisy wynikające ze zmian w kodeksie pracy
 • Otrzymają Państwo czytelne i pomocne materiały szkoleniowe zawarte w prezentacji
 • Uzyskają Państwo praktyczną do wykorzystania wiedzę opartą o aktualne przepisy, a wszystko to w znakomitej atmosferze sprzyjającej pogłębianiu wiedzy i z możliwością aktywnego udziału wraz z zadawaniem pytań

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do platformy Inforakademia

PROGRAM

10:00 - 14:00

Prawo pracy 2023

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Zmiany w zakresie wynagrodzeń w 2023 roku
  1. Zmiana stawki godzinowej obowiązującej w 2023 roku
  2. Zmiana w zakresie minimalnego wynagrodzenie za pracę w 2023 r.
  3. Lista płac w 2023 roku- jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców
  4. Dodatki za pracę w nocy w 2023 roku
 2. Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2023 roku
  1. Obliczenie współczynnika w roku 2023 dla zatrudnionych pracowników
  2. Dni wolne od pracy
  3. Wyliczenie urlopu
 3. Kwoty wolne od potrąceń w 2023 r.
  1. Zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzenia pracownika
  2. Jak obliczać i stosować w praktyce kwoty wolne od potrąceń
 4. Zmiany dotyczące wykonywania pracy zdalnej oraz obowiązki pracodawcy w świetle nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy
  1. Definicja i przesłanki pracy zdalnej
  2. Polecenie wykonywania pracy zdalnej
  3. Oświadczenie pracownika o odpowiednich warunkach do pracy
  4. BHP, ocena ryzyka zawodowego, a praca zdalna
 5. Zmiany w prawie pracy w zakresie zawierania i rozwiązywania stosunku pracy- wdrożenie Dyrektywy 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L. Nr 186, str. 105)
  1. Zmiany w zawieraniu umowy na okres próbny
  2. Pozostawanie pracownika w kilku stosunkach pracy
  3. Zmiany w elementach umowy o pracę: miejsce wykonywania pracy, dzień rozpoczęcia pracy, postanowienie o przedłużeniu umowy na okres próbny
  4. Zmiany w pisemnych warunkach zatrudnienia i możliwość przekazania ich w formie elektronicznej oraz w warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych
  5. Zmiany w zakresie wypowiadania umów
  6. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy
  7. Dni wolne na sytuacje nadzwyczajne
 6. Omówienie dyrektywy 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79) w kontekście urlopów i innych uprawnień związanych z rodzicielstwem
  1. Urlop opiekuńczy: wymiar, przesłanki, dokumentowanie
  2. Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14: zasady udzielania
  3. Wnioski dotyczące uprawnień rodzicielskich
  4. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego dla pracowników-ojców
  5. Organizacja pracy dla pracownika wychowującego dziecko do lat 8
  6. Wysokość i zasady zasiłku macierzyńskiego
 7. Przesłanki zakazu dyskryminacji – nowe regulacje
 8. Inne zmiany
 9. Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 20-minutowa przerwa.

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY