Prawo pracy na sali sądowej - symulacja rozpraw sądowych

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Rosnąca ilość zmian w przepisach prawa pracy, ale również rosnąca świadomość praw pracowników powodują, że wiele sporów pracowników z pracodawcami ma swój finał na sali sądowej. Bezwzględnie zatem należy znać doskonale przepisy prawa pracy, ale również mieć świadomość jak taka rozprawa wygląda, jak się do niej przygotować oraz czego oczekiwać od prawnika, który Państwa będzie reprezentował.

Zapraszamy do udziału w interaktywnej konferencji warsztatowej, podczas której wezmą Państwo udział w czterech symulacjach rozpraw sądowych. W trakcie każdej symulacji zobaczą Państwo zaaranżowaną salę sądową, na której znajdzie się sędzia rozstrzygający spór, ale również przedstawicieli pracownika i pracodawcy starających się udowodnić swoją rację w sporze!

Każda z czterech rozpraw będzie trwać 80 minut: 40 minut to symulacja rozprawy sądowej, a kolejne 40 minut to część warsztatowa oparta o wspólne dyskusje, zadania grupowe, których celem będzie nie tylko omówienie wyroku wydanego w sprawie, ale również poszukiwanie środków zapobiegawczych, które umożliwiają rozwiązanie sporu bez udziału sądu lub całkowitemu zapobieganiu powstałej sytuacji!

Jest to zupełnie nowa formuła szkoleniowa – każdy problem będzie prawdziwym przypadkiem, który może przydarzyć się w każdej organizacji. Będziecie mogli Państwo „na żywym organizmie” doświadczyć prawdziwych sytuacji związanych z błędami w zakresie przestrzegania Prawa pracy!

Unikalna formuła!

Konferencja będzie miała formułę symulacji rozpraw sądowych. Dodatkowo, każdy z uczestników otrzyma materiały konferencyjne w postaci akt sądowych dotyczących każdej z rozpraw! Całość odbędzie się na sali zaaranżowanej na salę sądową!

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • Udział w unikalnej formule symulacji rozpraw sądowych
 • Możliwość aktywnego udziału podczas dyskusji i prac grupowych
 • Możliwość udziału w wybranej symulacji rozprawy sądowej w charakterze przedstawiciela pracodawcy lub pracownika
 • Zdobycie praktycznych umiejętności i aktualnej wiedzy na najwyższym poziomie
 • Bezpośrednie spotkanie z praktykami i możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń

Prezent dla wszystkich uczestników!

 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 30-dniowy dostęp do e-wydania Dziennika Gazety Prawnej
 • Otrzymają Państwo bezpłatny, 14-dniowy dostęp do platformy Inforlex

Warsztatowa formuła konferencji!

Konferencja prowadzona będzie w oparciu o konkretne przykłady. W jej trakcie uczestnicy, na podstawie akt sprawy, będą wspólnie z ekspertami wypracowywać najlepsze rozwiązania. Poczujemy się jak na sali sądowej!

PROGRAM

09:00 - 15:40

Prawo pracy na sali sądowej: agenda konferencji

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

 

9.00-9.10 Rozpoczęcie i wprowadzenie w formułę spotkania

 

9.10-10.30 SYMULACJA 1

Temat: Mobbing i molestowanie

·        Sędzia: Mec. Martyna Dziedzic

·        Pełnomocnik pracownika: Mec. Katarzyna Gospodarowicz

·        Pełnomocnik pracodawcy: Mec. Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk

Opis:

Podczas tej rozprawy uczestnicy poznają definicję obu pojęć, tj. mobbingu i molestowania. Zostaną również omówione przesłanki dochodzenia tych roszczeń w sądzie i wskazany zostanie rozkład ciężaru dowodu. Zmierzymy się również z ustaleniem wysokości roszczeń, jakie pracownik zarzucający pracodawcy działania noszące znamiona mobbingu może skutecznie dochodzić w sądzie. Pokażemy także jak ważny jest proces dowodowy w kontekście dowodu ze świadków w tego typu sprawach.

