Łukasz Krasowski

Łukasz Krasowski

Radca prawny, Axelo

Łukasz jest członkiem zespołu ds. podatkowych, głównie w zakresie postępowań podatkowych i planowania podatkowego. W ramach praktyki AXELO reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych, na poszczególnych ich etapach, a zwłaszcza w zakresie: zastrzeżeń oraz wyjaśnień do protokołu kontroli, odwołań od decyzji, a także innych pism niezbędnych w toku postępowań. W latach 2014-2018 doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach radców prawnych i doradców podatkowych poprzez obsługę prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w szczególności z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Absolwent między innymi Studiów Podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie w Białymstoku.

All Sessions by Łukasz Krasowski