Adam Bartosiewicz

Adam Bartosiewicz

Doktor habilitowany nauk prawnych, prof. Uniwersytetu im Jana Długosza w Częstochowie, doradca podatkowy, radca prawny

Doktor habilitowany nauk prawnych, prof. Uniwersytetu im Jana Długosza w Częstochowie, doradca podatkowy (nr wpisu 11670), radca prawny (nr wpisu Sz-1153). Adam ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2001 r.). W 2007 r. Adam uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem na podstawie przedstawionej i obronionej pracy „Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie podatku od wartości dodanej”. We wrześniu 2019 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przyznał Adamowi stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W marcu 2011 r. Adam został członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego i uzyskał uprawnienia doradcy podatkowego. Od 2016 r. Adam jest także radcą prawnym. Obecnie Adam pracuje na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie jako profesor uczelni. Od wielu lat Adam zajmuje się także prowadzeniem szkoleń (w formie wykładów, seminariów, warsztatów), w tym m.in. dla innych doradców podatkowych, osób zawodowo prowadzących księgi rachunkowe, jak również dla pracowników pionów finansowo-księgowych oraz podatkowych samorządu terytorialnego. Adam prowadzi także szkolenia zamknięte dla przedsiębiorców z wielu branż. Adam jest także autorem (bądź współautorem) znanych i cenionych książek. Wśród nich należy wymienić choćby: - „Komentarz VAT”, Warszawa 2022 r.; - „Komentarz PIT”, Warszawa 2013 r.; - Komentarz do KKS (części materialnej); - „VAT w instytucjach kultury”, Wrocław 2009; - „Podatek VAT w oświacie, kulturze i sporcie”, Wrocław 2010; Oprócz książek jest autorem kilkuset glos, komentarzy i artykułów dotyczących problematyki podatkowej oraz związanej z finansami publicznymi (w tym finansami samorządów terytorialnych). Adam nie jest jednakże na pewno teoretykiem. Jest na wskroś praktykiem, który od dwudziestu lat zajmuje się doradztwem podatkowym. Ma bogatą praktykę w zakresie występowania przed organami podatkowymi obu instancji, a także sądami administracyjnymi. Sporządził co najmniej kilkadziesiąt skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i zbliżoną ilość skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jako jeden z niewielu doradców podatkowych w Polsce może się pochwalić tym, że reprezentował klienta w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej - sprawa C-557/11; Kozak oraz sprawa C-335/19 EOL. W obu przypadkach reprezentował z sukcesem. W czerwcu 2018 r. Adam – jako pierwszy – został uhonorowany przyznanym przez dziennik Rzeczpospolita tytułem „Wschodzącej Gwiazdy Doradztwa Podatkowego”, zaś w 2020 r. został uznany przez Dziennik. Gazeta Prawa za jednego z 20 najbardziej wpływowych prawników w Polsce.

All Sessions by Adam Bartosiewicz