Prawo pracy w JSFP

Najnowsze zmiany w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Rok 2021 przynosi wiele zmian w kodeksie pracy i przepisach prawa pracy. Na obecną sytuacje i wprowadzone zmiany ma praca zdalna, poniekąd wymuszona przez koronawirusa. Mamy jednak świadomość, ze wiele zmian pozostanie wprowadzonych na stałe, nawet po okresie pandemii.

Kluczowe dla wszystkich Państwa jest więc zapoznanie się nie tylko z nowymi regulacjami, ale również umiejętne ich stosowanie w organizacji. Poza wiedzą teoretyczną, bardzo przydatne są praktyczne przykłady i rozwiązania. Wiedza ta jest konieczna nie tylko dla właściwego prowadzenia dokumentacji kadrowej, ale również dla prawidłowego funkcjonowania każdej instytucji, bez względu na jej wielkość.

Zapraszam Państwa do udziału w warsztatach „Prawo pracy w JSFP”, podczas których szczegółowo omówimy wszystkie te zmiany. Zdobędą Państwo nie tylko najbardziej aktualną wiedzę, ale również praktyczne rozwiązania, które będą mogli Państwo wykorzystać w swojej codziennej pracy. 

Do zobaczenia podczas warsztatów!

Rafał Szary
Menedżer Projektów

Cel warsztatów
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami związanymi z prawem pracy w roku 2021, przedstawienie praktycznych informacji na temat zastosowania wprowadzonych zmian w praktyce, usystematyzowanie wiedzy związanej z obecnymi regulacjami, które mogą mieć wpływ na codzienne funkcjonowanie każdej instytucji w zakresie spraw pracowniczych.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach: pracownicy działów HR, kadr, płac, pracownicy działów księgowości – osoby odpowiedzialne z sprawy pracownicze w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.

PAKIET PREMIUM

Zachęcamy do zakupu pakietu premium, w ramach którego otrzymuja Państwo udział w wydarzeniu oraz książkę „Prawo pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami” w promocyjnej cenie!

 

Najbardziej aktualne wydanie publikacji – cieszącej się od lat uznaniem Czytelników – uwzględnia szczególne rozwiązania w zakresie prawa pracy obowiązujące w czasie pandemii COVID-19. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Autorami książki są praktycy, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu przepisów kadrowych. Jest to obowiązkowa lektura dla każdego specjalisty w zakresie prawa pracy.

PROGRAM

10:00 - 15:00

Prawo pracy w JSFP

 • Zmiany w zakresie wynagrodzeń w 2021 roku
  • minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa w 2021 r. i ich wpływ na rozliczenie wynagrodzeń w jednostkach budżetowych
  • lista płac w 2021 roku- jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców w jednostkach budżetowych
  • zmiany w zakresie dodatków za pracę w nocy w 2021 roku
  • wynagrodzenia w jednostkach budżetowych w 2021 roku
  • dodatki za pracę pracowników samorządowych
 • Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2021 roku
  • obliczenie współczynnika w roku 2021 dla zatrudnionych pracowników
  • dni wolne od pracy
  • wyliczenie urlopu
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika jednostki budżetowej
 • Nowy katalog kar i wykroczeń w Kodeksie Pracy, czyli kary za zatrudnienie „na czarno”
  • zmiana w zakresie art. 281 oraz 282 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 917, z późn. zm.)
 • Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS w 2021 r.
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w 2021 roku
  • rozliczanie nadgodzin pracownika samorządowego
 • Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r. w odniesieniu do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w jednostce budżetowej
 • Potrącenia z umowy zlecenia w 2021 r. – jak ich dokonywać?
 • Wprowadzenie obowiązku raportowania do ZUS umów o dzieło.
 • Zmiana warunków zatrudnienia- aktualne problemy oraz sposoby ich rozwiązania, propozycja optymalnych rozwiązań dla pracodawców
 • Koronawirus (COVID-19), a obowiązki jednostek sektora finansów publicznych jako pracodawcy
  • Stosowanie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy przez pracodawców, czyli jak wykonać nałożone przez ustawodawcę nakazy i zakazy
  • przekazywanie informacji o kwarantannie
  • Praca zdalna w urzędach
 • Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku macierzyńskiego

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

Prawo pracy w JSFP

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatPremium

689 uczestnik
 • Książka: Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz.
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
Polecamy

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY