Agnieszka Głuszko

Agnieszka Głuszko

Ekspert z zakresu prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń

Specjalista z zakresu prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. Posiada wieloletnią praktykę zawodową zdobytą na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w międzynarodowych firmach outsourcingowych takich jak PayrollCenter, FPA Group, czy Grant Thornton, gdzie zarządzała zespołem podległych pracowników świadczących obsługę kadrowo płacową. Zajmując stanowisko kierownicze sprawowała nadzór merytoryczny nad pracą podległego sobie zespołu specjalistów a także nadzorowała jakość realizacji projektów outsourcingowych oraz poprawność funkcjonowania i rozliczeń systemu Microsoft Dynamics. Jest doświadczonym trenerem oraz ekspertem w zakresie sporządzania korekt deklaracji rozliczeniowych dla ZUS-u. Swoim doświadczeniem postanowiła się podzielić z osobami zainteresowanymi obszarem kadrowo-płacowym na kursach i szkoleniach z zakresu naliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zasiłków (ZUS), które prowadzi nieprzerwanie od 11 lat. Wśród uczestników prowadzonych przez Agnieszkę Głuszko kursów, można znaleźć tysiące pracowników działów kadrowo - płacowych firm i urzędów. Jest wykładowcą akademickim na UTH, szkoleniowcem kadrowo – płacowych na kursach zawodowych a także cenionym prelegentem na Konferencjach i webinariach branżowych.

All Sessions by Agnieszka Głuszko

Wynagrodzenia 2021 27 sty 2021
09:00 - 15:30

Wynagrodzenia 2021

Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń

 • Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze
 • Warunki opodatkowania nieodpłatnych świadczeń dla pracowników
 • Przychody korzystające ze zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania
 • Zaliczka na poczet wynagrodzenia a przychód pracownika
 • Narzędzia pracy

Lista płac w szczególnych przypadkach

 • Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu z umów o pracę
 • Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
 • Rozliczenie nadpłaconego wynagrodzenia
 • Rozliczenia z byłym pracownikiem
 • Uwzględnianie wpłat do PPK na listach płac

Naliczanie list płac – najczęstsze problemy i błędy

 • Właściwe zastosowanie KUP
 • Naliczanie i pobieranie zaliczki na podatek od niektórych przychodów
 • Ustalanie składki zdrowotnej od przychodów zwolnionych
 • Oskładkowanie składników wynagrodzeń
 • Prawidłowe ustalanie podstawy zasiłkowej
 • Korekta listy płac a naliczenia ZUS i PDOF
  • Nieobecności związane z chorobą
  • Uznanie zdarzenia jako wypadek
  • Ulga dla młodych a zmiana świadczenia chorobowego
  • Nieodpłatne świadczenia
  • Nadpłata lub niedopłata wynagrodzenia lub zasiłku
  • Kontrola ZUS i zmiana kwalifikacji świadczeń za poprzednie lata
  • Korekty po wyrokach sądowych

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków

 • Rodzaje potrąceń i najnowsze zmiany w zakresie dokonywania potrąceń
 • Ustalanie kwoty wolnej po zmianie PIT
 • Wpływ PPK na naliczenia potrąceń
 • Granice dokonywania potrąceń
 • Zbiegi potrąceń z wynagrodzenia
 • Potrącenia komornicze z zasiłku

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • dwie 15-minutowe przerwy kawowe
 • 30 minutową przerwę obiadową