Omówimy również podstawy odpowiedzialności pracodawcy w takich wypadkach i to w jaki sposób skutecznie przeciwdziałać niepożądanym zrachowaniom w miejscu pracy, w tym jak prowadzić wewnętrzne postępowanie antymobbingowe.

 

10.30-10.50 Przerwa na kawę

 

10.50-12.10 SYMULACJA 2

Temat: Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym

·        Sędzia: Mec. Martyna Dziedzic

·        Pełnomocnik pracownika: Mec. Joanna Pokryszka

·        Pełnomocnik pracodawcy: Mec. Wojciech Zając

Opis:

W czasie tej sprawy uczestnicy będą świadkami potencjalnego procesu odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wspólnie przesłuchamy również strony postępowania, tj. pracodawcę i pracownika. Na podstawie dowodów zgromadzonych w aktach sprawy i przeprowadzonego przesłuchania zostanie wydany werdykt. Ponadto uczestnicy poznają przesłanki rozwiązania umowy w tym trybie. Prowadzący wskażą na najczęściej popełniane błędy przez pracodawców przy sporządzaniu i wręczaniu dyscyplinarek. Ponadto zostaną omówione najciekawsze sprawy pojawiające się na wokandzie polskich sądów w tego typu sprawach.

 

12.10-12.40 Przerwa na obiad

 

12.40-14.00 SYMULACJA 3

Temat: Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem;

·        Sędzia: Mec. Martyna Dziedzic

·        Pełnomocnik pracownika: Mec. Joanna Pokryszka

·        Pełnomocnik pracodawcy: Mec. Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk

Opis:

W czasie tej sprawy przyjrzymy się temu, jak wygląda typowy proces dotyczący odwołania od wypowiedzenia. Zostanie omówiona również rola działów personalnych w przygotowaniu do tego typu spraw. Omówione zostaną najczęściej występujące w praktyce przyczyny wypowiadania umów o pracę, jak i błędy, jakie popełniają pracodawcy. Wskazane zostaną istotne zasady wypowiadania umów o pracę, które w przyszłości pozwolą pracodawcom zminimalizować ryzyko przegranych w sądzie.

 

14.00-14.20 Przerwa na kawę

 

14.20-15.40 SYMULACJA 4

Temat: Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

·        Sędzia Mec. Martyna Dziedzic

·        Pełnomocnik pracownika: Mec. Katarzyna Gospodarowicz

·        Pełnomocnik pracodawcy: Mec. Wojciech Zając

Opis:

Każdy pracodawca, który miał proces związany z wypadkiem przy pracy wie, jak takie sprawy są czasochłonne i kosztowne. Z tego względu przyjrzymy się klasycznemu postępowaniu sądowemu o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Wskażemy na przesłanki odpowiedzialności pracodawcy i skupimy się na tym, jak można ograniczyć ryzyko takich spraw czy wypłaty odszkodowania w przyszłości. W końcu wspólnie omówimy, jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy.

 

15.40 Zakończenie konferencji

PRELEGENCI

Prawo pracy na sali sądowej

Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk

Adwokat w SDZLEGAL SCHINDHELM, specjalista z zakresu prawa pracy

Prawo pracy na sali sądowej

Martyna Dziedzic

Adwokat w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. j. (SDZLEGAL SCHINDHELM)

Prawo pracy na sali sądowej

Katarzyna Gospodarowicz

Radca prawny, LL.M. German and Polish Law, specjalista z zakresu prawa pracy, Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM

Prawo pracy na sali sądowej

Joanna Pokryszka

Adwokat w SDZLEGAL SCHINDHELM, specjalista z zakresu prawa pracy,

Prawo pracy na sali sądowej

Wojciech Zając

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy, Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Warszawa
13 września 2022

595 do 19.08.2022

Cena regularna 695 zł od 20.08.2022
 • Udział w konferencji stacjonarnej
 • Materiały szkoleniowe
 • CertyfikatWrocław
19 września 2022

595 do 19.08.2022

Cena regularna 695 zł od 20.08.2022
 • Udział w konferencji stacjonarnej
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY